V bezpečnosti je kľúčová starostlivosť o zákazníkov

0

Na tému zabezpečenia objektov sme v našom magazíne publikovali niekoľko článkov a ďalšie chystáme. Pri ich príprave nám pomáhali odborníci zo spoločnosti AJTY, s. r. o. Spoločnosť AJTY vznikla v roku 2005 a odvtedy získala dôveru množstva spokojných klientov, ktorí oceňujú jej bohaté skúsenosti s technológiou výstavby prístupových, poplachových, dochádzkových a kamerových systémov.

Viac podrobností nám v rozhovore prezradil majiteľ firmy PhDr. Juraj Vodenský.

PCR: Ako ste sa dokázali presadiť v oblasti zabezpečovacích systémov?

JV: V roku 2005, keď som začal podnikať v oblasti zabezpečovacích systémov, práve prebiehal nástup digitálnej éry, ktorá znamenala nové možnosti, predovšetkým čo sa týka kamier, ale aj ďalších komponentov zabezpečovacích systémov. Postupná výmena analógových kamier pripojených koaxiálnym káblom so všetkými obmedzeniami z toho vyplývajúcimi za nové IP kamery s dovtedy nevídanými možnosťami bola veľká obchodná príležitosť, len ju bolo potrebné správne podchytiť a využiť. A samozrejme, bolo treba študovať možnosti nových technológií a experimentovať s ich praktickým využitím. Firma AJTY patrí medzi priekopníkov nasadzovania digitálnych technológií, predovšetkým IP kamier na Slovensku. Nie vždy stačí úsilie, niekedy na to treba aj trochu šťastia a to sme mali. Jeden z našich veľkých retailových klientov nasadenie týchto technológií priamo vyžadoval. Oboznamovanie sa s novými technológiami bolo náročné, chýbali manuály aj praktické informácie, takže sme to často museli zvládnuť metódou pokus – omyl.

Požiadavky klientov časom gradovali, vyžadovali si rôzne softvérové nadstavby, ale aj inštaláciu štruktúrovanej kabeláže, slaboprúdových komponentov a podobne. Aby bolo možné tieto požiadavky splniť, firma sa rozširovala a naberala nových zamestnancov rôznych profesií. Tak sme sa z malého subdodávateľa postupne vypracovali na firmu schopnú dodávať komplexné riešenia. Technológie aj produkty sa neustále inovujú a zlepšujú, takže naši ľudia ich musia neustále študovať, aby boli na pulze doby. Typický príklad je biometria, predovšetkým rozpoznávanie tvárí na videu. Tento trend sme takisto na Slovensku zachytili medzi prvými. Tento rok sme ako prví na Slovensku nainštalovali obrazovú perimetriu od AXISu.

PCR: Čo je základom úspechu v tomto type podnikania?

JV: Uvedomili sme si, že jeden z najväčších problémov a inhibítorov úspechu biznisu je závislosť od subdodávateľov. Preto náš tím pozostáva z ľudí všetkých profesií, ktoré sú potrebné na inštaláciu zabezpečovacích systémov a následnú podporu zákazníkov. Počnúc stavbármi cez elektrikárov až po špecialistov na elektroniku a informačné technológie. Samozrejme, máme aj dobrých projektantov. Pri výbere zamestnancov som uprednostňoval ľudí, ktorí o danú oblasť majú záujem a majú tendenciu sa v nej vzdelávať a zdokonaľovať. To, že pre väčšinu našich zamestnancov je práca zároveň aj hobby, je jedna z našich najdôležitejších konkurenčných výhod. Každý z technikov musí ovládať viacero činností. Všetci pracujú na všetkom, navzájom si pomáhajú a vedia si vážiť prácu toho druhého. Ak treba niečo vyrobiť na mieru, sme schopní vyrobiť to vlastnými kapacitami vo vlastných priestoroch. Keďže máme odborníkov na všetky profesie, eliminovali sme situáciu, ktorá nastáva v mnohých firmách podnikajúcich v tomto odbore, keď sa v prípade problémov jeden subdodávateľ vyhovára na druhého. Zákazník sa tak neraz stane rukojemníkom troch-štyroch firiem, ktoré participovali na zabezpečení jeho objektov, a vyriešenie problému trvá neúnosne dlho, často až niekoľko mesiacov.  

PCR: Kto je vaším typickým zákazníkom a aké objekty najčastejšie zabezpečujete?

JV: Zabezpečujeme hlavne priemyselné objekty a logistické centrá. Naše služby využívajú aj retailoví klienti. V tomto segmente je kamerový dohľad už samozrejmosť, no v súčasnosti nastupuje doba analytických modulov, ktoré umožňujú identifikovať aktivity zákazníkov, kadiaľ sa v obchode pohybujú, koľko času strávia v predajni, ako dlho stoja v radoch pri pokladniach, prípadne sa identifikujú aj anonymizované údaje, ako napríklad pohlavie, približný vek a podobne. Samozrejme, sú aj ľudia, ktorí majú doma cenné veci, napríklad zbierky umeleckých diel, a uvedomujú si nutnosť kvalitného zabezpečenia.  

PCR: Ako si dokážete udržať vysoký štandard, čo sa týka kvality?

JV: V našej firmy každý zamestnanec, prípadne skupina zamestnancov ručí za realizáciu časti projektu, na ktorú boli pridelení. Máme zavedené interné procesy, takže po ukončení každej etapy, napríklad po natiahnutí kabeláže, sa všetko dôkladne skontroluje a pomeria. Až potom môžu nastúpiť technici, ktorí inštalujú a konfigurujú ďalšie komponenty a zariadenia. Znovu nasleduje dôkladná kontrola a potom sa pokračuje v prispôsobovaní konfigurácie a inštalovaní softvéru.

PCR: Pri našich predchádzajúcich konzultáciách ste odporúčali zákazníkom, aby, obrazne povedané, nedávali „všetky vajíčka do jedného košíka“ a riešenie diverzifikovali...

JV: Áno, za týmto tvrdením si stále stojím. Diverzifikácia medzi rôznymi prvkami je veľmi dôležitá, hlavne preto, aby sa eliminovalo prípadné riziko vyplývajúce z ľudského faktora. Takže nie je rozumné spoľahnúť sa len na technológie a automatiku, ale treba zabezpečovacie riešenie napojiť na strážnu službu, ktorá nie je súčasťou firmy dodávajúcej technológie. V minulosti sme mali ponuky, aby sme pre našich klientov realizovali výjazdy k incidentom, prípadne poskytovali služby pultu centrálnej ochrany, no z principiálnych dôvodov sme takéto ponuky odmietli.

PCR: Spomínali ste ľudský faktor. Aké kritériá máte na výber zamestnancov?

JV: Samozrejme, každý z našich zamestnancov, ktorí sa podieľali na inštalácii zabezpečovacích systémov u našich zákazníkov, pozná princípy ochrany a rozmiestnenie jednotlivých komponentov. V praxi sa nám osvedčili dva ochranné mechanizmy. Máme licenciu od Krajského riaditeľstva policajného zboru, takže sme pravidelne preverovaní, musíme dokladovať bezúhonnosť všetkých našich zamestnancov vrátane odpisov z registra trestov. (Pozn. redakcie: Na rozdiel od výpisu z registra trestov v odpise sú záznamy o všetkých právoplatných odsúdeniach vrátane tých, ktoré už boli zahladené.) Ľudia sú v našej firme dobre motivovaní, a to tak materiálne, ako aj finančne, aby k svojej práci pristupovali zodpovedne. Dôraz na spoľahlivosť zamestnancov je jeden z dôvodov, pre ktorý sa snažím udržať firmu v menšom rozmere. Poznám každého jedného zamestnanca, poznám ich rodiny a viem, že sa na nich môžem spoľahnúť. To výrazne utužuje súdržnosť tímu. Po prijatí nového zamestnanca ho počas skúšobnej doby pozorne sledujeme, ako sa osvedčí tak odborne, ako aj morálne, a potom hlasujeme, či ho prijmeme natrvalo, alebo nie.

PCR: Čo je vaša najväčšia konkurenčná výhoda?

JV: Je to jednoznačne starostlivosť o zákazníka. Na trhu je veľa firiem, ktoré sa venujú zabezpečeniu objektov, no v mnohých prípadoch končia nainštalovaním riešenia. Navyše v mnohých prípadoch zostanú komponenty tak, ako boli implicitne nastavené z výroby, a to vrátane prístupových hesiel, prípadne nevenujú dostatočnú pozornosť projektovej príprave a senzory a kamery sú nevhodne rozmiestnené, na pohybových senzoroch zostanú aktívne indikačné diódy, takže prípadný narušiteľ si môže ľahko vyskúšať, na čo senzor reaguje a na čo už nie. Aj po odbornom nainštalovaní kvalitných komponentov si veľa firiem myslí, že po uplynutí záručnej doby sa ich starostlivosť o zákazníka končí. A to je chyba. O zabezpečovacie systémy sa treba pravidelne starať, treba kontrolovať funkčnosť komponentov, proaktívne meniť batérie. Naproti tomu my sami seba vnímame nielen ako technickú firmu, ktorá montuje systémy, ale primárne ako servisnú firmu. Po odovzdaní diela zákazníkovi sa to pre nás nekončí, ale skôr začína. Zriadili sme nepretržite fungujúcu linku technickej podpory, zriadili sme mobilné dielne, sklad náhradných dielov prístupný 24/7, takže sme schopní vo veľmi krátkom čase prísť k zákazníkovi. Predstavte si typickú situáciu, keď sa niekto v noci cez víkend pokúsi vykradnúť nejaký objekt. Zabezpečovacie systémy si svoju úlohu splnia, aktivujú sa poplašné mechanizmy a zásahové zložky. Následne však treba opraviť poškodené komponenty, rozbité sklá a podobne. Takže typická situácia po úspešnom zásahu často je taká, že majiteľ objektu o tretej nadránom premýšľa, čo bude robiť. My si túto situáciu uvedomujeme, takže máme k dispozícii už spomínané mobilné dielne a skladovú zásobu komponentov. Máme dostatočnú zásobu náhradných dielov a komponentov pre všetky systémy, ktoré dodávame. Ak to zosumarizujem, naši zákazníci sa 24 hodín denne a 7 dní v týždni dovolajú na našu linku podpory a pracovník, ktorý má službu, začne okamžite riešiť vzniknutý problém. Našim zákazníkom sa určite nemôže stať, že im oznámia, že technik príde obhliadnuť situáciu v pondelok dopoludnia. Zdôrazňujem „obhliadnuť“, nie vyriešiť. Naopak, k našim zákazníkom príde mobilná dielňa s potrebnými náhradnými súčiastkami a situáciu u zákazníka vyrieši. Klientom garantujeme nie čas reakcie, ale čas do vyriešenia problému a to je veľký rozdiel.

PCR: Aké máte plány do budúcnosti?

JV: Hľadali sme spôsob, ako expandovať aj na trhy iných krajín. Tento rok sme otvorili prvú zahraničnú pobočku v Srbsku, ktorá pokrýva aj zákazníkov v Macedónsku a Čiernej Hore. Na týchto nových trhoch hľadáme zákazníkov aj partnerov. Naši technici momentálne intenzívne školia svojich srbských kolegov, odovzdávajú im skúsenosti, pomáhajú im pri projektoch. Samozrejme, máme plány, ako sa etablovať aj na trhoch ďalších krajín a zaradiť sa tak k medzinárodným spoločnostiam. 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
AJTY rozhovor bezpečnosť

Pridať komentár