Užitočné SW nástroje

0

AdGuard v7.5.1

Určenie: univerzálny filter na blokovanie reklamy, škodlivého a špehovacieho kódu

Vlastnosti:

 • podpora prehliadačov Chromium, Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera s možnosťou pridania ďalších prehliadačov, ktoré nie sú obsiahnuté v predvolenom zozname; dajú sa filtrovať aj reklamy zobrazované v používateľskom rozhraní niektorých poštových klientov, komunikačných programov Skype, ICQ a ďalších
 • filtrácia reklám je založená na zoznamoch URL filtrovaných adries, priebežne aktualizovaných cez internet, pričom je dostupný základný filter, filter proti sledovaniu a filter sociálnych sietí vytváraný autorskou firmou a rôzne jazykovo špecifické filtre (EasyList CZ/SK a ďalšie), filter stránok rozširujúcich škodlivý kód, resp. sa dajú vytvárať a aplikovať vlastné filtračné pravidlá
 • možno aplikovať aj separátny zoznam reklám, ktoré môžu byť pre používateľa užitočné v rámci vyhľadávania informácií pomocou služieb Google, Bing, DuckDuckGo atď.
 • filtráciu protokolu HTTP možno po inštalácii špecifického certifikátu rozšíriť aj na zabezpečenú komunikáciu HTTPS, pričom stránky s certifikátom EV SSL sa dajú z filtrácie vylúčiť
 • voliteľný režim utajenia umožňuje skryť požiadavky vyhľadávania, automaticky odosielať žiadosť Nesledovať, odstraňovať parametre sledovania z adries URL, ukryť identifikátor prehliadača, resp. poskytnúť falošný podľa vlastného nastavenia, skryť IP adresu, automaticky likvidovať súbory cookie tretích strán, zakázať použitie vyrovnávacej pamäte pre požiadavky tretích strán, blokovať WebRTC, Push API, lokalizačné API a Flash; voliteľne sa dajú zablokovať aj zásuvné moduly Java
 • zabudovaná rodičovská kontrola umožňuje blokovať v závislosti od veku dieťaťa nevhodné internetové stránky s možnosťou doplnenia vlastných špecifických adries; blokované stránky sa dajú navštíviť len po zadaní zvoleného hesla; heslom je chránená aj snaha o ukončenie programu a prístup k jeho nastaveniam; alternatívne možno blokovať aj sťahovanie spustiteľných súborov
 • vo forme externých modulov sú k dispozícii ďalšie rozširujúce funkcie: AdGuard Assistant na ovládanie funkcií programu priamo z rozhrania internetového prehliadača, blokovač vyskakovacích okien a funkcia WOT (Web of Trust) zobrazujúca reputáciu a bezpečnosť webových stránok na základe hodnotenia používateľov
 • novinkou v tejto verzii je podpora technológie DNSCrypt, DNS-over-HTTPS a DNS-over-TLS, ktoré zabraňujú zachytávaniu a následnej analýze odosielaných dopytov DNS zo strany internetového operátora a ďalších subjektov
 • program v najnovších verziách takisto umožňuje zakázať odosielanie telemetrie systému Windows, automatické odovzdávanie vzoriek programu Microsoft Defender a aj vypnúť zhromažďovanie a odosielanie údajov o funkčných problémoch s komponentmi Windows
 • autorská firma ponúka aj obdobné aplikácie pre platformu Mac OS, iOS a Android; sú k dispozícii aj zabezpečené služby AdGuard DNS a AdGuard VPN
 • viacjazyčná podpora vrátane slovenčiny

Autor: AdGuard software Limited, Cyprus
Štatút: shareware, skúšobná doba 14 dní
Cena registrácie: asi 25 EUR + DPH za licenciu pre 3 zariadenia na 1 rok alebo 64,99 EUR + DPH za doživotnú licenciu toho istého typu
Dom. stránka: http://adguard.com/sk
Podporované platformy: Microsoft Windows XP a vyššie

USBDeview v3.01

Určenie: nástroj zobrazujúci pripojené zariadenia USB

Vlastnosti:

 • program umožňuje prehľadne zobraziť zoznam aktuálne aj historicky pripojených zariadení USB, ktorého stĺpce obsahujú nasledujúce informácie: názov a typ zariadenia, sériové číslo, v prípade pamäťových médií pridelené písmeno diskovej jednotky, dátum inštalácie a posledného pripojenia, resp. odpojenia, ID výrobcu aj produktu, názov obslužnej služby
 • v rámci zoznamu sú obsiahnuté aj informácie o použitom ovládači a jeho verzii, podporovaných funkcionalitách zariadenia, jeho nominálnej spotrebe a aj o podporovanej verzii USB
 • okrem fyzických zaradení sa dajú voliteľne zobrazovať aj vlastnosti všetkých jednotiek USB hub
 • zvolené zariadenie možno priamo z prostredia programu odpojiť, zablokovať alebo odblokovať, odinštalovať ho, aplikovať automatické prehrávanie, zmeniť pridelené písmeno diskovej jednotky alebo prezrieť a modifikovať jeho nastavenia
 • pre skúsených používateľov je dostupná aj funkcia modifikácie INF súboru a príslušnej položky databázy Registry systému Windows
 • vlastnosti vybraných zariadení sa dajú uložiť do textového súboru alebo vo formáte HTML, XML alebo CSV
 • program sa distribuuje v 32 aj 64-bitovej mutácii ako prenosná verzia bez potreby inštalácie na systémový disk

Autor: NirSoft, Izrael
Štatút: freeware
Dom. stránka: www.nirsoft.net
Podporované platformy: Microsoft Windows XP a vyššie

WinHex v20.0

Určenie: hexadecimálny editor súborov, diskových sektorov a pamäte

Vlastnosti:

 • program slúži na zobrazovanie a úpravu údajov na pevných diskoch a rôznych výmenných médiách s podporou FAT12/16/32, exFAT, NTFS, Ext2/3/4, Next3, CDFS a UDF; možno pristupovať aj k systémom RAID a dynamickým diskom
 • editovanie obsahu pamäte RAM s podporou prístupu do virtuálnej pamäte jednotlivých procesov
 • import obsahu pamäťovej schránky v rôznych formátoch
 • podpora 20 rôznych dátových typov (8, 16, 32 a 64 bit integer, float, real...); možnosť aplikácie preddefinovaných masiek, pričom sa dajú vytvoriť aj vlastné masky
 • výkonné funkcie vyhľadávania a nahrádzania znakových reťazcov, analýza a porovnávanie súborov, delenie a spájanie súborov
 • podpora funkcie undo a zálohovania stavu editovanej časti pamäťového média pred aplikáciou zmien
 • tvorba obrazov a klonovanie diskových médií
 • implementovaná funkcia nevratného vymazávania dôverných súborov a úplného čistenia disku zamedzujúceho obnovu akýchkoľvek údajov z neho
 • výpočet kontrolných súčtov v rôznych formátoch
 • konverzia formátov binárny / hex ASCII / Intel Hex a Motorola S
 • znakové súpravy ANSI ASCII a celý sortiment kódových stránok vrátane Windows-1250, Unicode UTF-7, UTF-8 a UTF-16
 • proces editovania sa dá automatizovať definíciou skriptov určujúcich postupnosť výkonu jednotlivých operácií

Autor: X-Ways Software Technology AG, Nemecko
Štatút programu: shareware, neregistrovaná verzia neumožňuje uložiť súbory väčšie ako 200 KB
Dom. stránka: www.winhex.com
Cena 1 PC licencie – 32,90 EUR + DPH pre súkromné osoby a 70,90 EUR + DPH na profesionálne použitie
Podporované platformy: Microsoft Windows XP a vyššie

 

Zobrazit Galériu

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať