ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 Advertisement

Užitočné SW nástroje

0

Total Uninstall v7.0.0

Určenie: program na dokonalú odinštaláciu aplikácií Windows

Vlastnosti:

 • program porovnáva súborový systém, registre Windows, používané služby a zariadenia pred inštaláciou nových aplikácií a po nej; v prípade potreby potom sa dajú vrátiť všetky zmeny spojené s  inštaláciou nežiaducej aplikácie do pôvodného stavu
 • monitorovanie nových inštalácií umožňuje neustále aktualizovať uložené informácie
 • ďalšia funkcia je možnosť blokovať spúšťanie nepotrebných aplikácii a služieb pri štarte operačného systému
 • je k dispozícii aj čistenie systému od nepotrebných súborov a zápisov v registroch Windows
 • zaujímavá je funkcia prenosu programov nainštalovaných na jednom počítači a ich nastavení na iný počítač; táto funkcia sa dá použiť aj na opätovnú inštaláciu vlastných programov po reinštalácii operačného systému Windows
 • viacjazyčná podpora vrátane slovenčiny

Autor: Gavrila Martau, Rumunsko
Štatút: shareware
Cena registrácie: od 19,95 EUR s DPH v závislosti od typu a rozsahu licencie
Dom. stránka: www.martau.com
Podporované OS: Microsoft Windows XP – 10 a Windows Server 2003 – 2012

Troonie v3.0

Určenie: grafický editor a konvertor so steganografickými funkciami

Vlastnosti:

 • program poskytuje funkciu editora obrázkov s možnosťou realizácie výrezu s definovanými okrajmi alebo so štandardným pomerom strán (4:3, 16:10 a pod.) a jemnej rotácie s krokom 0,1°; je dostupná aj funkcia spájania viacerých obrázkov do jedného celku a viac ako 20 grafických filtrov vrátane zmiešavania 2 až 4 a určenia rozdielu dvoch obrázkov
 • hromadnú konverziu zvolených obrázkov možno aplikovať na formáty JPG, PNG, BMP, GIF, WMF, EMF a ďalšie, pričom okrem zmeny formátu sa dá realizovať aj zmena farebnej hĺbky a  veľkosti obrázkov s voľbou dĺžky väčšej strany alebo oboch rozmerov s prispôsobením pomeru strán
 • zatiaľ vo vývojom štádiu je k dispozícii prehliadač obrázkov poskytujúci všetky dostupné informácie EXIF
 • steganografický modul umožňuje po voľbe vlastného hesla (kľúča) zakódovať do obrázka editovateľný text alebo binárny súbor na báze algoritmu LeonSteg, LeonStegRGB a StegHash; sú pritom podporované formáty JPG, PNG a BMP s vyššou farebnou hĺbkou
 • program sa distribuuje v prenosnej verzii bez potreby inštalácie na pevný disk

Autor: Frank Nagl – Troonie Project, Nemecko
Štatút: freeware
Dom. stránka: www.troonie.com

Wavosaur v1.7

Určenie: program na tvorbu a úpravu zvukových nahrávok

Vlastnosti:

 • program s podporou MME aj ASIO ovládačov poskytuje zobrazenie časového priebehu signálov v oboch kanáloch, ich frekvenčné spektrum a takisto diferenciálne zobrazenie umožňujúce vyvážiť úroveň oboch kanálov
 • funkcia nahrávania zvoleného zvukového vstupu poskytuje možnosť manuálneho ovládania začiatku a ukončenia tvorby záznamu, ako aj automatický štart a zastavenie nahrávania vo zvolenom čase; nahrávka sa dá uložiť v nekomprimovanom formáte WAV alebo exportovať do MP3 so zvolenou bitovou rýchlosťou
 • v rámci získanej nahrávky alebo externého súboru vo formáte WAV, MP3, OGG, AU, SND, VOC, VOX, WV a ďalších sa dajú realizovať štandardné operácie vystrihnutia, kopírovania a vloženia zvolených úsekov (v zmysle náhrady pôvodného alebo primiešania k pôvodnému záznamu), úprava hlasitosti a aplikácia rôznych filtrov; program podporuje zásuvné moduly VST, z ktorých možno vytvoriť reťazec a uložiť ho na ďalšie použitie aj s príslušnými nastaveniami parametrov filtrov
 • program umožňuje meniť bitovú hĺbku (8, 16, 24 a 32 bitov), konvertovať monofónny a stereofónny záznam, aplikovať rôzne filtre na úpravu spektra záznamu, normalizovať úroveň záznamu, posunúť výšku tónu, plynule zosilniť začiatok a stíšiť koniec nahrávky, vytvárať hudobné slučky a pod.
 • v závislosti od typu použitej zvukovej karty sa dá spracovať aj viackanálový záznam
 • v ponuke je aj nástroj na odstraňovanie tichých pasáží, analýzu tempa hudobnej nahrávky, výpočet časového oneskorenia pre určené tempo a takisto kalkulačka na určenie frekvencie hudobných tónov
 • možnosť zmeny vzhľadu grafického rozhrania
 • program je distribuovaný vo forme 32-bitového alebo 64-bitového vykonávateľného súboru bez potreby inštalácie na pevný disk

Autor: kolektív autorov, Francúzsko, Grónsko a Faerské ostrovy
Štatút: freeware
Dom. stránka: www.troonie.com
Podporované OS: Microsoft Windows XP – 10

 

Zobrazit Galériu

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať