Užitočné SW nástroje

0

DesktopOK 7.41

Určenie: nástroj na rozšírenie možností práce s ikonami a oknami pracovnej plochy

Vlastnosti:

 • program umožňuje uchovávať informácie o aktuálnom rozmiestnení ikon pracovnej plochy pre rôzne rozlíšenia obrazovky, resp. pre každého používateľa zvlášť s možnosťou ich rýchlej obnovy
 • zálohu možno vytvoriť jednorazovo, prípadne sa dá aktivovať automatické vytváranie záloh na pozadí v predvolenom časovom intervale, pričom sa uchováva len zvolený počet posledných nastavení, resp. nastavenia sa ukladajú len pri zmene v ich obsahu
 • ďalšia funkcia je realizácia náhodného rozmiestnenia ikon na pracovnej ploche
 • program poskytuje aj mnoho ďalších doplnkových funkcií, ako je ovládanie rozmiestnenia okien otvorených aplikácií, skrývanie kurzora myši, skrývanie ikon pracovnej plochy, rýchly prístup k viacerým systémovým nastaveniam ovplyvňujúcim vzhľad pracovnej plochy, alternatívne ovládanie polohy okien aplikácií, rýchly presun všetkých otvorených okien do pozadia, zmena geometrie zobrazovania ikon na pracovnej ploche a ďalšie
 • program poskytuje aj funkciu kalkulačky, kalendára, identifikácie farby zvoleného obrazového bodu atď.
 • prístup k niektorým funkciám sa dá realizovať voliteľne aj pomocou ikon pridaných do oblasti oznámení, kde môže program zabezpečiť aj zobrazovanie aktuálneho zaťaženia CPU a obsadenia pamäte RAM
 • program nevyžaduje inštaláciu a dá sa spúšťať napr. aj z USB kľúča
 • viacjazyčná podpora vrátane slovenčiny

Autor: Nenad Hrg - SoftwareOK, Nemecko
Štatút: freeware
Dom. stránka: www.softwareok.com
Podporované OS: Microsoft Windows 98 – 10
 

Honeycam v3.04

Určenie: program na zachytávanie videozáznamu zo zvolenej oblasti pracovnej plochy

Vlastnosti:

 • program umožňuje vytvoriť animovaný súbor GIF, WebP, WebM alebo videosúbor MP4 pomocou nahrávania obsahu zvoleného rámika na obrazovke s voliteľným počtom snímok za sekundu
 • v animácii sa môže zobraziť alebo skryť kurzor myši, v prvom prípade sa dá vizualizovať efekt kliknutia
 • ďalšia možnosť je vytvorenie animácie zo série statických bitmapových obrázkov vo formáte JPEG, GIF, PNG a ďalších s možnosťou zmeny veľkosti obrázka a voľby rýchlosti prehrávania
 • posledná funkcia je úprava existujúcej animácie s možnosťou zmeny rýchlosti prehrávania, jasu a kontrastu obrázkov, resp. aplikovania rôznych grafických filtrov
 • možnosť otáčania a preklápania okna s videozáznamom a zmena jeho veľkosti v rozsahu od 10 do 200 %
 • voľba rôznych spôsobov prechodu medzi poslednou a prvou snímkou pri prehrávaní v slučke
 • pridávanie textu alebo obrázka vodoznaku na označenie autorstva vytvorenej animácie
 • možnosť úpravy rámika okna videozáznamu v rôznom štýle
 • viacjazyčná podpora vrátane slovenčiny

Autor: Bandisoft, Južná Kórea
Štatút: shareware, skúšobná verzia umožňuje vytvoriť len záznam kratší ako 10 sekúnd a do animácie je pridávaný reklamný vodoznak
Cena registrácie: 26 USD
Dom. stránka:  www.bandisoft.com
Podporované OS: Microsoft Windows Vista a vyššie

SimpleSolver  v5.5

Určenie: nástroj na návrh a simuláciu logických obvodov

Vlastnosti:

 • program poskytuje funkciu minimalizácie boolovských funkcií zadaných analyticky alebo vo forme pravdivostnej tabuľky na báze nástroja Espresso pochádzajúceho z UC Berkeley; boolovské operátory môžu byť zadávané vo formáte jazykov ABEL, C, C++, PALASM, VB, Verilog alebo VHDL
 • grafický návrh logických schém umožňuje interaktívnu tvorbu na základe rozmiestnenia jednotlivých logických obvodov vybraných zo vstavanej knižnice a ich vzájomného prepojenia; jednotlivé bloky aj vstupné a výstupné signály možno vhodne pomenovať
 • iná možnosť je automatický návrh logických obvodov a stavových automatov na báze časových diagramov vstupných a výstupných signálov alebo pravdepodobnostných tabuliek; dajú sa tak vytvoriť kombinačné, sekvenčné, synchrónne aj asynchrónne logické obvody
 • simulácia činnosti logických obvodov, ktorá je súčasťou modulu grafického návrhu, sa dá využiť aj na obvody vytvorené iným spôsobom
 • generátor permutácií čísel umožňuje generovať série náhodných binárnych, dekadických alebo hexadecimálnych čísel s definovaným počtom číslic
 • je k dispozícii aj generátor náhodných čísel a slov

Autor: Dave Baldwin, USA
Štatút: freeware
Dom. stránka: https://simplesolverlogic.com
Podporované OS: Microsoft Windows XP – 10

Registrácia shareware programov za eurá na www.avir.sk

 

 

 

Zobrazit Galériu

Peter Hubinský

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať