SAMSUNG_0920_W SAMSUNG_0920_W SAMSUNG_0920_W Advertisement

Užitočné SW nástroje

0

Desktop Calendar v2.3

Určenie: konfigurovateľný kalendár zobrazujúci sa na pracovnej ploche

Vlastnosti:

- kalendár zobrazuje vo forme tabuľky na pracovnej ploche určený počet týždňov v rámci okna definovaného používateľom a s voliteľnou mierou transparentnosti

- víkendové dni a aktuálny dátum sú farebne zvýraznené

- ak je pre daný jazyk k dispozícii zoznam sviatkov, zobrazuje sa ich názov

- do políčok jednotlivých dní, ktoré možno farebne odlíšiť, sa dajú vpisovať vlastné termíny a úlohy; po ich splnení sa dajú označiť preškrtnutím názvu

- aktuálne zobrazený kalendár možno vytlačiť na pripojenej tlačiarni

- viacjazyčná podpora vrátane češtiny

Autor: CloudStory, Inc., Čína
Štatút: freeware s dobrovoľným príspevkom autorovi
Dom. stránka: www.desktopcal.com
Podporované OS: Microsoft Windows XP – 10

 

Mp3tag v3.00

Určenie: program na tvorbu a úpravu tagov informácií obsiahnutých v hudobných súboroch vo formáte MP3 a ďalších

Vlastnosti:

- podpora MP3 tagov ID3v1.1, ID3v2.3 a ID3v2.4; program podporuje aj prácu s formátmi MP4, M4A, MPC, OGG, APE, FLAC, WMA a ďalšími

- možnosť v jednotlivých súboroch alebo hromadne v skupinách súborov vytvárať a upravovať zvolené polia tagov vrátane funkcie konverzie obsahu vybraných polí tagu na názov súboru a opačne

- náhrada zvolených textových reťazcov alebo jednotlivých znakov v tagoch a názvoch súborov, odstránenie neplatných znakov z názvov súborov, konverzia veľkých a malých písmen, transkripcia azbuky do latinky a pod.; tvorba vlastných skriptov s podporou rôznych operácií, funkcií a logických výrazov s možnosťou realizácie transkripcie českých a slovenských znakov

- sériu operácií nad zvolenými súbormi možno zreťaziť a aplikovať v jednom kroku súčasne

- import textových údajov z vloženého média Audio CD, textového súboru alebo z internetových databáz (freedb, MusicBrainz alebo Discogs)

- obrázok obalu albumu sa dá importovať z externého súboru alebo načítať z internetových databáz (MusicBrainz alebo Discogs)

- hromadné premenovanie súborov s pridaním poradia skladby

- automatické vytváranie zoznamov skladieb vo formáte M3U alebo M3U8 (kódovanie UTF-8)

- export informácií obsiahnutých v tagoch zvolenej množiny súborov do zostavy vo formáte CSV, HMTL, RTF, SFV alebo TXT

- viacjazyčná podpora vrátane slovenčiny

Autor: Florian Heidenreich, Nemecko
Štatút: freeware s dobrovoľným príspevkom autorovi
Dom. stránka: www.mp3tag.de
Podporované OS: Microsoft Windows XP – 10

Total Commander v9.50

Určenie: dvojpanelový správca súborov s mnohými doplnkovými funkciami

Vlastnosti:

 • základné funkcie programu možno ovládať pomocou funkčných klávesov F1 – F10 a rôznych klávesových skratiek alebo pomocou myši s podporou funkcie drag and drop
 • kopírovanie, presun, premenovanie, vytváranie a vymazávanie, zmena atribútov súborov a priečinkov
 • delenie veľkých súborov na menšie časti a ich opätovné spájanie
 • vytváranie a verifikácia kontrolných súčtov CRC32, MD5, SHA1, SHA224, SHA384 a rôznych verzií SHA3
 • vyhľadávanie súborov na základe zvolených filtračných pravidiel s možnosťou hľadania zadaného znakového reťazca v ich vnútri
 • porovnávanie súborov aj na základe ich obsahu, synchronizácia obsahu priečinkov
 • hromadné premenovanie množiny súborov s možnosťou použitia rôznych makier
 • prezeranie súborov pomocou vstavaného prehliadača, doinštalovaných zásuvných modulov alebo externých programov
 • editácia súborov pomocou vstavaného editora alebo zvoleného externého programu
 • interná podpora vytvárania aj rozbaľovania archívov vo formáte ZIP, resp. len rozbaľovania archívov 7-Zip, RAR, ARJ, LZH, UC2, ACE, TAR, Gzip a CAB; po aplikácií zásuvných modulov možno prehliadať aj ďalšie formáty, resp. v nich vytvárať archívy
 • kódovanie a dekódovanie MIME (Base64), UUEncode a XXEncode
 • vstavaný FTP klient s podporou FXP a HTTP proxy; po doinštalovaní knižnice OpenSSL sa dá využiť aj bezpečný prenos súborov cez SSL a TLS 1.1/1.2
 • v novej verzii pribudla tmavá téma používateľského rozhrania, bola zlepšená práca s USB zariadeniami a históriou prechádzania priečinkami, pridala sa takisto možnosť sekundárneho vyhľadávania vo výsledkoch prvotného vyhľadávania; vyhľadávanie je teraz možné aj v dokumentoch XML kancelárskeho balíka Office (formáty DOCX, ODS a pod.); okrem iného boli zlepšené aj funkcie FTP prenosu, nástroja na hromadné premenovanie súborov a pod.
 • program sa distribuuje vo forme 32-bitového, 64-bitového a kombinovaného offline inštalátora obsahujúceho obe verzie programu
 • na domovskej stránke programu, resp. na ďalších stránkach podpory tohto programu možno prevziať desiatky užitočných zásuvných modulov rozširujúcich jeho možnosti, väčšina z nich je bezplatná

Autor: Ghisler Software GmbH, Švajčiarsko
Štatút: shareware, skúšobná doba 30 dní
Cena registrácie: 40 CHF + DPH na 1 používateľa
Dom. stránka: www.ghisler.com
Podporované OS: Microsoft Windows 9x a vyššie

 

Registrácia shareware programov za eurá na www.avir.sk

Zobrazit Galériu

PETER HUBINSKÝ

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať