Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Užitočné SW nástroje 10/2016

0

AdwCleaner 6.010

Určenie: program na vyhľadávanie a odstraňovanie reklamného softvéru

Vlastnosti:

  • program je určený na vyhľadávanie a odstraňovanie reklamného softvéru a rôznych ďalších potenciálne neželaných aplikácií pribaľovaných k inštalátorom inak užitočných freewarových programov; deteguje aj rôzne nástrojové pruhy pridávané k internetovým prehliadačom, ako aj programy, ktoré prepisujú domovskú stránku prehliadača
  • databáza vzoriek je štandardne sťahovaná z internetového zdroja, v prípade potreby možno používať aj jej miestnu kópiu vytvorenú pri poslednom pripojení na internet
  • vyhľadávanie sa realizuje v rámci množiny spustiteľných súborov a knižníc DLL, prehľadávajú sa aj všetky priečinky a zástupcovia, systémové registre, WMI, bežiace služby a plánovač úloh
  • nájdené problematické objekty, zápisy v registroch a pod.  možno selektívne odstrániť, resp. ich presunúť do karantény na ich potenciálne obnovenie, keby ich odstránenie bolo z nejakého dôvodu problematické
  • dajú sa takisto resetovať nastavenia Proxy, Winsock, TCP/IP, firewall, nastavenia prehliadačov Internet Explorer či Chrome a aj súbor Hosts
  • program si vytvára protokolový súbor, kde sa ukladajú informácie o nájdených objektoch, čase kontroly, použitej verzii programu a databázy vzoriek atď.
  • viacjazyčná podpora vrátane českého jazyka
  • program je portabilný, nevyžaduje inštaláciu na pevnom disku

Autor: ToolsLib, Francúzsko

Štatút: freeware s dobrovoľným príspevkom

Domovská stránka: https://toolslib.net

Podporované OS: Microsoft Windows XP – 10

RedCrab Calculator v6.1.1

Určenie:  matematický program s celoobrazovkovým editorom vzťahov

Vlastnosti:

- aplikácia umožňuje vkladať vzťahy rovnakým spôsobom ako ľubovoľný textový editor s podporou funkcie UNDO, REDO, kopírovania vybraných častí textu, jeho tlače a ukladania do súboru na disku; zjednodušuje sa tak zadávanie, oprava alebo modifikácia dlhších vzťahov

- podpora práce so zlomkami, mocninami, trigonometrickými, logaritmickými a exponenciálnymi funkciami a pod.

- práca s komplexnými číslami a komplexnými funkciami

- sú k dispozícií aj funkcie na prácu s dátovými poľami, ktoré sa dajú načítať z excelovských súborov, ako aj základné štatistické funkcie

- program počíta v neregistrovanej verzii na 14 platných číslic, v registrovanej verzii možno aplikovať až presnosť na 28 desatinných miest

- výsledky sa dajú zobraziť v rôznych číselných formátoch alebo vo forme grafov;  na prezentačné účely možno na plochu pridávať aj obrázky a sprievodný text

- program môže vzťahy počítať aj so zobrazením fyzikálnych jednotiek alebo ich predpôn v rámci systému SI

- vzťahy sa dajú aj zadávať vo vlastnom programovacom jazyku, ktorý je následne vykonávaný vstavaným interpretom

- program je portabilný, nevyžaduje inštaláciu na pevnom disku

 

Autor: Redchillcrab Software Design, Singapur

Štatút: shareware, skúšobná verzia je funkčne obmedzená

Cena registrácie: 14,90 USD za licenciu s podporou na 1 rok

Domovská stránka: www.redchillicrab.com

Podporované OS: Microsoft Windows XP – 10

Room Arranger v9.0.1

Určenie: program na návrh rozmiestnenia bytového zariadenia a výsadby záhrady

Vlastnosti:

- práca s programom sa začína definíciou rozmerov záhrady, resp. miestnosti, bytu s viacerými miestnosťami alebo celého domu s viacerými poschodiami; dá sa definovať hrúbka a farba stien a farba podlahy; túto fázu možno značne urýchliť načítaním hotového obrázka s pôdorysom bytu v bitmapovom formáte PNG ako pozadia projektu

- program poskytuje vstavanú knižnicu asi 300 najbežnejších objektov, ktoré sa rozmiestňujú do jednotlivých miestností; ďalšie knižnice, určené najmä profesionálnym používateľom (evakuačné plány, elektroinštalačné projekty a pod.), sú dostupné na domovskej stránke programu; možno vytvoriť aj používateľskú knižnicu s vlastnými špecifickými objektmi; viacero objektov vytvorených inými používateľmi je k dispozícii aj v rámci on-line knižnice, takisto dostupnej na stránke programu

- objekty môžete okrem posúvania aj otáčať, meniť ich veľkosť a výšku, farbu obrysov a výplne a pridávať textový opis; samozrejmá je možnosť voľby poradia kladenia objektov či práca s vrstvami

- program umožňuje zobraziť rozmerovú mriežku na ľahšiu orientáciu v miestnosti, je k dispozícii pravítko na meranie vzdialenosti medzi dvoma zvolenými bodmi; program meria aj plochy stien a ďalšie užitočné hodnoty

- program pracuje len s 2D objektmi, po definícii ich výšky však možno vytvorené scény zobraziť v internom 3D prehliadači, ktorý umožňuje aj export zvolených pohľadov do bitmapového obrázka vo formáte JPG a aj tvorbu prezentačného videosúboru vo formáte AVI

- tlač sa dá realizovať aj v štandardnej mierke 1:50 alebo 1:100, v prípade potreby možno väčší projekt vytlačiť na viacero papierov vo formáte A4, ktoré môžete následne zlepiť do spoločného plánu

- viacjazyčná podpora vrátane slovenčiny

- autor distribuuje zvlášť 32 a 64-bitovú verziu programu

Autor: Jan Adamec, Česká republika

Štatút: shareware, skúšobná doba 30 dní

Cena registrácie: 19,95 USD + DPH

Domovská stránka: www.roomarranger.com

Podporované OS: Microsoft Windows XP – 10

 

shareware softver

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať