Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Užitočné SW nástroje 06/2016

0
MediaInfo 0.7.85 Určenie: aplikácia zobrazujúca informácie o multimediálnych súboroch Vlastnosti: - aplikácia slúži na zobrazenie informácií obsiahnutých v hlavičkách multimediálnych súborov a môže poslúžiť napr. v prípade určenia vhodného prehliadača na ich zobrazenie a pod. - zobrazenie informácií o type formátu, dĺžke záznamu, formáte obrazu, snímkovej frekvencii, dátovej rýchlosti, názve záznamu a jeho autorovi, dátume a čase vytvorenia a pod. - podporované sú formáty MPEG-1/2 Video, MPEG-4, MPEG-PS, MPEG-TS, H.263, H.264/AVC, H.265/HEVC, QuickTime, Matroska, AVI, WMV, FLV, MPEG Audio (vrátane MP3), OGG, AC3, DTS, AAC, FLAC, APE atď. - informácie o type formátu možno zobraziť aj v prípade obsiahnutých titulkov - formát zobrazovaných informácií sa dá prispôsobiť vlastným potrebám - získané informácie o multimediálnom súbore sa dajú exportovať vo forme textového súboru alebo súboru vo formáte CSV, HTML, XML, MPEG-7, PBCore, FIMS, EBUCore a ďalších - aplikácia ponúka aj odkaz na príslušný typ obrazového, resp. zvukového kodeku, ktorý je potrebný na prehliadnutie daného súboru - možnosť integrácie do kontextového menu Windows - viacjazyčná podpora vrátane slovenského jazyka Autor: MediaArea.net SARL, Francúzsko Štatút: freeware s možnosťou zaslania sponzorského príspevku Domovská stránka: https://mediaarea.net/en/MediaInfo Podporované OS: Microsoft Windows XP – 10 (32 aj 64-bit.), Linux a ďalšie NetTraffic v1.32 Určenie: aplikácia na monitorovanie rýchlosti a objemu dát prenášaných cez sieťové pripojenia Vlastnosti: - program monitoruje len zvolené alebo všetky sieťové adaptéry - zobrazenie aktuálnej prenosovej rýchlosti v oboch smeroch v grafickej aj číselnej podobe - grafické zobrazenie objemu prenášaných dát, času prevádzky počítača a aktivity používateľa (pohyb kurzora) vo zvolenom časovom období - možnosť prispôsobiť typ, rozlíšenie a farebnosť grafov vrátane miery ich transparentnosti - štatistika o objeme a rýchlosti prenášaných úda ... Zobrazit Galériu

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať