Úpravy fotografií v Adobe Photoshop Lightroom

0
V predchádzajúcom čísle sme sa zamerali na možnosti importu, organizovania a exportu fotografií. Tento článok sa bude venovať úprave fotografií. Aplikáciu Adobe Photoshop Lightroom Classic využívame v každodennej redakčnej praxi na úpravu reportážnych a ilustračných fotografií. V takomto duchu bude koncipovaný aj článok – bude zameraný viac na technické než umelecké aspekty úprav. Prečo upravovať fotografie? Zmienka o reportážnej fotografii v úvode článku nebola samoúčelná. Pri fotení v ateliéri, kde fotograf spravidla robí sériu záberov, možno s výhodou upraviť jeden záber a úpravy aplikovať na celú sériu fotografií zosnímaných v rovnakých svetelných podmienkach. Naproti tomu pri reportážnej, prípadne dovolenkovej fotografii sú podmienky pri každom zábere rozdielne. Aj keď fotíme sériu snímok z jedného podujatia, osvetľovači sa spravidla snažia osvetľovať scénu meniacimi sa, čo najkrikľavejšími farebnými svetlami, aby ukázali, že ich nenajali zbytočne. Prezentujúci je raz pred premietacím plátnom, inokedy mimo neho na pódiu v zatemnenej miestnosti, o chvíľu má za sebou okno, a keď bude ukazovať najzaujímavejšiu vec, podľa Murphyho zákonov určite bude stáť tak, aby mal polovičku tela na svetle a polovičku v tieni. PC REVUE sa síce venuje viac technológiám než architektúre, no napriek tomu riešime skreslenie perspektívy možno častejšie než profesionálni fotografi architektúry. Takmer na každej tlačovej konferencii sa niečo dôležité premieta na obdĺžnikové plátno. Stačí, aby fotograf sedel trochu bokom od osi plátna, a na fotkách je namiesto obdĺžnika lichobežník. Vyvolávanie fotografií Fotografie máte úspešne importované a vytriedené, čiže zostali iba tie, ktoré mienite použiť, takže sa môžete prepnúť do modulu Develop a začať fotografie jednu po druhej upravovať. Pre mladších, ktorí nezažili éru fotenia na celuloid, nezaškodí vysvetliť termín vyvolávanie. Proces prebiehal v dvoch fázach. Najskôr bolo treba obraz na filme (negatív) pomocou chemikálií vyvolať. Nás ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Adobe Lightroom

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať