Univerzity chcú vychovávať viac a lepších špecialistov na systémy SAP

Tlačové správy
0

Zvýšiť šance absolventov ekonomických odborov uplatniť sa po skončení štúdia na trhu práce. To je hlavný cieľ Memoranda o spolupráci medzi spoločnosťou SAP Slovensko na jednej strane a Univerzitou Komenského a Univerzitou Mateja Bela na strane druhej. Memorandom by malo byť spúšťačom rozsiahlej spolupráce v rámci projektu SAPCLUB, ktorú chce globálny líder v oblasti podnikových informačných systémov naštartovať so slovenskými školami.

„SAPCLUB je otvorený stredným a vysokým školám, ale aj občianskym združenia a firmám, ktoré prejavia záujem. Cieľom je zjednotiť formu a obsah výučby SAP technológií na školách, ktorá je momentálne veľmi roztrieštená. Zároveň chceme, aby samotní zamestnávatelia povedali, akých odborníkov potrebujú a následne školy ich požiadavkám prispôsobili učebné osnovy,“ povedal Richard Guga, generálny riaditeľ SAP Slovensko.

V podpísanom memorande s dvoma významnými univerzitami sa SAP zaväzuje podporiť rozvoj existujúcej infraštruktúry, ktorá sa využíva na výučbu systémov SAP, ako aj sprístupniť za výhodných podmienok licencie k najnovším IT riešeniam spoločnosti. Ekonomická fakulta UMB a Fakulta managementu UK zaradia v rámci zimného a letného semestra do ponuky voliteľných predmetov pre 2. stupeň štúdia po jednom predmete zameranom na výučbu ekonomických funkcionalít SAP. Tieto záväzky by mali potvrdiť ešte pred začiatkom akademického roka 2016/2017 podpisom Zmluvy o spolupráci.

„Úspešní absolventi týchto predmetov získajú Univerzitný SAP certifikát. Jeho parametre a podoba by mali byť výsledkom dohody všetkých zapojených univerzít,“ povedal Bohuslav Martiško, ktorý je dlhoročným garantom výučby SAP na UMB v Banskej Bystrici. V ďalšom roku by už študenti mali pokračovať vo vzdelávaní sa priamo vo firmách, kde budú riešiť konkrétne projekty. SAP im zároveň ponúkne možnosť získať za zvýhodnených podmienok medzinárodne uznávanú SAP Global Certification.

SAP Slovensko sa významne angažuje v podpore univerzít a vysokých škôl v rámci svojho celosvetového University Alliances Program. Ten zahŕňa viac ako 2 500 univerzít v 90 krajinách. Na Slovensku sa do neho zapojili UMB v Banskej Bystrici a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V spolupráci s UPJŠ a Košice IT Valley už viac ako dva roky prevádzkuje aj unikátnu SAP Akadémiu, ktorá vychováva používateľov, ale i vývojárov systémov SAP. Svoje aktivity v oblasti podpory školstva prezentovala spoločnosť aj v rámci svojej najvýznamnejšej konferencie SAP Forum Slovensko. Súčasťou samostatného bloku prednášok venovaných vzdelávaniu bolo aj odovzdanie ocenenia Univerzitný Ambasádor SAP, ktoré si z rúk zástupcov SAP a Ministerstva školstva prevzal Bohuslav Martiško.

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať