SAMSUNG_112020 SAMSUNG_112020 SAMSUNG_112020 Advertisement

Umelá intuícia: Štvrtá generácia umelej inteligencie

0
Umelá inteligencia od svojho vzniku v 50. rokoch prešla niekoľkými vývojovými zmenami. Jej prvá generácia bola deskriptívna analytika, ktorá odpovedá na otázku, čo sa stalo. Druhá diagnostická analýza sa zaoberá otázkou, prečo sa to stalo. Súčasná tretia generácia sa nazýva prediktívna analýza a odpovedá na otázku: „Na základe toho, čo sa už stalo, čo sa môže stať v budúcnosti?“ Umelá inteligencia je však úplne závislá od historických údajov a dátoví vedci sú bezmocní, keď čelia novým, neznámym scenárom. Preto potrebujeme umelú inteligenciu, ktorá nielen analyzuje údaje, ktoré sa jej poskytnú, ale disponuje aj „inštinktom“, dokáže napodobniť ľudskú intuíciu. Štvrtou generáciou umelej inteligencie je teda „umelá intuícia“, ktorá umožňuje počítačom identifikovať hrozby bez toho, aby im bolo povedané, čo majú hľadať. Je to podobné, ako keď ostrieľaný detektív vstúpi na miesto činu a hneď vie, že sa mu niečo nezdá. Koncept umelej intuície sa ešte pred piatimi rokmi považoval za nemožný. Teraz na riešeniach pracujú spoločnosti ako Google, Amazon a IBM a ďalšie. Ako to funguje? Po predložení súboru aktuálnych údajov sú komplexné algoritmy umelej intuície schopné identifikovať akékoľvek korelácie alebo anomálie medzi údajovými bodmi. Samozrejme nie automaticky. Namiesto budovania kvantitatívneho modelu na spracovanie údajov umelá intuícia uplatňuje kvalitatívny model. Pri analýze dátového súboru vyvíja kontextový jazyk, ktorý predstavuje celkovú konfiguráciu toho, čo pozoruje. Ide o „veľký obraz“ alebo hádanku, pričom umelá intuícia je schopná vidieť riešenie hádanky hneď od začiatku a potom pracovať spätne a vypĺňať medzery na zá­klade vzájomných vzťahov vektorov. ­Vektory, ktoré nezapadajú správne do veľkého obrazu, sú potom označené ako podozrivé. Ako sa dá umelá intuícia použiť? Umožnila by napríklad výrazný pokrok v oblasti finančných služieb. Dala by sa využiť na zisťovanie sofistikovaných nových systémov finančnej počítačovej kriminality vrátane prania špinavých ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať