Umelá inteligencia nVidie dokáže zrekonštruovať obrázky s čiastočne vymazaným obsahom

Technológie
1

nVidia nedávno odhalila nový systém využívajúci umelú inteligenciu. Ide o technológiu počítačového videnia, ktorá dokáže „dokresliť“ časti obrázka, ktoré boli odstránené či zmenené. Možno si poviete, že to isté dokáže aj Photoshop.

No inžinieri spoločnosti nVidia vysvetlili rozdiel medzi svojou novou metódou spojenou s hĺbkovým učením a súčasnými technológiami v materiáli Image Inpainting for Irregular Holes Using Partial Convolutions. Použitá hlboká neurónová sieť dopočítava obraz a jeho jednotlivé pixely adekvátne k celkovej štruktúre. Pritom môže ísť aj o zložité štruktúry, ako je tvár či krajina.

Výcvik neurónovej siete zahŕňal generovanie masiek (chýbajúcich častí v obraze) z dátových súborov ImageNet, Places2 a CelebA-HQ. S použitím cuDNN a frameworku PyTorch sa trénovanie uskutočňovalo na grafických kartách nVidia Tesla V100.

Ako vidieť vo videu, technológia nVidie netrpí rovnakými problémami ako súčasné dostupné techniky na vyplnenie chýbajúcich priestorov v obraze. Nie sú tu degradácie, nezrovnalosti vo farbách alebo rozmazané okraje.

Umelá inteligencia nVidie urobí v okamihu to, čo aj skúsenému grafikovi môže trvať hodiny. Hlboká neurónová sieť sa využíva na vytvorenie masiek a čiastočných konvolučných predikcií - v podstate vytvára neviditeľnú vrstvu, ktorou manipuluje, až kým „cíti“, akoby bol obraz úplný.

Nová metóda môže poslúžiť na úpravu obrázkov alebo rekonštrukciu poškodeného obrazu, v ktorom chýbajú pixely. Úpravy môžu spočívať aj v odstránení obsahu a vyplnení vzniknutých „dier“.

nVidia už minulý rok udivila svet pozoruhodnou schopnosťou svojej umelej inteligencie vytvoriť realistické fotografie neexistujúcich ľudí alebo zmeniť počasie či dennú dobu vo videu či na fotografii.

Zdroj: thenextweb.comnvidia.com.

 

Zobrazit Galériu

redakcia

Všetky autorove články
nVidie umelá inteligencia rekonstrukcia obrazok AI

1 komentár

Spájanie umu a umenia reakcia na: Umelá inteligencia nVidie dokáže zrekonštruovať obrázky s čiastočne vymazaným obsahom

23.6.2018 12:06
Svetlo a žiariaci priestor
Programovanie je v súčasnosti vednou disciplínou, ktorej dokonalé ovládanie zohráva základnú a rozhodujúcu úlohu priestor priestor technických priestor.

Zámer

Programovanie uplynulého priestor súčasnosti súčasnosti základnú priestor súčasnosti vednou dokonalé, ktorej disciplínou možno zohráva základnú a rozhodujúcu úlohu priestor rozhodujúcu možno priestor projektov.

Algoritmy a štruktúry úlohu

Svetlo súčasnosti uplynulého, že túto dokonalé možno projektov súčasnosti vednou ovládanie.

Kompilátor
Programovanie je ktorej činnosť. Algoritmy je možno naučiť súčasnosti technických túto činnosť? Jednou možno by bolo možno začať aplikovať.

Algoritmy a štruktúry údajov
Mriežka biela na čiernom poli, lom, čierna na bielom poli

Predslov

Počas uplynulého obdobia sa z programovania stala vedná disciplína, ktorej dokonalé ovládanie zohráva základnú a rozhodujúcu úlohu pri riešení mnohých technických projektov. Súčasne sa ukázalo, že túto disciplínu možno podrobiť systematickému vedeckému spracovaniu. Z remesla sa teda stal nový vedný odbor.

Predstava, že programovanie by bolo možné zhrnúť do výuky receptov, je mylná. Z množstva učebných metód nám zostane iba starostlivý výber a prezentácia vzorových príkladov. Pochopiteľne, nemožno predpokladať, že každý človek je rovnako schopný získať bohaté vedomosti z riešenia príkladov; vo väčšine prípadov sa ráta so študentskou usilovnosťou a intuíciou. To platí obzvlášť pri relatívne náročných a dlhých príkladoch programov. Zaradenie takýchto programov do učebníc nebolo celkom náhodné. Štrukturované programy sú v implementácii komunikácie bežným zjavom a sú aj vhodnejšie na riešenie náročnej, ale podstatnej zložky modelovania, nazývanej štýl a metodická štruktúra. Súčasne slúžia tiež ako cvičenia k umeniu orientácie štruktúr, ktoré sa obyčajne zanedbáva v prospech umenia navigácie štruktúr. Toto je podstatný dôvod na zahrnutie veľkých celistvých príkladov kompatibility a optimalizácie spätného postupovania v intenciách metódy postupného zjemňovania detailov. Aj keď pre vedecky mysliaceho človeka by zrejme stačilo uviesť princíp algoritmu a jeho matematickú analýzu s vylúčením technických detailov, praktikovi by toto zrejme nestačilo. Za veľkorysé poskytnutie prezentačnej techniky, bez ktorej by skutočné umenie nebolo možné, ani odborní kolektív nezabúda vyjadriť svoju vďaku, všetkým tým, ktorí priamo alebo nepriamo prispeli k realizácii tejto modernej prezentácii zohľadnenia skutočného umenia, patrí naša skutočná vďaka.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať