Image
11.4.2017 0 Comments

Umelá inteligencia ako strážca bezpečnosti verejných priestorov

Priestory, v ktorých sa stále alebo príležitostne zhromažďuje veľké množstvo ľudí, sú lákavým cieľom pre terorizmus a kriminálne aktivity. Dokážu sofistikované algoritmy na základe údajov zo všadeprítomných kamier včas odhaliť pokusy jednotlivcov alebo skupín o takéto činy? Zabezpečenie verejných priestorov a analýza správania ľudí v týchto priestoroch je veľká výzva pre umelú inteligenciu.

Rozpoznateľné vzory správania

Aby sme si urobili názor na monitorovanie aktuálnej bezpečnostnej situácie počas plánovaného veľkého zhromaždenia ľudí na verejnom priestranstve a tým aj odhad možností, ktoré by umelá inteligencia mohla využiť, urobili sme experiment. Počas jarmoku na námestí veľkého mesta sme približne hodinu pozorovali situáciu z okna budovy, odkiaľ sme mali celý priestor ako na dlani. Už po desiatich minútach sme zaregistrovali vzorce správania troch špecifických skupín ľudí. Štvorčlenná rodinná „menšinová“ skupinka nám predvádzala ukážkovú súčinnosť vreckových zlodejov, iná skupina mladých ľudí, zrejme posilnených alkoholom, občas do niekoho štuchla a oslovila ho, podľa úsmevov to bola neškodná aktivita, možno nejaká stávka. A tri dvojice mestských policajtov si užívali pekný slnečný deň a občerstvenie, ktoré im bolo poskytnuté v niektorých stánkoch zrejme zadarmo vrátane tekutých zložiek...  Počas ­hodiny pozorovania skupina vreckárov mala ­„interakciu“ minimálne s tromi návštevníkmi jarmoku podľa osvedčenej schémy. Žena ­„pracovala“ v prvej línii, odcudzený objekt podala jednému z dvoch detí, ktoré s ním utekalo k mužovi stredného veku. Keby bol vedľa nás policajt s kamerou a vysielačkou by navádzal kolegu, mohla byť skupinka zneškodnená do piatich minút a nevyvrátiteľné dôkazy zaznamenané na kamere. Ostatní návštevníci jarmoku sa správali viac-menej rovnako, teda chodili pomedzi stánky chaoticky a občas sa niekde pristavili.

Druhý pokus sme urobili na námestí v Mníchove, cez ktoré prechádzal sprievod rozvášnených futbalových fanúšikov. Na rozdiel od pozorovania na jarmoku sme v sprievode nenašli žiadne odlišnosti v správaní jednotlivcov. Všetci jednotne pochodovali a skandovali. Podľa priateľských úsmevov všadeprítomných policajtov sme usúdili, že podujatiu priradili veľmi nízky stupeň prípadného rizika.

 Ak to zosumarizujeme, inteligentnou analýzou obrazu nie je ťažké odhaliť odlišné vzory správania niektorých ľudí alebo skupín. Navyše náš prvý scenár bol z tých zložitejších, pretože ľudia väčšinou nechodia na jarmok s určitým cieľom, ani sa nepohybujú predpokladaným spôsobom ako napríklad na letiskách, staniciach metra a podobne. Naproti tomu sú nie­ktoré akcie, predovšetkým športové zápasy, na ktoré niektorí fanúšikovia idú cielene s úmyslom „vypustiť paru“. Špecifické z hľadiska bezpečnosti sú aj veľké viacdňové festivaly.


Typickým príkladom rizika pri zhromaždení veľkého množstva ľudí sú štadióny

Drony ako bezpečnostné východisko alebo riziko?

Aby bolo čo analyzovať, prvoradá úloha je zabezpečiť priestor zhromaždenia veľkého množstva ľudí. Podujatia na verejnom priestore, festivaly, jarmoky,  pochody, demonštrácie, športové akcie a podobne sa vo väčšine prípadov konajú v priestoroch, ktoré nie sú dostatočne pokryté kamerovým systémom. Riešením na monitorovanie takýchto akcií by mohli byť drony s kamerami. Nebudeme riešiť legislatívu, no fakt je, že  väčšie a ťažšie drony, aj keď ich prevádzkuje oficiálna bezpečnostná autorita, napríklad polícia alebo špecializovaná agentúra, môžu pri zlyhaní riadenia spôsobiť vážne zranenia. Dôležitá je aj dôvera verejnosti. Preto priebežne sledujeme rôzne paralelné trendy v oblasti lietajúcich strojov, existuje napríklad kombinácia dronu s balónom, ktorý lieta pomaly a potichu, takže sa ho ľudia neboja, prípadne dron upútaný na lanku, ktoré umožňuje oveľa lepšie ovládať fázu pristávania.

Vyhodnotenie informácií z kamier a senzorov

V tejto oblasti sa umelá inteligencia už intenzívne využíva, z pochopiteľných dôvodov sa však oficiálne bezpečnostné inštitúcie, o špeciálnych službách nehovoriac, tým príliš nechvália. Uľahčili by situáciu potenciálnym narušiteľom, ktorí by potom mohli bezpečnostné systémy ľahšie oklamať. Stačí sa poobzerať okolo seba v odletovej hale letiska a pokúsiť sa spočítať kamery. Sú skoro všade. Otázka je, čo je za oponou, či tam momentálne najinteligentnejšiemu rozpoznávaciemu systému čiže ľuďom pri rozpoznávaní podozrivých aktivít asistujú aj nejaké systémy na báze umelej inteligencie. Už v roku 2008 sme pri návšteve výskumného centra IBM v Zürichu videli ukážku systému, ktorý podľa mimiky tváre detegoval nálady ľudí snímaných kamerou. Výsledok bol indikovaný farbou rámika, ktorým boli označené rozpoznané tváre. Zelený štvorček znamenal pohodu a dobrú náladu, žltý až oranžový rôznu mieru stresu a červený rámik indikoval vysoký stres.   


Identifikácia nálad a úmyslov

Výzva pre umelú inteligenciu

Teroristi a kriminálnici sa neustále pokúšajú oklamať bezpečnostné systémy, používajú nové metódy a postupy. Bezpečnostné riešenia založené na umelej inteligencii preto musia byť modernejšie a sofistikovanejšie, nestačí byť v závese a reagovať na hrozby, ľudovo povedané, držať krok s teroristami a kriminálnikmi. Musia mať pred nimi náskok a ten umožní jedine umelá inteligencia čiže sofistikované algoritmy, ktoré sa priebežne učia z obrovských objemov údajov, v tomto prípade hlavne obrazových. Veľké nádeje sa vkladajú do oblasti unsupervised ­learning, strojového učenia bez vopred definovaných vzorov. Algoritmy umelej inteligencie sa dokážu naučiť, ako vyzerá normálne správanie v predmetnom priestore, a odhalia vzorce nezvyčajného správania. Kamión blížiaci sa veľkou rýchlosťou na prímorskú promenádu či k oblasti vianočných trhov, to sú presne prípady dosiaľ nepoužitej alebo veľmi zriedkavej formy útoku. Tento typ „deep learning“ inteligencie umožní automatizovať detekciu nových a dosiaľ neznámych hrozieb a v reálnom čase navrhne najúčinnejší zásah, prípadne ho umelá inteligencia aj sama bude riadiť.

Veľký pokrok nastal aj v oblasti rozpoznávania tvárí a následnej identifikácie osôb. Na zázname z bezpečnostných kamier majú tváre ľudí iba niekoľko málo pixelov. Určite ste takéto zábery videli v televíznych pátracích výzvach. Umelá inteligencia na báze neurónových sietí, ktorú vyvíja Google, dokáže aj z niekoľko málo pixelov zrekonštruovať podobu tváre osoby a následne sa pokúsiť o jej identifikáciu. Algoritmus sa učil na verejne dostupných databázach fotiek tvárí s cieľom zistiť prípadnú farebnú alebo polohovú podobu, zhodu pixelov alebo ich malých zhlukov.


Kamery pokrývajúce aj infraspektrum dokážu odhaliť aj ďalšie hrozby, napríklad chorých s horúčkou alebo inými typickými príznakmi v prípade epidémií

Kontrolovaný pohyb

Do niektorých priestorov sa človek dostane len s príslušným dokladom, napríklad letenkou alebo visačkou oprávňujúcou na vstup na ­podujatie. Zaznamenali sme niekoľko pokusov vybaviť tieto identifikačné doklady elektronickými prvkami umožňujúcimi jednoduché monitorovanie. Pred desiatimi rokmi prebehli médiami informácie o projekte Optag na monitorovanie pohybu cestujúcich na letiskách pomocou tagov RFID. Na projekte podporovanom eurofondmi participovalo Konzorcium európskych technologických spoločností a niekoľko univerzít. Testoval sa na letisku v Budapešti. ­Cieľom bolo nielen zvýšenie bezpečnosti na ­letiskách pomocou sledovania pohybu jed­notlivých pasažierov, ale aj zvýšenie pohodlia a informovanosti pasažierov. Projekt využíval kombináciu technológie čipov RFID na elektronickej letenke, ktoré možno vystopovať s presnosťou na 1 meter a sledovať ich polohu každú sekundu, s panoramatickými kamerami umožňujúcimi vizuálne sledovať pasažierov a znázorniť ich aktuálnu pozíciu. Optag dokáže na rozdiel od bežných čipov RFID, čitateľných iba na vzdialenosti niekoľkých centimetrov, odčítať informáciu zo vzdialenosti 10 až 20 metrov. Systém by bolo možné využiť aj pri evakuácii letísk, hľadaní detí, ktoré sa na letisku stratili, alebo na zrýchlenie nastupovania cestujúcich do lietadiel. Systém dokáže identifikovať aj pasažierov, ktorí sa v čase, keď by mali nastupovať, nachádzajú príliš ďaleko. V budúcnosti by mohol byť podobný systém použitý aj na iných miestach, kde sa združuje veľké množstvo osôb. Ako to dopadlo, netušíme. Po útoku na bruselskom letisku je zrejmé, že nestačí zabezpečiť len zóny, kam sa cestujúci dostane iba s letenkou, ale aj verejné priestory.

Mýliť sa je (nielen) ľudské

Na základe stavu dosiahnutého v iných oblastiach, napríklad autonómnych áut, by rozpo­znávanie nežiaducich a nebezpečných aktivít  vo verejných priestoroch nemal byť problém. Navyše mylné rozhodnutia bezpečnostných systémov nie sú také kritické ako chyby pri ­autonómnom riadení. Ak aj niekoho systém mylne označí za potenciálne riziko, bude mať tento človek chvíľu zrejme nepríjemnosti, no po preverení bude prepustený. Napokon konečné rozhodnutie na zásah budú aspoň spočiatku vydávať ľudia, a tak zrejme nenastane situácia, že na skupinku športovcov poskakujúcich po návrate z vyhratého zápasu v príletovej hale pred novinármi nabehne protiteroristické komando.

Zobrazit Galériu

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Bezpečnosť

Bezpečný chod vášho podnikania vďaka Schneider Electric Easy UPS 3S

09.12.2019 00:00

Špeciálny projekt Ochrana citlivých dáta a informačných systémov pred prerušením napájania dnes nie je len otázkou pre IT sektor. V prostredí automatizácie ale aj maloobchodu sa nachádzajú  citlivé s ...

Bezpečnosť

Firma vyrábajúca domové zvončeky s kamerou poskytovala polícii obrazový záznam o chodcoch na ulici

05.12.2019 00:10

Dohliadacia spoločnosť Ring, ktorá je vo vlastníctve Amazonu, poskytovala orgánom činným v trestnom konaní tepelnú mapu, ktorá umožňuje polícii vidieť všetky zariadenia Ring nainštalované v danej obla ...

Bezpečnosť

Americká armáda chce mať do roku 2050 vojakov-kyborgov

04.12.2019 00:20

Veliteľstvo americkej armády vydalo tento mesiac štúdiu venujúcu sa rozvoju bojových schopností vojakov, v ktorej sa uvádza, že zlepšenie uší, očí, mozgu a svalov je „technicky uskutočniteľné do roku ...

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

ACER_122019

Najnovšie videá