Tri dôvody, prečo použiť grafovú NoSQL databázu vo firemnom BI

0
Digitalizácia sveta okolo nás prináša jeden zaujímavý fenomén – dát je spravidla v každej firme viac, ako sú schopné spracovať prostriedky interného BI (Business Intelligence) a ako manažéri vedia  využiť pri rozhodovaní. S nárastom objemu údajov prichádza aj fenomén vzťahových údajov. Údaje sú pekne štruktúrované v tabuľkách, ale na ich pochopenie treba pracovať so vzťahmi medzi jednotlivými časťami údajov. Napríklad pri analýze obchodných tímov sa zameriavame na údaje o výkonnosti tímu, ako je počet podpísaných objednávok a ich sumárna finančná hodnota pre firmu, ale aj na kvalitatívne ukazovatele, ako je počet vykonaných telefonátov, počet stretnutí, počet reklamácií a pod. Všetky tieto firemné údaje sú bežne dostupné – v menších firmách sú údaje roztratené v Exceli,  vo  väčších spoločnostiach zvyčajne uložené v dátovom sklade a prezentované pomocou reportov s tabuľkami a grafmi. Problém s bežným riešením BI nastane, keď manažér povie, že na ďalšie zvýšenie efektivity potrebuje lepšie pochopiť, prečo je jeden obchodník „superhviezda“ a iný má horšie výsledky, aj keď údaje hovoria, že na to nie je zjavný dôvod. Šiesty zmysel manažérovi napovedá, že je to tým, ako obchodník komunikuje, dokáže ľudí prepájať, vie  odhadnúť, čo zákazník potrebuje, skôr ako je to vyslovené, má prirodzenú autoritu a silnú neformálnu pozíciu vo firme. Dá sa takéto niečo odmerať? Možno z dát zistiť, či je nový obchodník na ceste stať sa novou „superhviezdou“? Vedieť o tom, že sa spôsob komunikácie špičkového obchodníka výrazne zmenil, môže byť na nezaplatenie, najmä ak ide o zástupcu firmy, ktorý pravidelne komunikuje s najdôležitejšími zákazníkmi. Dá sa  identifikovať zmena správania v tejto rovine? Riešenie ponúkajú grafové NoSQL databázy, ktoré dokážu z existujúcich údajov vyťažiť novú vedomosť tým, že sa zameriavajú na vzťahy, ktoré sú skryté v údajoch zobrazených v tabuľkách a stĺpcoch. Graf je v podstate jednoduchá štruktúra skladajúca sa z uzlov a vzťahov medzi nimi. Nasleduj ... Zobrazit Galériu

Michal Habala

Všetky autorove články
NoSQL databaza

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať