SAMSUNG_052020 SAMSUNG_052020 SAMSUNG_052020 Advertisement

Tretie najväčšie priemyselné odvetvie na Slovensku žiada pružnejší zákonník práce

Tlačové správy
0

V Bratislave sa dnes, 8. októbra 2019, koná jubilejný piaty ročník Business Service Center Conference, ktorú organizuje Americká obchodná komora na Slovensku a Business Service Center Forum (BSCF) - sektorová asociácia združujúca centrá podnikových služieb, ktoré na Slovensku zamestnávajú spolu takmer 33 tisíc zamestnancov, čo tvorí 90% celého odvetvia. Zástupcovia centier podnikových služieb hodnotili päť rokov spolupráce s vládou, cudzineckou políciou a úradmi práce.
„Naše odvetvie je po automobilovom a elektrotechnickom tretie najväčšie, na Slovensku zamestnáva celkovo 37 tisíc ľudí, z čoho len 10 percent sú cudzinci. Sektor vytvára pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou, veď priemerná mesačná mzda tu dosahuje 1830 eur. Máme byť na čo hrdí, málokto vie, že na Slovensku sa tvoria finančné reporty, ktoré každý deň putujú na stôl CEOs nadnárodných spoločností, či exkluzívne vytvárajú strategické produkty pre medzinárodných klientov. No aby centrá podnikových služieb naďalej expandovali a vytvárali ďalšie pracovné miesta, potrebujeme reagovať na súčasné globálne výzvy v odvetví. Legislatíva v oblasti pracovného práva či odmeňovania zamestnancov musí byť flexibilná a atraktívna pre zotrvanie existujúcich investorov, prípadne príchod ďalších na slovenský trh,“ uviedol Gabriel Galgóci, prezident Americkej obchodnej komory v SR a riaditeľ BSCF.
O nových výzvach v odvetví, osobitne o automatizácii, kybernetickej bezpečnosti a adaptácii na novú demografickú vlnu mileniálov hovoril Arjen Sader, medzinárodný konzultant spoločnosti Dentons Europe, ktorý bol pri zakladaní centier podnikových služieb na viacerých kontinentoch. „Centrá zdieľaných služieb mali donedávna na ružiach ustlané, odvetvie rástlo v kapacite a zamestnanosti v dvojciferných číslach a manažéri sa starali len o to, aby čo najlepšie napĺňali potreby zákazníkov. Globálne výzvy dostali odvetvie do neprehľadnej džungle, ale dá sa z nej dostať von. Ak chceme zostať dobrými partnermi našich klientov, musíme sa naučiť zapojiť novú vlnu mileniálov s osobitnými motiváciami a flexibilnými pracovnými návykmi, zmeniť spôsob ako si zamestnanci centier osvojujú zručnosti, dobehnúť vlak s automatizáciou procesov, zaviesť zákaznícky orientovanú mentalitu a najmä investovať do bezpečnosti. Ukázal so  konkrétny prípad centra mimo Slovenska, ktorému sofistikovaný hackerský útok odstavil celý biznis. Chrániť naše operácie, aj dáta našich klientov je dnes nevyhnutnosťou,“ uzavrel Sader.
Centrá podnikových služieb na Slovensku najčastejšie skloňujú potrebu flexibilného zákonníka práce ako nevyhnutnú podmienku ďalšieho rastu a udržania kapacity v prípade ekonomických otrasov. „Za päť rokov existencie BSCF sme s vládou viedli korektný dialóg, máme fungujúcu vládnu koncepciu podpory, register centier podnikových služieb pri Ministerstve hospodárstva, skrátené lehoty na cudzineckej polícii, či investičné stimuly pre rast centier v regiónoch Slovenska. Veľké centrá tak nezapĺňajú len kapacity dokončovaných kancelárskych projektov v Bratislave, ale expandujú aj po Slovensku. Okrem Košíc sa centrá zdieľaných služieb objavujú už aj v Nitre, Žiline, Prešove, Komárne, Banskej Bystrici, Nových Zámkoch, Považskej Bystrici a ďalších mestách. Najväčšou výzvou sú dnes ľudia. Centrá potrebujú kvalifikovanú pracovnú silu a flexibilitu v zamestnávaní, ktorú môže priniesť len pružnejší a modernejší zákonník práce. Inak hrozí, že Slovensko prestane byť pre centrá podnikových služieb zaujímavé, a to si v dobrých a už vôbec nie horších ekonomických časoch, nemôžeme dovoliť,“ uzavrel Galgóci.
V diskusnom paneli o zákonníku práce so zástupcami Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení a Republikovej únie zamestnávateľov sa zdôrazňovala potreba zákonníka práce, ktorý bude postavený na modernej filozofii, rešpektujúcej otvorenosť slovenskej ekonomiky a štrukturálne zmeny v nej. Centrá podnikových služieb volajú po väčšej flexibilite a vyzdvihnutí charakteristík pracovnej sily na Slovensku, s ktorou sa tu stretávajú - osobitne adaptability, flexibility a vysokou úrovňou vzdelania. Flexibilita a zoštíhlenie zákonníka práce by sa malo týkať najmä pracovného pomeru, flexibilných foriem zamestnávania, organizácie pracovného času, nastavenia sociálnej politiky zamestnávateľa a kolektívno-právnych vzťahov. V neposlednom rade má nová filozofia zákonníka práce priniesť väčšiu mobilitu pracovnej sily a najmä odpolitizovanie rozhodnutí, ktoré
centrám dodajú právnu istotu a zvýšia konkurencieschopnosť krajiny. „Zákonník práce potrebuje reagovať na moderné formy zamestnávania. Európska komisia nedávno hovorila o trendoch čiastočných úväzkov, krátkodobých zmlúv, či platformového zamestnávania. V minulosti sme boli pre centrá konkurencieschopní najmä dobrým zákonníkom práce a nízkou cenou práce, tu sa však posúvame v rebríčkoch stále nižšie, ale čo je horšie, zaostali sme v oblasti vymožiteľnosti práva, školstve, infraštruktúre, či kvalite verejných služieb. Čaká nás rok volieb, centrá podnikových služieb ako tretí najväčší sektor ekonomiky budú žiadať odvážne kroky,“ doplnil Peter Rusiňák, koordinátor BSCF.
Záštitu nad konferenciou poskytlo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Sponzormi podujatia sú členské spoločnosti BSCF: Accenture, Adient, Amazon, Arval, AT&T, Covestro, Danfoss, Dell, Deutsche Telekom, DXC Technology, Embraco, Faurecia, Global Blue, Henkel, IBM, ING Bank, Johnson Controls, KONE, LafargeHolcim, Lenovo, Mondeléz, O2, Orange Business Services, Osram, PricewaterhouseCoopers, Siemens, T-systems, Uniqa, Zurich Insurance Company.

Americká obchodná komora v SR

Všetky autorove články
BSCF konferencia zmena zakonnik americka obchodna komorra

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať