SAMSUNG_06202 M SAMSUNG_06202 M SAMSUNG_06202 M Advertisement

Trend konferencia Digital Healthcare

Informatizácia
0

Po desiatich rokoch príprav je slovenské zdravotníctvo od januára konečne online – ako jedno z posledných v Európe. Elektronickú podobu dostali lekárske a prepúšťacie správy, správy z vyšetrení, výmenné lístky, recepty. Vzápätí sa objavili detské choroby a aj keď systém nezahubili, má ďaleko od bezchybného fungovania. Ale základ už stojí a ezdravie môže ďalej rozširovať digitálne služby. Asi tak by sa dali zhrnúť hlavné témy Trend konferencie o perspektívach digitálneho zdravotníctva na Slovensku.

Konferenciu otvorila ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská, ktorá zosumarizovala aktuálny stav a načrtla perspektívy.

Ministerka Kalavská sa nevyhla ani odpovediam na otázky ohľadne bývalého ministra Tomáša Druckera

Vo väčine otázok rezonovala nespokojnosť s aktuálnym stavom digitalizácie slovenského zdravotníctva

V druhej časti hlavnej prednášky sa účastníci podujatia zoznámili s aktuálnou situáciou vo svete, predovšetkým vo Veľkej Británii. Prednášali James Hawkins a Andrew Meyer z britského NHS Digital (Národná zdravotná služba). V prednáškach aj diskusiách sa striedali rôzne názory. Na jednej strane o výhodách eZdravotníctva a na druhej strane polemiky o tom, či sa jedná o nanútenú záťaž pre lekárov alebo o nástroj, ktorý naozaj skvalitní a zefektívni zdravotnú starostlivosť. Špecialisti z IT firiem naznačovali scenáre, ako využiť nie veľké, ale priam obrovské dáta, ktoré zdravotníci generujú každú sekundu a minútu. Analýza Big Data zlepšuje starostlivosť o pacienta, umožňuje objektívne hodnotiť kvalitu a úspešnosť liečby, efektívne využiť kapacity zariadenia a vylepšiť zdravotnícke registre. Riadiť nemocnicu je možné len vtedy, ak má manažment všetky potrebné informácie. Aj preto sú nemocničné informačné systémy nevyhnutnosťou. Ponúkajú však oveľa väčší potenciál, ktorý dovoľuje vytvoriť ďalšie inovácie.

V súvislosti s blížiacim sa dátumom platnosti GDPR sa do popredia dostala aj problematika ochrany údajov pacientov. Prednášajúci sa zmýšľali čo by pre lekára, či zdravotnícke zariadenie znamenal únik zdravotných záznamov alebo strata mobilu alebo laptopu s osobnými údajmi pacientov.

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
digitalne zdravotnictvo Slovensko

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať