Transakcie v DBeaver

0
V tomto článku seriálu vám ukážeme, akým spôsobom možno aplikovať transakčné spracovanie operácií v rámci nástroja DBeaver. Nadviažeme na teóriu týkajúcu sa transakcií, o ktorej sme hovorili v predošlej časti seriálu, pričom sa zameriame na opis funkcionality implementovanej v rámci DBeaver. Opíšeme jednotlivé módy potvrdzovania operácií a úrovne izolácií. Potom sa budeme venovať logovaciemu súboru transakcií a spôsobu ich evidencie. Nakoniec uvedieme jednoduchý praktický príklad transakčného spracovania výrazov SQL. Módy potvrdzovania operácií Nástroj DBeaver podporuje dva módy potvrdzovania operácií, ktoré majú byť vykonané v rámci danej transakcie: 1. auto-commit – priame vykonanie všetkých zadaných operácií – štandard v prípade vývoja (Development), resp. testovania (Test) databáz, 2. manual commit – operácie sa vykonajú, ale používateľ ich musí v konečnom dôsledku potvrdiť (Commit) alebo zamietnuť (Rollback) – štandard v prípade produktívnych (Production) databáz. Poznámka: Nastavenie prístupových typov Development, Test a Production možno vykonať v okne Database Navigator stlačením pravého tlačidla myši na názve spojenia, výberom Edit Connection (F4) a následne v časti General.   Panel nástrojov s tlačidlami, ktoré sa týkajú transakcií   Prepínanie módov potvrdzovania operácií realizujeme v menu Database – Transaction mode, resp. pomocou tlačidla nachádzajúceho sa medzi tlačidlami hlavného panela nástrojov DBeaver. Vedľa tohto tlačidla sú umiestnené spomínané tlačidlá Commit a Rollback, ktoré sú aktívne iba v prípade manuálneho módu potvrdzovania operácií. Operáciami chápeme nielen zadávané výrazy SQL (statements), ale aj modifikácie uskutočňované v rámci rozhrania GUI. Výberom manuálneho potvrdzovania sa každá operácia zaradí medzi operácie, ktorých vykonanie treba potvrdiť alebo zamietnuť. Počet takto zaradených operácií, resp. výrazov SQL je uvedený v informačnom boxe, ktorý sa nachádza vedľa tlačidla na zmenu módu potvrdzovania operácií. Informač ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články
Linux transakcie DBeaver

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať