Toyota Mirai

0
Mirai v japončine znamená budúcnosť a Toyota Mirai je skutočne predzvesť budúcnosti. Ide totiž o prvý komerčne dostupný automobil poháňaný vodíkom. My sme mali exkluzívnu možnosť vyskúšať si toto vozidlo a pravdu povediac, ťažko sa nám s ním lúčilo. Toyota Mirai vznikla ako vyspelejší model zo skúseností pri testovaní konceptu Toyota FCV, ktorý bol predstavený na autosalóne v Tokiu v roku 2013. Do predaja sa dostala v Japonsku už v roku 2014, vzápätí v roku 2015 sa začali prvé kusy dodávať na trh USA a vybraných európskych krajín (Veľká Británia, Nemecko, Dánsko). V súčasnosti ju možno zakúpiť aj v Belgicku, Holandsku, Nórsku a Švédsku. Poďme sa bližšie pozrieť, čím je tento model taký zaujímavý. Jeho hlavná prednosť je systém pohonu. Ten pozostáva z vodíkových palivových článkov, NiMh akumulátora, meniča napätia, regulátora napájania a výkonného elektromotora. Najväčšia novinka je sústava palivových článkov. V tomto prípade sú použité články typu PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell).  Elektrolyt tvorí extrémne tenká polymérová membrána, elektródy pozostávajú z plynovo difúznej vrstvy a elektródy. Na mieste elektrochemickej reakcie musia byť elektródy katalytické. Ako katalyzátor sa používa platina. Palivom je vodík a kyslík dodávaný cez katódu. Elektrolyt, ktorý má membránové vlastnosti, prepúšťa z jednej elektródy na druhú iba kladne nabité ióny atómu (protóny), pričom elektróny zadrží. Vodík sa privádza na anódu, kde sa jeho atómy štiepia na protóny a elektróny. Protóny sa na katódu dostanú priamo cez elektrolyt, kým elektróny iba cez uzavretý elektrický okruh, kde vytvárajú jednosmerný elektrický prúd. Spojením vodíka a kyslíka sa generuje elektrický prúd a teplo. Vedľajším produktom je iba čistá voda. Tento typ článkov pracuje pri teplote okolo 95 °C. Pohonná sústava využíva viacero komponentov a know-how z hybridných modelov Toyoty. Firma má v ich vývoji už 20-ročnú tradíciu. A ako celý systém pracuje? Palivové články vyrábajú elektrickú energiu s v ... Zobrazit Galériu

René Hubinský

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať