Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Topánky plné sebavedomia používajú cloudové riešenie od Oracle

Tlačové správy
0

Popredný český výrobca a predajca obuvi, spoločnosť Baťa, plánuje svoje aktivity na základe reportov vytvorených pomocou analytickej platformy novej generácie prevádzkovanej v cloude Oracle.

Spoločnosť Baťa, ktorá pôsobí nielen v Českej republike, ale v rámci Baťovej svetovej organizácie aj naprieč piatimi svetovými kontinentmi, hľadala vhodné riešenie, ktoré by umožnilo efektívnu analýzu firemných dát a rýchlu a jednoduchú tvorbu reportov, z ktorých vedenie firmy pripravuje denné plány a predikuje náklady. Vzhľadom na to, že je pre túto spoločnosť celosvetovým štandardom databázová platforma Oracle, na ktorej bežia kritické systémy firmy, bola orientácia na riešenie Oracle logickým krokom. Oracle navyše ponúka dané riešenie formou cloudovej služby, čo bola jedna z preferencií spoločnosti Baťa.

V cloude Oracle teraz Baťa používa riešenie poskladané z nasledujúcich produktov: Oracle Database, Oracle Data Integrator a Oracle Business Intelligence. Oracle Data Integrator je platforma pre dátové integrácie v heterogénnom prostredí, ktorá je napojená na zdrojové systémy spoločnosti Baťa. Získané dáta spracováva a ukladá do relačnej databázy Oracle, a plní tak analytický dátový sklad (datamart), ktorý je umiestnený v cloude a nad ktorým beží samotná analytická platforma Oracle. Pomocou tejto analytickej platformy sa potom pripravujú jednotlivé reporty, ktoré sú podkladom pre ďalšie strategické plánovanie a rozhodovanie manažmentu spoločnosti Baťa.

Ochranné jednorázové rúška

Od cloudového riešenia od spoločnosti Oracle sme očakávali predovšetkým rýchlu tvorbu kľúčových reportov a predikovateľného modelu nákladov, a to bez nutnosti spolupráce s dátovými analytikmi. Veľkou výhodou riešenia Oracle totiž je, že reporty si dokáže po preškolení pripravovať používateľ sám,“ hovorí Miroslav Chyla, IT manažér v spoločnosti Baťa, a dodáva: „Ľahšia dátová integrácia systémov vďaka riešeniu Oracle Data Integrator a celková koncepcia riešenia Oracle v cloude usporí v budúcom roku 25 – 30 % prevádzkových nákladov na reporting. Dôvodom je výhodný model účtovania, ktorý je oveľa prevádzkovo lacnejším riešením než súčasný systém.

Spoločnosť Baťa do budúcna plánuje ďalší rozvoj cloudovej platformy v oblasti analytickej platformy. Spočívať bude najmä v rozširovaní funkcionality riešenia a v postupnom pridávaní nárokov na objem spracovaných dát. Ďalšou oblasťou rozvoja budú prediktívne analýzy, ktoré v retaili rýchlo získavajú na význame.

Media Consultant

Všetky autorove články
Oracle Bata Cloud

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať