Tipy, triky a návody: Ako si resetovať alebo zálohovať menu Štart systému Windows?

0
Prepracované menu Štart vo Windows 10 otvorilo mnoho nových možností a pridalo nové spôsoby používania univerzálnych aplikácií a iných častí systému. Aj keď s jeho zložením a obsahom pracujete každý deň, zvyčajne nie je dôvod zaoberať sa technológiou, ktorá na úrovni systému zabezpečuje jeho prevádzku. Existujú však aj výnimky. Prvá je tá, že menu nefunguje správne. Odmieta sa otvoriť alebo sa, naopak, otvára náhodne, prípadne nezobrazuje všetky položky či oneskorene reaguje na vaše pokyny.  Vtedy vás bude zaujímať, ako možno toto menu resetovať do pôvodného stavu bez toho, aby ste sa museli zaoberať reinštaláciou alebo obnovením čistého stavu v rámci celého systému. Druhý prípad je taký, že dlaždice a iné prvky vášho menu Štart sú vyšperkované tak, že by ste si celé rozloženie chceli preniesť na iný počítač alebo si ho zazálohovať pre prípad problémov a kompletnej reinštalácie. Menu Štart systému Windows 10 V oboch týchto prípadoch vás bude zaujímať databáza, ktorá sa stará o jeho prevádzku. Nachádza sa v priečinku TileDataLayer v každom používateľskom účte, pričom je tvorená niekoľkými súbormi. V prípade zlého fungovania je pravdepodobne databáza poškodená a treba ju nahradiť novou a čistou. V druhom prípade túto databázu, naopak, chcete zálohovať a v budúcnosti použiť na novom či vyresetovanom používateľskom účte. Výmena databázy za novú je síce technicky jednoduchá (prekopírovanie priečinka), ale trochu zdĺhavá činnosť, ktorá vám zaberie niekoľko minút. Musíte ju totiž prekopírovať z nového používateľského účtu, ktorý si dočasne vytvoríte. To vykonáte tak, že v okne nastavení Windows kliknite na kategóriu Kontá a v sekcii Rodina a ostatní ľudia vyberte možnosť Pridať do tohto počítača niekoho iného. Pri vytváraní konta zaškrtnite možnosť Nemám prihlasovacie údaje tejto osoby a následne Pridať používateľa bez konta Microsoft, čím dôjde k vytvoreniu regulárneho konta. Názov môžete zvoliť ľubovoľný. Následne kliknete na menu Štart a svoju ikonu účtu, kde sa zo s ... Zobrazit Galériu

František Urban

Všetky autorove články
menu start Windows

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať