Tipy, triky a návody: Ako sa vyhnúť nepríjemnostiam s prehnane dlhými názvami súborov

0
Éra, keď sa používatelia museli pri pomenovávaní súborov veľmi vykrúcať, aby neporušili dostupné limity, je našťastie dávno preč (najznámejší bol zrejme limit na 8 znakov z éry starých MS DOS, ktorý trval až do prvej polovice 90. rokov minulého storočia). To však neznamená, že v súčasnosti problémy tohto typu nehrozia. Nepríjemné sú obzvlášť preto, že ich drvivá väčšina používateľov už vôbec nečaká a nevie, ako na ne správne reagovať. Chyba vyvolaná súborom s príliš dlhým názvom Prelomenie klasických limitov obyčajne nenastáva tým, že by konkrétny súbor mal extrémne dlhý názov, ale preto, že používatelia si môžu usporadúvať súbory v rámci čoraz komplexnejšej a hlbšej priečinkovej štruktúry. Operačné systémy Windows majú na menný priestor v základe vyhradený limit 260 znakov. Doň sa započítava nielen názov súboru, ale aj jeho adresa, teda názvy priečinkov, v ktorých je uložený. Linuxové systémy sú na tom veľmi podobne, pričom pre väčšinu súborových systémov platí limit 255 znakov. Windows má v základe zabudované mechanizmy, ktoré zabránia v tom, aby ste pri pomenovávaní koncového súboru tento limit prekročili. Ako budete názov stále zväčšovať, kurzor sa skrátka zarazí a ďalšie písmeno už nevložíte. Limit sa však dá prekročiť „podbehnutím“, pri ktorom sa názov súboru už k limitu blíži, ale namiesto toho, aby ste ho premenovali na dlhší, premenujete na dlhší len jeden z priečinkov, v ktorých sa súbor nachádza. Keďže pri premenovávaní priečinka sa názvy jeho kompletného obsahu nekontrolujú (inkriminovaný súbor sa nemusí nachádzať v prvej úrovni, ale aj v omnoho hlbšej), takýmto „podbehnutím“ kontroly dôjde k presiahnutiu limitu. Jednotlivé verzie Windows sa pri takejto udalosti zachovajú rôzne. Pokiaľ používate Windows 7, po prekročení limitu sa dané koncové súbory stanú nepoužiteľnými. Nebudú sa dať otvoriť, presunúť, zmazať a takisto paradoxne ani premenovať na kratší názov (súbor bude vyzerať ako „zamrznutý“). Situáciu vyriešite tým, že namiesto názvu súboru skrá ... Zobrazit Galériu

František Urban

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať