Tipy, triky a návody: Ako nainštalovať na systéme Windows viac kópií totožnej tlačiarne

0
Možno si poviete, že viacnásobná inštalácia jednej a tej istej tlačiarne nedáva žiadny zmysel. No ak veľmi často tlačíte dokumenty s rôznym nastavením, napríklad časť farebne, iné čiernobielo, zatiaľ čo pri ďalších zas používate rozličné veľkosti papiera, nie je to vôbec zlý nápad. Pri každej kópii tlačiarne si totiž môžete uložiť iné preddefinované nastavenie tlače, ktoré potom nebude treba zakaždým meniť. Konkrétne dokumenty budete len rovno tlačiť tou „správnou“ tlačiarňou, ktorá je na ne určená, čím si môžete ušetriť čas aj nervy. Pridávanie novej duplicitnej tlačiarne V prvom rade sa uistite, že je tlačiareň zapnutá a možno ju používať (systém ju vidí ako dostupnú). Následne kliknite na menu Štart a otvorte Nastavenie, konkrétne sekciu Zariadenia, následne Tlačiarne a skenery. Kliknite na tlačiareň, ktorú budete duplikovať, a vyberte možnosť Spravovať a potom Vlastnosti tlačiarne. Otvorí sa nové okno, kde si na záložke Porty všimnite, ako sa volá port, na ktorom je tlačiareň pripojená (jeho riadok bude zaškrtnutý). Obyčajne pôjde o konkrétne číslo USB či bluetooth, takže uvidíte označenú napríklad položku USB001. Potom sa prekliknite na záložku Spresnenie a všimnite si názov použitého ovládača, ktorý bude vyzerať napríklad ako Canon MG4200 printer. Toto sú údaje, ktoré si treba zapamätať, prípadne si nechajte toto okno otvorené, aby ste ich mali na očiach. Budete ich potrebovať pri vytváraní kópie. Následne kliknite na menu Štart a vyhľadaním otvorte Ovládací panel. V ňom vyberte sekciu Hardvér a zvuk/Zariadenia a tlačiarne. Na hornom paneli uvidíte možnosť Pridať tlačiareň, kliknite na ňu. Systém otvorí okno a začne vyhľadávať nové zariadenia. Nemusíte čakať, kým skončí, ale rovno kliknite naspodku okna na možnosť Požadovaná tlačiareň nie je uvedená v zozname. Pridávanie novej duplicitnej tlačiarne Zobrazí sa nové okno, kde zvolíte najspodnejšiu možnosť Pridať lokálnu tlačiareň alebo sieťovú tlačiareň s manuálnymi nastaveniami. Potom kliknite na tlačid ... Zobrazit Galériu

František Urban

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať