Thunderbolt 3 – jeden konektor pre všetky zariadenia

0
Miniaturizácia klientskych zariadení, predovšetkým mobilných, poskytuje čoraz menej miesta na konektory klasických rozhraní, na druhej strane sa rozširujú možnosti a oblasti použitia týchto zariadení, napríklad na zobrazovanie na viacerých monitoroch s vysokým rozlíšením, prenos 4K videa a podobne. Preto sa hľadá spôsob, ako pomocou čo najmenšieho počtu čo najtenších konektorov pripojiť klientske zariadenie k moderným perifériám. Ideálnym riešením by bol jeden kompaktný port, ktorý by zvládol vysokorýchlostný prenos údajov, prenos 4K videa, bol by kompatibilný so štandardom USB 3.1, a aby toho nebolo málo, ešte by zvládol aj napájanie a nabíjanie zariadenia. História Intel – Apple – Intel Ochrannú známku Thunderbolt si na Jamajke zaregistrovala spoločnosť Apple, v súčasnosti ju využíva a spravuje Intel. História tohto rozhrania sa však začala písať v Inteli. Pôvodne bolo toto rozhranie, resp. jeho predchodca s názvom Light Peak, definované výhradne pre optické prenosové cesty, teda prenos cez flexibilné optické vlákna. V roku 2011 sa názov rozhrania zmenil na Silicon Photonics Link. Pripomíname, že išlo o rozhranie teraz označované ako Thunderbolt 1 s prenosovou rýchlosťou 10 Gbit/s. Následne sa zistilo, že touto prenosovou rýchlosťou možno prenášať údaje aj po metalickom vedení, čo znamenalo zníženie zložitosti a úsporu nákladov. Na vývoji „metalického“  Thunderboltu spolupracoval Intel s Applom. Označenie Apple Thunderbolt bolo registrované ako ochranná známka, ale neskôr ju spoločnosť Apple previedla na Intel, ktorý v súčasnosti vykonáva súvisiace práva duševného vlastníctva. Apple bola dlho jediná firma, ktorá toto rozhranie v svojich produktoch používala. Od USB 3.0 k Thunderbolt 3.0 V úvode sme spomenuli prenosovú rýchlosť 40 Gb/s rozhrania Thunderbolt 3.0. V porovnaní s USB 3.0 (5 Gb/s) je to 8-krát viac a v porovnaní s USB 3.1 (10 Gb/s) je zvýšenie prenosovej rýchlosti štvornásobné. Nové rozhranie dokáže dátovo obslúžiť dva 4K monitory pracujúce s obnovo ... Zobrazit Galériu
Thunderbolt

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať