Image
1.2.2019 0 Comments

Telekom vytvoril prvý energetický manažment verejných budov štandardu 2020

Úlohou monitorovacieho systému energetickej efektívnosti na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR č. 31/2014 je monitorovať primárnu a konečnú energetickú spotrebu v sektoroch podľa akčných plánov energetickej efektívnosti a vyhodnocovať opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti na účel preukázania plnenia cieľa úspory energie do roku 2020.

Základný predpoklad na úspory všetkých druhov energií v budovách je pravidelné a systematické sledovanie ich spotreby. Slovak Telekom na tento účel ponúka riešenia smart metering na báze technológie Heat2Go. Možno si položíte logickú otázku, prečo sa v tejto oblasti angažuje telekomunikačný operátor. Vysvetlenie je jednoduché. Snímače rozmiestnené v budovách potrebujú komunikovať a v pravidelných intervaloch posielať namerané údaje do cloudu. Telekom prevádzkuje sieť NB-IoT (NarrowBand – Internet of Things). Je to špeciálna úzkopásmová sieť, ktorá je určená výhradne na prenos dát. Umožňuje spoľahlivo, bezpečne a lacno prepojiť obrovské množstvo zariadení na veľkom území. Výhodou je dosah signálu aj na ťažko prístupné miesta, do podzemia alebo pod vodu. A práve táto vlastnosť je kľúčová pre snímače, ktoré sú často umiestnené v kotolniach a technologických miestnostiach budov. Navyše NB-IoT využíva existujúcu infraštruktúru staníc BTS, netreba nič inštalovať ani prerábať, stačí softvérovo zapnúť túto komunikáciu na 800 MHz, takže preto Telekom.

Navyše Telekom má s využitím komunikačnej siete NB-IoT a služby Smart metering, ktorú prevádzkuje na svojej platforme, skúsenosti aj z industriálnej sféry. V súčasnosti monitoruje a vizualizuje spotrebu meracích zariadení vodárenských a teplárenských spoločností, ako aj priemyselných budov.

Pilotný projekt s obrovským potenciálom

Smart metering budov v súčasnosti funguje pre 16 verejných budov, ako sú školy, škôlky, kultúrne domy, obecné úrady, kultúrne domy, zdravotné strediská, nemocnice a podobne. Monitorované budovy sú v Trnave, Banskej Bystrici, obciach Výčapy-Opatovce, Veľké Kostoľany, Rišňovce, Opatová a ďalších. Tento pilotný projekt je prvá realizácia Telekomu na Slovensku a v Čechách merajúca a vizualizujúca spotrebu a energetický manažment vo verejných budovách podľa nového nariadenia EÚ o energetickej efektívnosti. Finančný objem pilotnej fázy projektu je viac než 70 000 eur. Dohodnutý objem služieb na obdobie troch rokov je 450 hodín inžinierskej činnosti + technická podpora (maintenance) technológie ­Heat2Go. Projekt má obrovský potenciál viac ako 15 000 verejných budov na Slovensku. V ďalších fázach realizácie bude postupne implementované monitorovanie ďalších budov, pričom sa nasadí rovnaký energetický manažment s monitoringom spotrieb, ako je realizovaný v tomto pilotnom, referenčnom projekte.

Smart metering

Telekom smart metering je riešenie na automatický zber údajov z meracích zariadení, monitoring spotrieb a ich vyhodnocovanie. Využíva komunikačnú technológiu NB-IoT, preto už tento pilotný projekt znamená pre Telekom veľký úspech nasadenia technológie v obciach a vo verejných budovách. Veľká výhoda NB–IoT je v tom, že komunikácia je v licencovanom pásme, takže nie je rušená inými druhmi prevádzky. Jedna bunka zvládne komunikačne obslúžiť 50 000 zariadení. Komunikačné moduly sú energeticky úsporné, takže zariadenia na odpočty energií môžu byť napájané z batérií a bez nutnosti ich výmeny vydržia fungovať niekoľko rokov. Všetky koncové zariadenia navyše možno na diaľku riadiť a nastavovať. V projekte smart meteringu sa meranie vykonáva s hodinovou periodicitou a údaje o hodnotách meraných veličín sa posielajú do cloudu do platformy Heat2Go. Podľa špecifík každej monitorovanej budovy sa meria a prenáša spotreba elektrickej energie, spotreba plynu, vonkajšia a vnútorná teplota, ktoré sa merajú na kalibrovaných snímačoch s vybavením na vonkajšiu inštaláciu, a na niektorých budovách sa meria aj kvalita ovzdušia, teda obsah CO a CO2. V každej budove je k dispozícii používateľský dashboard s nasadením indexu energetickej efektívnosti.

Energy Management Heat2Go

Systém Energy Management Heat2Go je komplexné riešenie na zber, prenos, sledovanie, vizualizáciu, vyhodnotenie, targeting a fakturáciu spotrieb tepla, vody, plynu, elektrickej energie a takisto vyhodnocovanie prevádzkových parametrov technológií na výrobu tepla, chladu a elektrickej energie. Umožňuje vizualizovať namerané̌ parametre, spotrebu a inteligentne sa učiť ohľadne typického správania sa konkrétnych odberných miest. Heat2Go porovnáva skupiny prístrojov, v ktorých možno vytvárať profil pre každé zariadenie alebo každú skupinu zariadení, vďaka čomu sa dajú porovnávať celkové spotreby a podružné merania alebo efektivita výroby tepla, chladu a elektrickej energie.

Údaje sa vo väčšine prípadov získavajú z existujúcich certifikovaných meračov distribučných spoločnosti. Pri moderných digitálnych meračoch sa údaje odčítajú priamo cez zbernicu M-Bus. Zo starších analógových meračov sa údaje odčítajú pomocou špeciálneho čítacieho zariadenia, takže netreba certifikované meradlo odplombovať. Následne sa údaje z meracích zariadení automaticky zbierajú, ukladajú a potom sú filtrované, kategorizované a vyhodnocované. Analýza zozbieraných údajov sa vykonáva na základe špecializovaného algoritmu.

Heat2Go obsahuje metodiku na targeting a monitoring garancie spo­trieb a kvality služieb. Získané informácie sa môžu využiť aj na porovnanie efektívnosti realizovaných opatrení, napríklad zateplenia, výmeny plynového kotla a podobne. Samozrejmosť je upozorňovanie na prípadnú nadspotrebu alebo neočakávané správanie odberného miesta e-mailom alebo SMS. To môže byť dôležité napríklad v prípade havárie s dôsledkom úniku vody alebo plynu. K dispozícii je aj možnosť inteligentných výpočtov hraničných hodnôt pre notifikácie. Hlavne vtedy, ak v budove sídli viac inštitúcií, prípadne sa priestory v budove patriacej mestskému či obecnému úradu prenajímajú súkromným firmám, je dôležitá aj presná metodika na vyúčtovanie a rozúčtovanie spotrieb energie. Obzvlášť náročné je rozúčtovanie nákladov na teplo, pretože tu do hry vstupuje aj to, na ktorej strane budovy sú monitorované priestory, či sú na najvyššom poschodí, alebo v suteréne, s akými priestormi susedia a podobne. Do hry vstupujú aj externé informácie, ako napríklad vonkajšia teplota. Na základe týchto údajov sa pri rozúčtovaní robia korekcie polôh miestností, korekcie meracích zariadení či meraných médií. 


Systém Heat2Go je k dispozícii pre všetky operačné systémy a mobilné platformy pre smartfóny a tablety. Prevádzkovatelia budov majú na akomkoľvek zariadení nepretržite k dispozícii online monitoring spotrieb energií bez potreby inštalovania softvéru. Namerané údaje a výsledky analýz sa zobrazujú v prehľadnom grafickom rozhraní s podporou dotykového ovládania. K požadovaným informáciám sa dá ľahko dostať pomocou dynamického filtrovania obdobia monitoringu s možnosťou vizuálneho filtrovania objektov a skupín, to všetko v intuitívnom používateľskom rozhraní. Hlavne pri zisťovaní a vyhodnocovaní technických a konfiguračných údajov prispieva k prehľadnosti aj možnosť definovania skupín prístrojov. To môže byť iné pre koncového používateľa a iné pre technikov či administrátora systému.

Údaje zo systému smart metering & monitoring môžete použiť ako ročné vyúčtovanie spotrieb energií. Vďaka spoľahlivému odčítaniu údajov riešenie umožňuje spravodlivé a presné rozúčtovanie bez chýb a manipulácií. Výstup nameraných údajov je prehľadný a vytvorený na základe konkrétnych požiadaviek firmy či organizácie.

Bezpečnosť

Všetky prístroje systému smart metering & monitoring sú chránené proti neautorizovanému zásahu, demontáži alebo ovplyvňovaniu merania. Na všetky pokusy tohto typu systém automaticky upozorní správcu. Merania sú preto presné a objektívne.

 

Zobrazit Galériu

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Technológie

Inovatívna logistika a skladovanie od Telekomu

17.04.2019 00:10

Špeciálny projekt Skladovanie a logistické aktivity sú ideálnymi činnosťami na využitie internetu vecí, robotiky či umelej inteligencie. Všetky tieto pojmy ukrýva koncept Industry 4.0. Telekom, význa ...

Technológie

Najväčší technologický festival na Slovensku otvorí svoje brány koncom apríla

12.04.2019 00:16

Už v dňoch 26. - 28. apríla 2019 sa v Bratislave uskutoční najväčší technologický festival na Slovensku  IXPO 2019. Na ploche 6400 m2 bude hostiť 50 vystavovateľov a až 100 spíkrov. Prvý ročník tej ...

Technológie

Tím etických hackerov našiel spôsob, ako poslať vozidlo Tesla do protismeru

09.04.2019 00:20

Skupina bezpečnostných expertov z Keen Security Lab ukázala, ako sa dá oklamať systém Autopilot spoločnosti Tesla. Tím „bielych hackerov“ už niekoľkokrát predviedol, ako možno prevziať kontrolu nad v ...

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

FORPSI 042019

Najnovšie videá

IXPO 2019


PC forum button