Telekom uvedie službu Rodinný asistent, určenú pre seniorov, chronicky chorých a ich blízkych

Telekomunikácie
0

Telekom v najbližších dňoch predstaví úplne novú inovatívnu službu Rodinný asistent, ktorá ponúkne nepretržitý vzdialený dohľad, asistenčné služby a špeciálne komunikačné zariadenia s vlastnou SIM kartou, určené hlavne pre starších či chronicky chorých ľudí.

Vďaka automatickému rozpoznaniu potenciálne nebezpečných situácií, napríklad pádu alebo dlhšej nehybnosti, prípadne na základe núdzového volania služba zabezpečí okamžitú pomoc bez potreby zásahu ďalších osôb.

Telekom ponúkne na výber z dvoch zariadení, ktoré slúžia na automatickú detekciu rizikových situácií alebo na rýchle privolanie pomoci - GT300, malý zjednodušený mobilný telefón, určený na nosenie vo vrecku alebo na krku, a inteligentné hodinky Navigil S1 (dostupné v najbližších týždňoch).

Zariadenia budú prepojené s dohľadovým centrom s profesionálne vyškoleným personálom, ktoré bude pre Telekom zabezpečovať spoločnosť Falck Healthcare.

Dohľadové centrum bude nepretržite prijímať a riešiť vzniknuté incidenty. Ak vyhodnotí situáciu ako rizikovú, okamžite kontaktuje záchrannú zdravotnú službu, prípadne políciu alebo hasičský a záchranný zbor, poskytne im informácie o stave a lokalite predmetnej osoby a odsleduje priebeh výjazdu. Zároveň sa o tejto situácii a jej riešení dozvedia aj príbuzní.

Blízki budú o jednotlivých incidentoch a rizikových situáciách informovaní prostredníctvom SMS alebo e-mailu. Predovšetkým však budú mať k dispozícii prehľadnú a intuitívnu webovú aplikáciu, cez ktorú môžu na diaľku službu administrovať, v reálnom čase meniť jej nastavenia, sledovať aktuálnu situáciu alebo si pozrieť históriu udalostí. V systéme bude môcť byť takto zaevidovaných až päť blízkych osôb. Každá z nich môže mať pritom iné roly a úrovne prístupu do aplikácie.

V blízkej budúcnosti pribudne aj aplikácia pre zariadenia s OS Android a iOS.

Telekom ponúkne službu od 14,90 eura mesačne pri dvojročnej viazanosti.

Zariadenie

Mesačný poplatok

Cena zariadenia

GT300 (telefón)

14,90 €

59 €

Navigil S1 (hodinky)

14,90 €

169 €

Cenu služby pri jednoročnej viazanosti, bez viazanosti a ďalšie informácie možno nájsť na www.telekom.sk/rodinnyasistent.

Čo všetko nová služba ponúkne?

Nepretržité napojenie na dohľadové centrum s profesionálne vyškoleným personálom, schopným posúdiť závažnosť vzniknutej situácie a zabezpečiť jej adekvátne riešenie, prípadne poskytnutie asistencie či rady na diaľku.

SOS tlačidlo zabezpečí privolanie pomoci v prípade núdze či nebezpečenstva bez zdĺhavého vytáčania. Zariadenie sa spojí s dohľadovým centrom, ktoré podľa potreby zabezpečí pomoc. Dohľadové centrum má navyše k dispozícii zdravotné či iné špecifické informácie o používateľovi, ktoré si predtým vyplnil vo webovej aplikácii. Vďaka tomu mu vedia zabezpečiť pomoc rýchlejšie a efektívnejšie.

Senzor nehybnosti upozorní na to, že používateľ v čase bežnej aktivity dlhší čas so zariadením nepohol. Zariadenie ešte pred odoslaním žiadosti o pomoc upozorní vibráciou, aby bolo možné alarm zrušiť. Tolerovaná doba nečinnosti sa dá nastaviť tak, aby používateľ nebol rušený pri poobedňajšom zdriemnutí, pozeraní obľúbenej TV relácie či v noci.

Detekcia pádu (dostupné len pre GT300) včas upozorní na skutočnosť, že používateľ (resp. prístroj) spadol. Zariadenie samo aj bez stlačenia SOS tlačidla zavolá na dohľadové centrum. V prípade, že sa nepodarí monitorovanú osobu skontaktovať, je na miesto lokalizácie zariadenia poslaná záchranná zdravotná služba. V prípade falošného alarmu, napríklad ak zariadenie len vypadlo blízkemu z ruky, alarm, samozrejme, možno zrušiť.

Bezpečné geozóny upozornia príbuzných na vstup či opustenie vymedzeného územia, ako napríklad domov alebo záhrada. Je to mimoriadne užitočné napríklad pre osoby postihnuté Alzheimerovou chorobou.

Lokalizácia zariadenia slúži pre prípad, ak treba nájsť strateného príbuzného alebo lokalizovať incident. Zariadenie na tento účel využíva nielen signál GPS, ale aj lokalizáciu pomocou mobilnej siete.

Kontrola stavu a dostupnosti zariadenia zaznamená a informuje dohľadové centrum, ak sa zariadenie ocitlo mimo signálu alebo je dokonca vypnuté.

Všetky funkcie s výnimkou SOS tlačidla sú dobrovoľné a nastaviteľné.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať