Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Technológie v školách nestačia, učitelia ich musia vedieť začleniť do vyučovania

Tlačové správy
0

Piaty ročník konferencie Vzdelávame pre budúcnosť navštívilo takmer 450 učiteľov z piatich slovenských regiónov a z rôznych stupňov vzdelávania. Učitelia, riaditelia škôl a správcovia školských sietí si na nej mohli prakticky vyskúšať najmodernejšie technológie využiteľné na vyučovacích hodinách.

Kým pred piatimi rokmi sa konferencia Vzdelávame pre budúcnosť zameriavala najmä na osvetu medzi učiteľmi a riaditeľmi škôl, aké technológie majú školy k dispozícii, dnes je to predovšetkým o praktických príkladoch ich využitia na vyučovaní. „S učiteľmi už nevedieme diskusiu o tom, či využívať technológie na vyučovaní, ale ako ich čo najlepšie prispôsobiť potrebám žiakov, aby ich pripravili na povolania, ktoré dnes ešte ani neexistujú,“ vysvetľuje Zuzana Molčanová, Teacher Engagement Manager v Microsoft Slovensko a Česká republika, ktorá absolvovala všetkých päť ročníkov konferencie ako z pozície učiteľky, tak aj organizátorky. „Z roka na rok navštevuje konferencie viac učiteľov, no zároveň ešte stále tvoria väčšinu učitelia informatiky, ale práve to sa snažíme zmeniť. Digitálne zručnosti sa dajú rozvíjať aj na iných hodinách a robiť ich aj vďaka technológiám viac zážitkovými,“ dodáva Zuzana Molčanová.

Aj bežné kancelárske nástroje možno využiť na inovatívnu výučbu

V Košiciach sa konferencie zúčastnilo 120 učiteľov z celého regiónu

Absolventi technických smerov či ľudia s digitálnymi zručnosťami patria medzi najžiadanejších na trhu práce najmä dnes, keď zamestnávatelia hlásia nedostatok kvalifikovaných zamestnancov. Microsoft aj preto zapája do konferencií Vzdelávame pre budúcnosť aj študentov stredných škôl, ktorí asistujú učiteľom počas workshopov, názorne im vysvetľujú využitie najnovších technológií či prednášajú o svojich zážitkoch z medzinárodných konferencií, ktorých sa zúčastňujú v rámci projektu Študentského trénerského centra. „Naša úloha je vysvetliť učiteľom, ako pracovať s konkrétnymi technológiami na hodinách. Vidno, že učitelia sú veľmi zvedaví. Mne by sa veľmi páčilo, keby nám už na základnej škole učitelia ukázali základy logiky programovania hravou formou, napríklad pomocou microbitov, čo je jednoduchšie na pochopenie. Pomohlo by nám to rýchlejšie sa zorientovať,“ zhodujú sa Matej a Benjamin, stredoškoláci, ktorí sa ocitli v úlohe mentorov učiteľov.

Učiteľom na konferencii pomáhali aj stredoškoláci zo Študentského trénerského centra

Gymnazistka Veronika z Malaciek prednášala učiteľom aj o AI

Nielen na Slovensku, ale v celej Európe platí, že technické smery, čiže informačné technológie, ale aj vedu, techniku, inžinierstvo a matematiku (STEM) študuje viac chlapcov ako dievčat. V 35 európskych krajinách je iba 1 z 5 absolventov technických smerov dievča. Ako ukázal prieskum spoločnosti Microsoft, jednou z hlavných príčin je to, že dievčatá nevidia dostatočné prepojenie týchto predmetov na ich každodenný život, chýba im podpora rodičov a učiteľov a najmä dostatok vzorov, od ktorých by čerpali inšpiráciu. „Technológie mi prídu fascinujúce v tom, ako všetko na seba logicky nadväzuje a najviac ma baví, keď niečo sama dokážem urobiť. Nedávno som sa spolu s Microsoftom zúčastnila AI Bootcampu pre dievčatá v Aténach a to, čo tam učili nás, som chcela ukázať aj našim učiteľom, lebo to môžu využiť na svojich hodinách,“ prezradila gymnazistka Veronika z Malaciek, ktorá na konferencii v Žiline predvádzala zostrojenie robotickej ruky či programovanie chatbotov. V Poprade ju vystriedala kolegyňa z AI Bootcampu, tiež gymnazistka Magdaléna z Nitry: „Umelá inteligencia a čo všetko dokáže ma nadchlo tak veľmi, že v budúcnosti sa chcem venovať práve technickým smerom.“

Aj v Poprade si učitelia vyskúšali nové možnosti výučby v praxi

Spoločnosť Microsoft s partnermi úzko spolupracujú s učiteľmi celoročne, nie len počas tejto série konferencií a do šírenia osvety medzi učiteľmi sa zapájajú aj pedagógovia, ktorí sú súčasťou celosvetovej komunity učiteľov podieľajúcich sa na digitálnej transformácii škôl - Microsoft Innovative Educator Experts (MIEE). Vystúpiť z komfortu zaužívaných metód výučby nebýva jednoduchý proces a na strane učiteľov si to vyžaduje veľkú osobnú snahu a investíciu času do sebavzdelávania. „Za osem rokov, čo učím informatiku vidím ohromný posun. Na začiatku, keď som sa spýtal v triede, kto má doma počítač, zdvihla sa jedna-dve ruky, dnes sa zdvihnú všetky. Pre deti sú technológie úplná samozrejmosť a dôležité je iba viesť ich tým správnym smerom,“ priznáva učiteľ Jaroslav Brada zo ZŠ v Beniciach.

Na workshopoch si učitelia vyskúšali technológie v praxi

Viac informácií o konferencii a ďalších vzdelávacích aktivitách spoločnosti  nájdete na stránkach: vzdelavameprebuducnost.sk ako aj na soc. sieťach: facebook.com/vzdelavameprebuducnost. 

Zobrazit Galériu

SKPR STRATEGIES, s.r.o.

Všetky autorove články
technológie ucitelia vyucovanie vzdelavanie skola hodina

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať