Technológie a umelý život

0
Technologický vývoj ľudstva sa neustále zrýchľuje. Obdobie, v ktorom prebehol najvýraznejší pokrok, je iba krátky záblesk v histórii existencie človeka. Ako nedávno poznamenal Elon Musk, mohol by to byť príznak toho, že žijeme v simulácii a náš vývoj nie je prirodzený. Tak či onak, zdá sa, že otázky, ktoré boli donedávna iba vecou vedeckej fantastiky, sa dnes stávajú praktickými otázkami s reálnym základom. Napríklad či smerujeme k vytvoreniu umelého života a za akých podmienok budeme môcť označiť stroj za živý. V prvom rade si treba uvedomiť, že doteraz nevieme, čo je tá rozhodujúca základná „iskra“, ktorá stvorí život, vdýchne dušu neživej hmote. Tak ako nevieme s istotou a presne povedať, akým spôsobom vzniká vedomie. Vedci sa domnievajú, že vedomie nastáva dosiahnutím určitého evolučného stupňa vývoja mozgu. Bioelektrická stimulácia obrovského množstva neurónov môže vyvolať uvedomenie si samého seba. Pri súčasnom stave vývoja umelých neurónových sietí simulovaných v superpočítačoch je jasné, že k vývojovému stupňu ľudského mozgu majú ďaleko, no všetko je zrejme iba otázka času. Keby bol rozhodujúcou podmienkou iba počet buniek tvoriacich umelý mozog a schopnosť umelých neurónov vzájomne prenášať drobné elektrické impulzy, teoreticky stačí len vytvoriť dostatočne veľký umelý mozog na to, aby nadobudol vedomie, a napodobniť prirodzené procesy elektrickými impulzmi. Vedci z univerzity v Zürichu v spolupráci s kolegami z Európy a USA už predviedli tzv. neuromorfický čip obsahujúci silikónové umelé neuróny (Link: http://www.pnas.org). Čip spracúva údaje v reálnom čase podobným spôsobom ako ľudský mozog. Dokáže plniť úlohy, ktoré vyžadujú krátkodobú pamäť a kontextuálne rozhodovanie, čo sú typické podmienky kognitívnych testov. Ide o významný krok v neuroinformatike, keďže doteraz boli pokusy o umelé neuróny neúspešné. Existuje teória aj o tom, že prvým umelo-živým organizmom je či bude internet. Milióny vzájomne prepojených a viac-menej samostatne komunikujúcich ... Zobrazit Galériu

Peter Vnuk

Všetky autorove články
umely zivot

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať