Technológie na vyššiu kvalitu života v mestách

0
Pojem inteligentné mesto v praxi znamená vzájomne poprepájané subsystémy na riadenie dopravy, správu parkovania, zber odpadu, monitorovanie kvality ovzdušia či systémy na interaktívnu komunikáciu s občanmi. Z týchto systémov sa získava veľké množstvo údajov, ktoré sa v analytických procesoch zmenia na informácie dôležité na podporu rozhodovania magistrátov a ďalších orgánov a inštitúcií. Vzhľadom na rozmiestnenie jednotlivých subsytémov po celom meste je zložité nielen takýto systém vybudovať a spravovať, ale aj prezentovať ho napríklad pre predstaviteľov magistrátov miest, ktoré sa pre koncepciu „smart city“ ešte len rozhodujú, prípadne sú v počiatočných štádiách tvorby projektov. SAP zvládol obidve spomínané náročné úlohy. Vybudoval a integroval rozsiahlu inteligentnú infra­štruktúru vo viacerých mestách a pripravil kamión nabitý modernými prezentačnými technológiami, ktorý sa vydal na turné po európskych mestách. Jedna zo zastávok bola aj Bratislava. SAP vo svojom kamióne vybavenom stolom s veľkoplošnými dotykovými obrazovkami a 360° premietacou technológiou ovládanou hlasom ukázal veľa inšpiratívnych príkladov, čo dnes dokážu moderné technológie nielen v samospráve, ale aj vo firmách či inštitúciách. Tieto príklady ukazujú, že prívlastok smart môžu mať nielen veľké metropoly, ale aj malé mestá môžu ponúkať svojim obyvateľom inteligentné služby, ktoré automatizujú zber odpadu, riadenie dopravy, parkovanie či obeh dokumentov.  Počas zastávky kamióna v Bratislave sa v jeho priestoroch konalo dvojdňové podujatie The Intelligent Enterprise: Innovation on the Move. Prezentácie boli zamerané nielen na koncepciu smart city, ale aj na inteligentné riadenie budov či zariadení na diaľku s využitím internetu vecí (tzv. Asset Intelligence Network či Connected House), riešenia pre dopravcov určené na sledovanie a vyhodnocovanie rôznych parametrov dopravných prostriedkov či kontajnerov vrátane prediktívnych analýz týkajúcich sa ich technického stavu. Na príkladoch SAP pre ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
technológie smartcity

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať