Systémy na komunikáciu v reálnom čase

0

Ušetrite na chlebíčkoch, vzdelávajte moderne

Takmer 70 percent všetkých nákladov na vzdelávacie aktivity firiem pohltí cestovanie, ubytovanie a strava. Osobná účasť zväčša znamená chlebíčky a kávu zadarmo; využitie e-learningových metód však tieto benefity prekoná úsporou času i nákladov. Hoci najsilnejšia stránka elektronického vzdelávania je možnosť učiť sa kdekoľvek a kedykoľvek, aj pri hromadných školeniach s pevne určeným termínom možno naplno využiť všetky možnosti, ktoré prinášajú moderné technológie.

Webové konferencie a webináre

Virtuálne triedy, webináre, webové konferencie, on-line prezentácie či dokonca čet – všetky tieto nástroje spája komunikácia v reálnom čase. Takzvaný synchrónny e-learning je špecifický tým, že ku konzumácii digitálneho vzdelávacieho obsahu síce používateľ môže pristúpiť odkiaľkoľvek a z akéhokoľvek kompatibilného zariadenia, no len v presne určenom termíne. Synchrónne elektronické vzdelávanie sa odohráva naživo. Dôležité je zdôrazniť, že ide vždy o interakciu medzi poskytovateľom vzdelávacieho obsahu a používateľmi – komunikácia teda prúdi oboma smermi a nejde len o prednášku, na to by stačilo video na YouTube.

Medzi najpopulárnejšie formy synchrónneho elektronického vzdelávania patria webové konferencie a webináre.

V prvom prípade ide o vysoko interaktívny model. Architektúra webových konferencií je vhodná pre triedy s menším počtom účastníkov, kde dochádza k voľnej výmene nápadov a skúseností, doplňujúce otázky sú vítané a pracuje sa na praktických cvičeniach.

Webová konferencia má štruktúru „viacerí viacerým“ – hoci má zvyčajne moderátora, všetci účastníci majú možnosť zapojiť sa v rovnakom čase.

Webinár má, naopak, zviazanejší priebeh. Ide zvyčajne o odovzdávanie skúseností od experta účastníkom webinára. Hoci komunikácia prúdi aj opačným smerom, moderátor rozhoduje, kto a kedy sa môže do nej zapojiť. Tento formát je vhodnejší pre väčší počet účastníkov.

Veľa zamestnancov v teréne? Žiadny problém

Prv ako organizácia pristúpi k zavedeniu e-learningu, mala by dôkladne zvážiť svoje potreby. Ideálna je konzultácia s poskytovateľom elektronického vzdelávania, ktorý už má skúsenosti a vie odporučiť najvhodnejšiu formu.

Synchrónny e-learning čiže elektronické vzdelávanie v reálnom čase je vhodné pre organizácie, ktoré majú vysoký počet zamestnancov v teréne. Môže ísť napríklad o firmu, ktorá má obchodných zástupcov vo všetkých slovenských regiónoch a potrebuje ich často a konzistentne školiť o nových produktoch či službách.

Výhoda komunikácie v reálnom čase je jej prirodzenosť – účastníci majú pocit, akoby boli v skutočnej triede s výhodami výučby naživo i pozitívami využívania moderných technológií. Tie umožňujú napríklad využívať anonymné dotazníky či testy, čo odbúrava strach zo zlyhania a vedie k lepším výsledkom; možnosti gamifikácie na druhej strane využívajú prirodzenú súťaživosť a poháňajú snahu o zlepšovanie.

Aby bolo možné všetky tieto ciele dosiahnuť, spoločnosť si musí zvoliť vyhovujúci prostriedok. Opäť je vhodné využiť konzultáciu s odborníkmi, ktorí poznajú silné i slabé stránky dostupných vzdelávacích platforiem a dokážu pripraviť celý vzdelávací proces na mieru.

Existujú však isté základné znaky, ktoré si treba pri výbere softvéru všímať. Niektoré sú kľúčové vôbec na spustenie webinára či webovej konferencie, iné ich zase robia zábavnejšími a pútavejšími.

Podľa charakteru synchrónneho elektronického vzdelávania by mal softvér umožňovať prenos zvuku a obrazu. Účastníci sa tak môžu nielen počuť, ale aj vidieť. Video si vyžaduje lepšie internetové pripojenie. Samozrejmá je možnosť četu, teda písomnej komunikácie medzi účastníkmi bez vyrušovania prednášajúceho. Virtuálna tabuľa umožňuje v reálnom čase kresliť diagramy či vysvetľujúce grafy. Výhodné je, ak prednášajúci môže zobraziť všetkým účastníkom buď celú svoju plochu, alebo konkrétnu aplikáciu.

Moderné vzdelávacie softvéry majú rôzne doplnkové funkcie, napríklad prihlásenie sa o slovo, zdieľanie súborov a ich prehliadanie priamo v prostredí aplikácie či tvorbu, vypĺňanie a vyhodnocovanie dotazníkov.

Skúsený konzultant pri výbere vzdelávacieho softvéru prihliada aj na to, či si vyžaduje inštaláciu alebo ide o webovú aplikáciu spustiteľnú v prehliadači, aký je maximálny počet používateľov či pomer cena/výkon. Dôležité kritérium je aj spôsob platby – či ide o mesačné predplatné, ročný poplatok pre neobmedzený počet účastníkov alebo o priebežnú platbu za účastníka, čas a využité zdroje.

Úspory a efektivita

Prečo sa vlastne možnosťou využitia tejto formy elektronického vzdelávania zaoberať? Prvý a pre mnohé organizácie zrejme najdôležitejší dôvod budú úspory. Školenie prostredníctvom elektronického vzdelávacieho systému je v porovnaní s vyžadovaním osobnej účasti omnoho výhodnejšie a úspory rastú priamoúmerne s počtom vzdelávaných osôb. Ziskovosť však nemožno merať výhradne v peniazoch – je dokázané, že e-learning aj v oblasti efektivity vzdelávania prináša výborné výsledky.

Odstránením nutnosti cestovať zvyšuje synchrónne elektronické vzdelávanie produktivitu práce. Školenia možno nahrávať a v budúcnosti po zostrihaní a úprave využiť ako ďalší zdroj informácií. Tento nástroj umožňuje rýchly vývoj a nasadenie školení, čo je veľká konkurenčná výhoda pre firmy s kratšími výrobnými cyklami alebo pre organizácie s veľkou obmenou pracovnej sily.

 

 

 

Juraj Gabrhel, CEO, e-learnmedia

Všetky autorove články

Pridať komentár