Systém DCOM sa rozšíri, dostane sa k nemu 2 500 obcí a 2,5 milióna ľudí

Tlačové správy
0

Vyše 2 100 obcí a miest využíva na Slovensku služby Dátového centra obcí a miest (DCOM). Vďaka nemu má už dnes prístup k elektronickým službám samosprávy takmer 2,2 milióna občanov SR. Tento počet sa v budúcnosti ešte rozšíri o ďalšie stovky obcí a stotisíce ľudí. Projekt DCOM bude totiž po novom prístupný aj tým samosprávam, ktoré ho doteraz kvôli naplneniu existujúcich kapacít využiť nemohli.

Od 1. novembra 2016 musia mestá a obce poskytovať svoje služby občanom a od 1. júla 2017 firmám aj elektronicky. Až 72% z nich si túto povinnosť úspešne splnilo vďaka informačnému systému DCOM. Záujem oň však presahoval jeho kapacitné možnosti. Je preto dobrou správou, že bolo schválené rozšírenie DCOM-u,“ hovorí Adrián Belánik, výkonný riaditeľ DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), ktoré systém DCOM prevádzkuje. Rozšírenie projektu schválil 12. decembra 2017 Riadiaci výbor prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Vďaka tomu sa DCOM rozšíri o fázu DCOM+.

Záujem prekonal očakávania
Podľa pôvodných predpokladov malo byť do projektu DCOM zapojených 1 057 obcí. Už v prvej fáze však záujem vysoko prekonal očakávania. Plnú verziu informačného systému DCOM tak získalo až
1 511 obcí a miest.

Záujem však bol ešte vyšší a prekročil kapacity systému. DEUS preto vyšiel samospráve v ústrety a ďalším 624 obciam a mestám sprístupnil riešenie miniDCOM+.  Ide o zoštíhlenú verziu projektu DCOM s najviac využívanými elektronickými službami.

Využívanie služieb DCOM nie je pre samosprávy povinné. Každá obec sa môže slobodne rozhodnúť pre informačný systém, pomocou ktorého splní povinnosti vyplývajúce zo zákona o eGovernmente. To, že väčšina samospráv si vybrala práve DCOM a záujem dokonca prekonal očakávania, svedčí o dobrom zámere tohto riešenia,“ vysvetľuje Adrián Belánik.

Vďaka DCOM+ získa prístup ku komplexnému balíku elektronických služieb samosprávy ďalších zhruba tisíc obcí.  Medzi nimi bude už spomínaných 624 samospráv, ktoré doteraz používali verziu miniDCOM+. Celkovo by ho malo využívať vyše 2 500 obcí, v ktorých žije približne 2,5 milióna ľudí.

Jedenkrát a dosť v praxi
Opodstatnenosť projektu DCOM potvrdila aj kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR z prelomu rokov 2016/2017. Jej výsledkom bolo pozitívne hodnotenie a odporúčanie centrálneho informačného systému pre samosprávu. Ten totiž umožňuje efektívne dosiahnuť pravidlo „jedenkrát a dosť“ nielen pre občanov, ale aj pre pracovníkov na obciach a mestách. Vďaka nemu nie je potrebné pýtať od občanov a úradov údaje, ktoré už majú jednotlivé inštitúcie k dispozícii.

Informačný systém DCOM momentálne disponuje deviatimi integráciami na informačné systémy verejnej správy. Vďaka tomu je možné vybaviť množstvo agendy bez potreby papierových potvrdení. Úradník vie napríklad získať informácie o dávkach zo Sociálnej poisťovne, priznaných dôchodkoch či z katastra nehnuteľností bez toho, aby mu ich musel občan fyzicky doniesť.

Okrem toho, pre obyvateľov obcí zapojených do DCOM-u, je k dispozícii takmer 200 formulárov v dvoch jazykových mutáciách. Vďaka nim môžu jednoducho vytvoriť elektronické podanie na svoje mesto, alebo obec. Ohľadom výhod a prínosov projektu hovorí Jana Červinková, zodpovedná v DEUS-e za komunikáciu so zákazníkmi: „DCOM vďaka tomu zjednodušuje život občanom, podnikateľom, aj samotným úradníkom. Z jeho rozšírenia budú profitovať všetci, ktorí elektronické služby samospráv využívajú, alebo chcú využívať.“

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Všetky autorove články
DCOM DEUS elektronizacia

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať