Synology Drive - riešenie tímovej spolupráce pre startupy, malé firmy, pobočky, alebo freelancerov

0

Špecialny projekt

Bez IT podpory sa v súčasnosti nezaobíde prakticky žiadny biznis a už aj malé firmy si uvedomujú výhody cloudových riešení na ukladanie údajov a tímovú spoluprácu. Pokiaľ sa jedná o bežnú firemnú agendu a dokumenty v objeme, ktorý pokryjú bežne ponúkané balíčky služieb verejných cloudov, je takéto riešenie výhodné, ak ho firma s ohľadom na charakter údajov môže a chce využívať. Nie je potrebné riešiť náklady na investície do hardvéru a v prípade komplexných balíčkov  ani do softvéru. Služby sú spoplatnené na báze mesačných poplatkov, podľa toho v akom objeme ich používate. A práve v tom môže byť problém.

Pokiaľ objemy dokumentov a multimediálnych súborov, bez ktorých sa moderný marketing nezaobíde prekročí určitú hranicu, sú mesačné poplatky za cloudový úložný priestor pri dlhodobejšom využívaní podstatne vyššie, než jednorazová investícia do sieťového úložného riešenia NAS. Pokiaľ je hlavným, prípadne aj sprievodným námetom vášho podnikania práca s multimediálnymi súbormi ako je editovanie fotografií, či videa, z hľadiska ekonomickej výhodnosti a rýchlej návratnosti investícií do NAS ani nie je čo riešiť.

Možno namietnete, že v prípade cloudových balíčkov máte k dispozícii aj softvér a služby na synchronizáciu údajov a pravidelné zálohovanie. Služby tohoto typu a navyše pod vlastnou kontrolou však poskytujú aj operačné systémy NAS. Napríklad súčasťou operačného systému Synology DSM 6.2 je aj balíček Synology Drive, ktorý umožní plynulú synchronizáciu súborov, na ktorých pracujú viacerí zamestnanci, alebo členovia tímu.

Pracovníci môžu na svojich počítačoch používať rôzne operačné systémy – Windows, Mac OS, či Ubuntu Linux a majú istotu, že súbory na ktorých pracujú budú automaticky synchronizované. Tak ušetríte miesto na disku počítačov, nehovoriac o spoľahlivosti, hlavne ak využijete zrkadlenie dvoch viacšachtových NAS umiestnených na rôznych miestach. Pokiaľ budete využívať službu Synology Office, môžu všetci členovia tímu pracovať na rovnakých dokumentoch, tabuľkách, či prezentáciách.

O tom, že tímová práca je efektívnejšia netreba nikoho presviedčať, ale všetko s mierou. Ak členovia tímu pracujú každý na svojej kapitole urýchli to prácu a skráti termín dokončenia. Ak však na rovnakej časti dokumentu súčasne pracujú traja ľudia, môže to byť tak užitočný brainstorming, ako aj mierny chaos.  Súbory je možné zdieľať odkiaľkoľvek, čiže aj z pobočiek v rôznych geografických lokalitách, pri prezentáciách u zákazníka, pri práci z domu a podobne.   

Používateľské rozhranie konfigurácie Synology Drive je prehľadné a intuitívne, takže nastavenie synchronizácie a zálohovania bez problémov zvládnu aj vo firme, kde nemajú IT špecialistu. V aplikácii máte prehľad o všetkých zmenách sledovaných dokumentov, vrátane informácií o tom kto ich urobil.

Synology Drive využíva algoritmus Intelliversioning, ktorý umožňuje vrátiť sa k predchádzajúcim verziám dokumentov, napríklad k tým, na ktorých ste pracovali pred týždňom. Algoritmus uchováva prírastky a zmeny za dlhšie časové obdobie, takže sa zbytočne nevytvárajú nové verzie dokumentov po každej drobnej úprave. Dôležité je nakonfigurovať zálohovanie dôležitých zložiek, aby ste v prípade ich náhodného nechceného vymazania  mali k dispozícii kópie. Sofistikovaný systém časových záloh vás zachráni aj v prípade ak bude niektorý z počítačov nakazený ransomvérom a začne cielene šifrovať aktuálne verzie dokumentov.

Výhody centrálneho ukladania dokumentov a súborov umožňuje nielen efektívnu tímovú spoluprácu, ale aj kontinuitu, napríklad v prípade odchodu niektorého zamestnanca z firmy. Čo by v prípade ak má dokumenty uložené na disky svojho počítača mohol byť problém. Aj keď počítač zostane vo firme, každý má vlastný systém ako si organizuje zložky a dokumenty. Naproti tomu pri centrálnom ukladaní dokumentov sa stanovia pravidlá pre celú firmu, alebo tím.

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Synology drive Digital dáta startup Windows Mac OS Microsoft Apple Linux

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať