Synchronizácia agendy medzi Androidom a Outlookom

0
Z veľkého množstva mobilných platforiem, aplikácií a cloudových služieb na správu agendy sme vybrali najčastejšie používanú kombináciu. Najpopulárnejšia mobilná platforma v našich končinách je Android a na PC a notebookoch je zas najrozšírenejší Windows. Google aj Microsoft síce majú integrovanú kombináciu mobilnej, desktopovej a cloudovej platformy, ale v obidvoch prípadoch je problém s komplexnosťou. Google ponúka spojenie Android + chromebook + účet Google (Gmail, Disk Google...). Problematický kamienok v mozaike je chromebook, ktorý je u nás absolútne minoritný. Microsoft zasa ponúka operačný systém Windows, cloudové služby okolo úložného priestoru OneDrive, no, žiaľ, odsunul do úzadia svoju mobilnú platformu Windows Phone. Ak zúžime kombinatoriku na dvojice, teda tandem platforma a cloudová služba, samozrejme, ideálny doplnok pre Android sú cloudové služby Googlu a Windows si zas najlepšie rozumie s cloudovými službami v konte Microsoft. Najpoužívanejší komerčný kancelársky balík je Office, prípadne aplikácie Pošta a Kalendár, ktoré sú súčasťou Windows 10. Tieto aplikácie sú synchronizované s kontom Microsoft, prípadne Office 365. Preto veľa používateľov rieši, ako prepojiť smartfón s Androidom s cloudovými službami v konte Microsoft, aby mali neustále synchronizovanú svoju personálnu agendu, teda elektronickú poštu, kontakty a kalendáre. Predpokladajme situáciu, že používate Windows 10 prepojený s kontom Microsoft a aplikáciu Outlook pripojenú na cloudovú službu a potrebujete nakonfigurovať smartfón s Androidom. Na synchronizáciu agendy medzi Androidom a Outlookom je síce k dispozícii niekoľko aplikácií tretích strán, a to zadarmo aj platených, ale dokážete sa zaobísť aj bez nich. Aby bola situácia jasná, vyhneme sa aj prepájaniu na úrovni cloudových služieb, v tomto prípade účtov Google a Microsoft. Aby ste mohli naplno využívať možnosti Androidu, predovšetkým získavať aplikácie z Google Play, potrebujete účet Google, no nie každému služby spojené s týmto ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Android Outlook

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať