Štúdia: do roku 2020 bude v regióne strednej a východnej Európy na internet pripojených 1,9 miliardy zariadení

Tlačové správy
0

Podľa analytickej predpovede Cisco Visual Networking Index (VNI) pre obdobie 2015 – 2020 sa v regióne strednej a východnej Európy počas piatich rokov zvýši počet zariadení, pripojených na internet, z vlaňajších 1,2 miliardy na 1,9 miliardy. Za rovnaké obdobie stúpne aj počet televíznych prijímačov s prístupom na internet na 211 miliónov (vlani ich bolo 87 miliónov) a zariadení nositeľnej elektroniky zo súčasných piatich na 46 miliónov. Rozširovanie komunikácie machine-to-machine (M2M) spôsobí, že do roku 2020 bude 909 miliónov týchto pripojení. Dopad týchto zmien sa prejaví výrazným nárastom dátovej premávky. Štúdia predpovedá, že na konci dekády priemerný používateľ v našom regióne prenesie mesačne 37,6 GB dát, pričom vlani to bolo len 4,4 GB. Cisco rovnako očakáva viac ako štvornásobný nárast prenosových rýchlostí pri mobiloch na 10,6 Mbps.

Náš svet je neustále digitalizovanejší a prepojenejší. Dáta sa pre podniky i štáty stávajú majetkom strategického významu. Schopnosť zabezpečiť dáta, analyzovať ich a poskytovať na ich základe nové služby, sa stáva základným faktorom úspechu. Poznatky tohtoročnej štúdie VNI odhaľujú jednoznačný trend nárastu počtu pripojení v rámci internetu vecí a M2M. Práve to sú cesty ako automatizovane získavať dáta z najrôznejších procesov,“ hovorí František Baranec, country manager spoločnosti Cisco na Slovensku. „Vďaka rozvoju pokročilých video služieb a aplikácií M2M stúpne dopyt po rýchlejšom internetovom pripojení a budú sa zvyšovať aj nároky na kapacitu sietí, jej škálovateľnosť a predovšetkým na bezpečnosť.“

V znamení internetu vecí a M2M
Aplikácie ako kamerový dohľad, inteligentné merače, digitálne snímače zdravotného stavu a množstvo ďalších služieb typu M2M kladú nové požiadavky na kapacitu sietí a postupne zvyšujú objemy prenášaných dát. Celosvetovo vzrastie počet spojení typu M2M takmer trojnásobne, z 4,9 miliardy v roku 2015 na 12,2 miliardy v roku 2020.

Najrýchlejšie medzi M2M aplikáciami porastie segment spotrebiteľských zariadení pre sledovanie zdravotného stavu a to z 144 miliónov v roku 2015 päťnásobne na 729 miliónov v roku 2020. Na segment pripojených domácností pripadne najväčší počet M2M spojení, ktorý porastie z vlaňajších 2,4 miliardy na 5,8 miliárd v roku 2020, teda takmer na polovicu všetkých M2M spojení.

Video vo vysokom rozlíšení štandardom
Video služby a obsah stále prevažujú nad všetkými ostatnými aplikáciami. Internetové video do roku 2020 dosiahne 79 % globálnej internetovej premávky v porovnaní s 63 % v roku 2015. Svet si v roku 2020 pozrie 3 bilióny minút internetového videa mesačne, čo v prepočte znamená 5 miliónov rokov videa alebo zhruba jeden milión minút videa každú sekundu. Video vo vysokom (HD) a veľmi vysokom (UHD) rozlíšení sa bude v roku 2020 na dátovej premávke podieľať 82 %. Vlani to bolo len 53 %.

Nárast útokov typu DDoS
Stúpajúca závislosť na mobilných a pevných širokopásmových sieťach spôsobuje, že sa u poskytovateľov služieb, štátnej správy, v podnikoch i u spotrebiteľov dostáva do popredia záujmu bezpečnosť. Útoky DDoS môžu paralyzovať siete zahltením serverov a sieťových prvkov dátovou premávkou z mnohých zdrojov naraz. Nová analýza DDoS ukazuje, že tieto typy narušenia bezpečnosti môžu predstavovať až 10 % z celkovej internetovej premávky v jednotlivých krajinách. V priebehu nasledujúcich piatich rokov podľa odhadov narastie počet DDoS útokov z 6,6 na 17 miliónov ročne.

Ďalšie zistenia a míľniky globálnej prognózy vývoja dátovej premávky a trendu šírenia služieb:

  • Rýchlosť širokopásmového pripojenia sa globálne takmer zdvojnásobí z 24,7 Mb/s v roku 2015 na 47,7 Mb/s v roku 2020.
  • Spôsob, akým sa spotrebitelia i firemní používatelia pripájajú k IP sieťam sa presúva z počítačov k mobilným zariadeniam. V roku 2020 bude pripadať až 71 % z celkovej IP premávky na iné zariadenia ako PC, t.j. tablety, smartfóny a televízne prijímače. Vlani to bolo 47 %.
  • V roku 2020 budú smartfóny generovať 30 % celkovej IP premávky, kým podiel osobných počítačov klesne na 29 %.
  • Online hry budú predstavovať najrýchlejšie rastúcu internetovú službu pre domácnosti, kde sa očakáva nárast počtu používateľov z 1,1 miliardy v roku 2015 na 1,4 miliardy v roku 2020.
  • V segmente spotrebiteľských mobilných služieb najrýchlejšie porastú služby lokalizácie mobilných zariadení a to z 807 miliónov používateľov vlani na viac ako 2,3 miliardy v roku 2020.
  • Stolné/osobné videokonferencie budú najrýchlejšie rastúcim segmentom podnikových internetových služieb. Počet ich používateľov narastie z vlaňajších 95 miliónov na 248 miliónov v roku 2020.
  • Celosvetový počet verejných prístupových bodov Wi-Fi sietí, vrátane domácich, narastie v rokoch 2015-2020 sedemnásobne z 64 miliónov na 432 miliónov.

Viac informácií nájdete na: www.cisco.com

Redakcia

Všetky autorove články
internet

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať