SAMSUNG_0920_B SAMSUNG_0920_B SAMSUNG_0920_B Advertisement

Strojové rozpoznávanie reči

0
Najprirodzenejší spôsob komunikácie pre človeka je reč. Preto vývojári vo firmách aj na univerzitách a výskumných pracoviskách riešia a zdokonaľujú rozpoznávanie reči. Scenárov využitia rozpoznávania hovoreného slova je nepreberné množstvo. Dá sa využiť na ovládanie aplikácií, vyhľadávanie informácií pomocou rečových povelov, prípadne záznam ­diskusie či zápis poznámok diktovaných lekárom, súdnym znalcom, preklad do iného jazyka v reálnom čase a podobne. Priekopníkom v tejto oblasti je spoločnosť AT&T's Bell Labs, ktorá sa rozpoznávaniu reči začala venovať už v roku 1936. Požadovaná technologická úroveň počítačov vhodných na tento účel v komerčnom rozsahu sa však dosiahla až začiatkom 80. rokov, keď prvé prakticky použiteľné systémy boli schopné rozpoznávať samostatné slová. Strojové rozpoznávanie reči je proces, pri ktorom je vstupný akustický signál prevádzaný do digitálnej podoby a tá sa následne transformuje na postupnosť slov. Výsledok sa uloží do vhodného typu dokumentu, prípadne sa analyzuje s cieľom získať požadované informácie, naprí­klad identifikovať hlasové povely a podobne. Prvá fáza procesu čiže digitalizácia zvuku je pomerne jednoduchá. Náročná je fáza transformácie reči na postupnosť slov v prirodzenom jazyku a prípadná následná obsahová analýza, teda vyhodnotenie povelu alebo otázky. Rozpoznávanie reči sa realizuje buď priamo v zariadení, do ktorého diktujeme, alebo sa digitalizovaný zvuk z mobilného telefónu, zariadenia typu reproduktor Amazon Echo a podobne prenáša do cloudu, kde sa analyzuje a rozpoznáva na výkonných serveroch. Tieto servery, samozrejme, dokážu reč rozpoznať lepšie než mobil. Hlavným cieľom takejto architektúry je poskytnutie informácií, napríklad zistiť a sformulovať odpoveď na otázku, prípadne manažovať nejakú činnosť, napríklad objednať tovar. Vlastnosti rečového prejavu Hlas je individuálny atribút každého človeka, každý má inú farbu hlasu, iný prízvuk, odlišné tempo reči, preto sa hlas využíva aj ako jedna z metód bi ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať