Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Stlačený fotón pre optické a kvantové počítače

Technológie
0

foton.jpg Optici z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v spolupráci s kolegami z Tokijskej univerzity vyvinuli technológiu, ktorá umožňuje stlačiť fotón.

Fotón si možno zjednodušene predstaviť ako balíček energie svetla. Spája v sebe tak magnetickú, ako aj elektrickú energiu. A práve s týmito spojitými vlastnosťami možno nakladať samostatne, čo je presne to, čo vykonáva operácie stlačenia. Nejde však o priestorové stlačenie zväzku svetla, podľa vydanej tlačovej správy univerzity operácia zosilní elektrickú zložku a naopak, zoslabí magnetickú zložku fotónu.

„Úplne prvýkrát bolo stlačenie aplikované na jednotlivý fotón. A práve táto manipulácia na úrovni jednotlivých mikročastíc je zásadná pre budúce aplikácie využívajúce kvantové informácie," uviedol jeden z autorov teoretického postupu Petr Marek z katedry optiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Návrh pripravil spolu s Radimom Filipom v roku 2005. Experiment podľa ich scenára sa už uskutočnil skôr, netýkal sa však jednotlivej častice. To sa stalo až teraz v Japonsku.

Náš návrh umožňuje vykonávať pomerne širokú škálu kvantových operácií pomocou meraní nepravidelného pohybu elektrickej energie svetla. Trik spočíva v tom, že namerané informácie využijeme na veľmi rýchlu moduláciu elektrickej intenzity jediného fotónu," vysvetlil Filip.

Dôležité je, že pokus súčasne preukázal, že operácia je dostatočne kvalitná na to, aby fotón nepoškodila. „Tento experiment je veľmi dôležitý pre množstvo smerov, ktoré náš tím dlhodobo rozvíja. Od hľadania rozhrania medzi klasickou a kvantovou fyzikou až po praktické kvantové prevodníky medzi svetlom a látkou," doplnil Marek. Stláčanie fotónu by mohlo nájsť využitie v technológiách kvantových i optických počítačov.
Výsledky publikoval výskumu časopis Physical Review Letters.

Zdroj: ComputerWorld

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať