S_042020 S_042020 S_042020

Štátne IT projekty: 3+1 schválené

3

Projekty IT, financované z peňazí daňových poplatníkov, budú vždy vzbudzovať pozornosť, nech sú už pripravované kýmkoľvek, určené na čokoľvek, hodnotené akokoľvek. Jediné, čo sa dá ako tak objektívne posúdiť, je koncovka - ako to celé funguje, či sa to používa a čo by mohlo byť ešte lepšie. To je tak asi všetko. A je jasné, že aj tu sa bude narážať na individuálny pohľad a že jediným pomocníkom by mohol byť výpovedný graf, ukazujúci nárast používania výsledku investície v porovnaní s celkovým počtom transakcií.

Všetko ostatné je koktailová zmes vysoko odbornej a vecnej analytiky, premiešaná v lepšom prípade s emočným pohľadom jednotlivca, ktorému sa to zdá všetko strašne drahé, v horšom, v účelovom nasmerovaní reflektora na "tienisté oblasti investície" v snahe vniesť to "správne svetlo do reality", nech už je účel akýkoľvek.

Ak skúsime ostať len vo vecnej rovine, tak určite pohľad na IT investície do verejného sektora za posledných, povedzme 20 rokov, nie je čiernobiely. Niečo sa podarilo a funguje, niečo "vypálilo" inak a niečo nevyšlo vôbec. V akom pomere? To je asi tiež vec individuálneho vnímania, ibaže by sme sa poobzerali v širšom svete, alebo si vzali na pomoc medzinárodné rebríčky. V jednom bude ale zhoda určite. Za všetko, za čo dávame peniaze, očakávame nejakú protihodnotu. Tu niekde intuitívne vzniká očakávanie od Útvaru hodnoty za peniaze, ktorý, "zastrešuje aktivity Ministerstva financií, ktoré podporujú prijímanie dobrých rozhodnutí vo verejnom záujme a zlepšujú tak výsledky slovenského verejného sektora", koniec citátu.

V prípade troch projektov MV SR, ÚHP zverejnil svoje stanovisko, proces smerujúci k výsledku môže pokračovať a verejnosť po nejakom čase bude môcť opäť posúdiť, akú hodnotu za svoje peniaze dostáva. Projekt Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe bude významnou investíciou do národného systému kybernetickej bezpečnosti. Ten ešte musí prejsť rokovaním na pracovnej skupine Kybernetická bezpečnosť a na výbore Bezpečnostnej rady SR, kde sa bude prezentovať súlad projektu so stratégiou kybernetickej bezpečnosti.

A aká je hodnota za peniaze..? Tu hovoríme o bezpečnosti, ..akú hodnotu má bezpečnosť? Koľko je dosť zaplatiť, aby sme sa cítili bezpečne? Lebo o to ide, aby všetky tie investície mali zmysel, aby to fungovalo. Na úrade, u lekára, na súdoch, v školách,.. Ak k tomu pribalíme investície do kritickej infraštruktúry, tak otázka ceny bezpečnosti nadobúda ešte zásadnejší rozmer, až sa chce povedať, že toto už ani nie je o peniazoch.

Realita tohoto sveta však nepustí, všetko je o peniazoch, a najmä bezpečnosť, lebo tá je drahá. Samozrejme, vždy je to otázka efektivity, rizík a hraníc, kam až chceme zájsť, aby stav bezpečnosti bol na akceptovateľnej úrovni. Lebo nemá význam dať si na dvere desať zámkov a ponechať okná otvorené, lebo je zbytočné stavať vysoké hrádze tam kde nič netečie a pretože je nerozumné vynakladať energiu a zdroje na 100% bezpečnosť, lebo tá jednoducho neexistuje.

Tu už ale niekde začína vstup do čiste odbornej zóny. Nastavenie bezpečnostných cieľov, hodnotiacich kritérií, spôsobu vyhodnocovania, spôsobu realizácie, všetko v kontexte okolitých podmienok, či už hovoríme o finančných modeloch, časových limitoch, organizačno-technickej dostupnosti, alebo dostupnosťou ľudí, ktorí za tým všetkým budú stáť. Všetko otázky, ktoré bývajú predmetom štúdií uskutočniteľnosti a ktoré dozaista riešila aj odborná skupina vo fáze príprave projektu.

Okrem vyššie spomenutých faktorov vstupuje do témy aj prvok bezpečnostného režimu, v ktorom sa pohybuje rámec práce s informáciami a ak to celé dáme do kontextu znenia Zákona o kybernetickej bezpečnosti, tak možno viac než dožadovania sa detailov o projekte alebo riešenia jeho ceny, by aktuálnou mohla byť otázka, ako ponechať dostatočne otvorený priestor pre širšiu odbornú komunitu tak, aby táto mohla byť počas prípravy a priebehu projektu, jeho trvalým pozitívnym prínosom.

A ako sa na to bude dívať občan? Ten bude vnímať, aj napriek citlivosti témy, širší odborný konsenzus, čo nepochybne prispeje k zvýšenej dôvere a v neposlednom rade, alebo najmä, občan bude ľahšie ochotný prijať fakt, že za bezpečnosť si treba vždy zaplatiť, a že za peniaze dostane svoju hodnou v podobe "dohodnutej miery istoty", že všetko bude fungovať ako má.

Cyber STRING

Všetky autorove články
IT projekt buducnost Slovensko biznis peniaze cyber kybernetika bezpečnosť ochrana pocitac

3 komentáre

wow reakcia na: Štátne IT projekty: 3+1 schválené

7.8.2018 09:08
Neuveriteľné. Tento článok je normálne drzý výsmech.

PR Smeru reakcia na: Štátne IT projekty: 3+1 schválené

6.8.2018 10:08
To vyzera ako keby to pisala nejaka agentura co zehli PR Smeru.
Akoze vazne?

eZdravie a iné reakcia na: Štátne IT projekty: 3+1 schválené

6.8.2018 08:08
Zhodnoťme teda oceniteľné.:
1. 230 miliónov za 10 rokov. A bezpečnosť dát? - Servery s údajmi o zdravotnom stave NAŠICH občanov v zahraničí... Pre svojbytný štát je to nemysliteľné, pre kryptokolóniu samozrejmosť...
2. Virtuálna ERP - 5 miliónov + utajený režim (!) každoročných platieb. Ktovie, koľko naozaj.
3. Nový systém eKasa (rozšírenie VRP ?) - 18 miliónov. Argumenty? Strašenie odhadom "daňovej diery" 200mil Eur len v hoteloch a reštauráciách - to je prezumpcia viny. A prečo teda "zodpovední" nekonajú, keď presne vedia, kde je diera? Veď to potom nemajú čo hľadať vo svojich funkciách...
4. Bločková lotéria.

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať