Štát začal blokovať niektoré weby, posvietil si na hazardné hry

0

Finančná správa prvý raz zverejnila zoznam 10 webových stránok, ktoré ponúkajú nelegálny hazard. Aktualizovať a dopĺňať ho finančná správa bude každý týždeň.

Finančná správa od júla kontroluje nelegálny hazard na internete. Aktívne vyhľadáva webové sídla, ktoré poskytujú zakázanú ponuku a zároveň preveruje aj podnety od občanov. V prvom kroku finančná správa vyhľadáva webové stránky, prostredníctvom ktorých sa poskytujú hazardné hry v rozpore so zákonom. Následne vyzýva poskytovateľov zakázaných ponúk na ukončenie svojej činnosti do 10tich dní. Ak činnosť ani po tomto termíne stránky s nelegálnym hazardom neukončia, zverejní finančná správa tieto webové stránky v zozname a následne podá žiadosť na súd o zamedzenie prístupu k webovému sídlu. Finančná správa osloví aj bankové inštitúcie, v ktorých by prevádzkovatelia mohli mať účty, aby ich zablokovali. Za prevádzkovanie zakázaných ponúk môže byť uložená pokuta až do výšky 500 000 eur.

Pracovníci finančnej správy oslovili emailom prevádzkovateľov 17 webových stránok. Z toho:
- dve svoje nelegálne ponuky stiahli,
- piatim plynie lehota na ukončenie prevádzky na základe výzvy (lehota je 10 dní),
- 10 prevádzkovateľov nelegálneho hazardu finančná správa zverejnila financnasprava.sk

Finančná správa ešte pred začatím výkonu dozoru zaslala informatívne listy zahraničným asociáciám a regulátorom so žiadosťou, aby informovali svojich členov o slovenskom zákone a podmienkach z neho vyplývajúcich. Rovnako finančná správa informovala o zákone aj niektorých zahraničných poskytovateľov.

hazardne hry web

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať