Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Správcovia hesiel

0
Mailová schránka, Facebook, LinkedIn, firemná doména, databáza, pracovná aplikácia, súkromný notebook, e-shop, mobilný telefón, platobná karta, tam všade sú potrebné heslá. Dnes sa bez nich nepohneme ani na krok. Heslá, heslá a zasa heslá Nie je v ľudských silách pamätať si všetky používané heslá. Obzvlášť pri nastavených bezpečnostných politikách, ktoré vyžadujú, aby sa heslo menilo každé tri mesiace, obsahovalo minimálne osem znakov, malé, veľké písmená, číslice, špeciálny znak. V takýchto situáciách bezpečnosť ide sama proti sebe. Na ľudí sa vyvíja nátlak vymýšľať si a pamätať špecifické heslá. Keďže prístup do systému potrebujeme alebo vyžadujeme, hľadáme najjednoduchšie riešenie. Tým je použitie rovnakého hesla do všetkých systémov. Takéto riešenie predstavuje zásadný bezpečnostný problém. Vytvára sa tým single-point-of-failure (SPOF, jediný bod zlyhania). Ak nám toto heslo odcudzia alebo uhádnu, všetky naše účty budú v ohrození. V súčasnosti, keď je elektronická identita veľmi citlivá téma, je ochrana hesiel nanajvýš aktuálna. Na trhu existuje niekoľko desiatok voľne dostupných a platených produktov, ktoré sa snažia priniesť riešenie na problém tisícky hesiel a ich efektívnej správy. Správcovia hesiel (password managery) sú aplikácie, ktoré pomáhajú ukladať a spravovať heslá. Takéto aplikácie však v konečnom dôsledku riziko SPOF len zväčšujú. Pozrime sa prečo. Ak si človek všetky heslá musí pamätať, zapisuje si ich po papierikoch, zošitoch, telefónoch, draftoch v e-mailových schránkach. V inom prípade si volí do všetkých systémov rovnaké heslo. V oboch prípadoch však musí byť ostražitý, kde a ako s heslom nakladá. Pri využití riešenia tretej strany sú v ponuke softvérové aj hardvérové verzie password managerov. Najviac rozšírené sú softvérové riešenia fungujúce na princípe šifrovanej databázy, ktorá obsahuje všetky zadané heslá. Používateľ si tak musí pamätať len jedno master heslo, ktoré mu povolí prístup k šifrovanej databáze. Takéto riešenie má svoje ... Zobrazit Galériu
heslo

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať