Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Spoločnosť SAP oznámila výsledky za štvrtý štvrťrok a za celý rok 2017

Tlačové správy
0

Spoločnosť SAP SE, svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov, oznámila finančné výsledky za štvrtý štvrťrok a celý rok 2017.

 • Vynikajúce nové objednávky cloudu v štvrtom štvrťroku stúpli o 31 % pri fixnom menovom kurze, zisk na akciu zaznamenal dvojciferný nárast.
 • SAP splnil všetky ciele zo svojho niekoľkokrát zvyšovaného výhľadu
 • biznis digitálneho jadra prudko rastie s viac ako 7 900 zákazníkmi S/4 HANA, čo je 46 % medziročný nárast
 • silný prevádzkový cash flow - nárast o 9 % na 5 miliárd eur, umožnil v roku 2017 spätný odkup akcií v hodnote 500 miliónov eur
 • úspešný obrat v prevádzkovej marži
 • cieľom v roku 2018 je až 5 miliárd eur v príjmoch z predplatného cloudu a podpory a 25 miliárd v celkových príjmoch, účtovaných podľa non-IFRS štandardu pri fixnom menovom kurze.
 • cieľom v roku 2018 je rozšírenie prevádzkovej marže účtovanej podľa non-IFRS štandardov pri fixnom menovom kurze

Finančné ukazovatele

Celý rok 2017
SAP sústavne plní všetky ukazovatele svojho výhľadu odkedy si na začiatku roku 2015 stanovil svoje ambície pre rok 2020. Ani vlaňajšok nebol iný: aj napriek viacnásobnému zvyšovaniu cieľov SAP splnil všetky metriky, stanovené vo výhľade.

Príjmy z cloudu a softvéru za celý rok 2017 narástli o 6 % (IFRS) alebo 8 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze), čím splnili cieľ, stanovený vo výhľade v októbri (7,0 – 8,5 % rast v non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Predplatné cloudu  a príjmy z podpory dosiahli 3,77 miliardy eur (IFRS) alebo 3,83 miliardy eur (non-IFRS pri fixnom menovom kurze), čím splnili celoročný výhľad (3,8 - 4,0 miliardy v non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjmy zo softvéru dosiahli 4,87 miliardy eur (IFRS), čo je medziročné udržanie úrovne alebo nárast 2 % pri non-IFRS a fixnom menovom kurze. Celkové príjmy boli 23,46 miliardy eur (IFRS) alebo 23,77 miliardy (non-IFRS pri fixnom menovom kurze) a dosiahli tak vrchnú hranicu celoročného výhľadu, stanoveného v októbri (23,4 – 23,8 miliardy v non-IFRS pri fixnom menovom kurze).

Nové objednávky cloudu za celý rok  dosiahli 1,45 miliardy eur, čo je 26 % nárast (30 % pri fixnom menovom kurze). Nové objednávky cloudových a softvérových licencií narástli medziročne za celý rok o 17 % pri fixnom menovom kurze. Zatiaľ nefakturované predplatné cloudu a podpory narástlo o 38 % a na konci roka dosiahlo 7,5 miliardy eur.

Prevádzkový zisk za celý rok 2017 dosiahol 4,88 miliardy eur (IFRS) alebo 6,92 miliardy (non-IFRS pri fixnom menovom kurze) a splnil tak ciele z výhľadu stanoveného v októbri (6,85 – 7,00 miliardy eur non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Zisk na akciu narástol o 10 % na 3,36 eura (IFRS) a o 14 % na 4,44 eura (non-IFRS) najmä vďaka silnému prevádzkovému výkonu, vynikajúcemu príspevku od Sapphire Ventures  a jednorazovému daňovému benefitu z prevodu duševného vlastníctva na SAP SE v rámci skupiny a americkej daňovej reforme.

Rýchlo sa rozširujúci cloudový biznis spoločne so solídnym rastom v príjmoch z podpory pokračoval v posilňovaní predvídateľných príjmov. Celkovo príjmy z predplatného cloudu a podpory a softvérovej podpory tvorili 63 % celkových príjmov za rok 2017, čo je nárast o 1 percentuálny bod.

Prevádzkový cash flow za celý rok bol 5,05 miliardy eur, čo je 9 % medziročný nárast. Voľný cash flow stúpol medziročne 4 % na 3,77 miliardy eur. Čistá likvidita na konci roka bola -1,48 miliardy eur, čo je medziročné zlepšenie o 1,7 miliardy. Za celý rok spoločnosť odkúpila akcie za 500 miliónov eur a vyplatila dividendy v hodnote 1,5 miliardy eur.

Štvrtý štvrťrok 2017
Rýchly rast v cloude pokračoval aj vo 4. štvrťroku. Nové objednávky cloudu narástli o 22 % (31 % pri fixnom menovom kurze) a dosiahli 591 miliónov eur, čím naplnili prísľub opätovného naštartovania rastu nových objednávok cloudu z októbra. Predplatné cloudu a príjmy z podpory narástli medziročne o 20 % na 995 miliónov eur (IFRS) alebo 28 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjmy zo softvéru dosiahli 2,06 miliardy eur (IFRS), čo je 5 % medziročný pokles alebo 1 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjmy z cloudu a softvéru dosiahli 5,81 miliardy eur (IFRS) čo je 1 % medziročný nárast alebo 6 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Nové objednávky cloudových a softvérových licencií narástli v štvrtom štvrťroku medziročne o 13 % pri fixnom menovom kurze.

Prevádzkový zisk v štvrtom štvrťroku stúpol medziročne o 1 % na 1,96 miliardy eur (IFRS) alebo o 6 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). SAP v priebehu roka 2017 neustále pracoval na zlepšovaní svojej prevádzkovej marže. Kým non-IFRS prevádzková marža pri fixnom menovom kurze klesla medziročne v prvej polovici o 1,4 percentuálneho bodu, v treťom štvrťroku sa tento ukazovateľ zlepšil na pokles o 0,9 percentuálneho bodu. Štvrtý štvrťrok podľa plánu znamenal obrat pri poklese už len o 0,1 percentuálneho bodu. Zisk na akciu stúpol 21 % na 1,55 eura (IFRS) a o 16 % na 1,77 eura (non-IFRS), čo je odrazom jednorazového daňového benefitu, spomínaného vyššie.

SAP S/4 HANA
Počet zákazníkov S/4 HANA narástol medziročne o približne 46 % na viac ako 7 900. V štvrtom štvrťroku  zmluvu podpísalo približne tisíc zákazníkov, z toho viac ako 40 % bolo nových. Analytická firma IDC označila S/4 HANA Cloud za lídra v troch kategóriách: Midmarket ERP, ERP pre veľké podniky a Financie a účtovníctvo.

SAP Leonardo
SAP Leonardo spája hĺbkové procesy a znalosti odvetví, pokročilú metodológiu dizajnového myslenia a špičkové softvérové funkcie ako IoT, Big Data, strojové učenie, analytiku a blockchain. SAP Leonardo spája tieto funkcie a vytvára úplne nové spôsoby práce a nové obchodné modely.

Manažment ľudského kapitálu
Riešeniami SuccessFactors a Fieldglass ponúka SAP úplný manažment pracovnej sily, či už trvalej alebo dočasnej. Od HR oddelení sa čoraz častejšie žiada zahrnutie externých pracovníkov do plánovania a efektívne zhodnotenie celkovej ponuky talentu. Riešenie SuccessFactors je lokalizované pre 89 krajín a 42 jazykov. SuccessFactors Employee Central, čo je základ ponuky v tejto oblasti, skončil rok s viac ako 2 300 zákazníkmi.

Zapojenie zákazníkov a obchod
Riešenia SAP pre zapojenie zákazníkov a obchod znova dosiahli silný dvojciferný rast v nových cloudových objednávkach. SAP vo štvrtom štvrťroku uzavrel akvizíciu spoločnosti Gigya, trhového lídra pre správu identít zákazníkov a prístupu. To ešte posilní riešenia SAP v tejto oblasti, tým, že zákazníci budú môcť lepšie spravovať profily zákazníkov, ich preferencie a súhlas, pričom zákazníci budú mať po celý čas kontrolu nad svojimi údajmi.

Ochranné jednorázové rúška

Obchodné siete
V sieti Ariba viac ako 3,1 milióna spoločností zo 180 krajín ročne zobchoduje viac ako bilión dolárov v tovare a službách. SAP Concur pomáha takmer 50 miliónom koncových používateľov bez námahy spracovať ich cestovné a iné výdavky. S riešením SAP Fieldglass zákazníci manažujú viac ako 4,3 milióna flexibilných zamestnancov vo viac ako 180 krajinách. Vo štvrtom štvrťroku narástli medziročne celkové príjmy v segmente o 18 % na 615 miliónov eur pri fixnom menovom kurze.

Regionálne výsledky
SAP dosiahol silné výsledky v regióne EMEA, keď príjmy z cloudu a softvéru narástli o 3 % (IFRS) a 4 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjmy z predplatného cloudu a podpory boli výnimočné a narástli o 51 % (IFRS) a 56 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze), pričom ťahúňmi boli najmä Nemecko a Rusko. SAP zaznamenal silný dvojciferný rast príjmov zo softvéru v Rusku, Švajčiarsku a Holandsku.

Výhľad na rok 2018
Spoločnosť SAP poskytuje nasledujúci výhľad na rok 2018:

 • vzhľadom na pokračujúce silné tempo rastu v cloude očakáva príjmy z predplatného cloudu a podpory za celý rok 2018 v non-IFRS pri fixnom menovom kurze v rozmedzí 4,8 – 5,0 miliardy eur (2017: 3,77 miliardy). Tento interval predstavuje rast 27 – 33 % pri fixnom menovom kurze.
 • očakáva príjmy z cloudu a softvéru za celý rok 2018 v non-IFRS pri fixnom menovom kurze v rozmedzí 20,7 – 21,1 miliardy (2017: 19,55 miliardy). Tento interval predstavuje rast 6 – 8 % pri fixnom menovom kurze.
 • očakáva celkové príjmy za celý rok 2018 v non-IFRS pri fixnom menovom kurze v rozmedzí 24,6 – 25,1 miliardy eur (2017: 23,46 miliardy). Tento interval predstavuje rast 5 – 7 % pri fixnom menovom kurze.
 • spoločnosť očakáva prevádzkový zisk za celý rok 2018 v non-IFRS pri fixnom menovom kurze v rozmedzí 7,3 – 7,5 miliardy eur (2017: 6,77 miliardy). Tento interval predstavuje rast 8 – 11 % pri fixnom menovom kurze.

Tento výhľad neobsahuje žiadny príspevok od Callidus Software Inc. Spoločnosť poskytne aktualizovaný výhľad po ukončení zamýšľanej akvizície.

Hoci výhľad na celý rok 2018 počíta s fixným menovým kurzom. Očakáva sa, že čísla založené na skutočných kurzoch budú ovplyvnené pohybmi menových kurzov. Ak kurzy zostanú po zvyšok roka na priemernej hodnote z januára, spoločnosť očakáva mieru rastu non-IFRS príjmov z cloudu a softvéru ovplyvnia v prvom štvrťroku negatívne v rozsahu -7 až -9 percentuálnych bodov a v rozsahu -3 až -5 percentuálnych bodov za celý rok 2018. Non-IFRS prevádzkový zisk by negatívne ovplyvnili v rozsahu -6 až -8 percentuálnych bodov v prvom štvrťroku  a v rozsahu -4 až -6 percentuálnych bodov za celý rok 2018.

Ambícia 2020
SAP upravuje aj svoju ambíciu pre rok 2020 pre cloud, celkové príjmy, prevádzkový zisk a podiel predvídateľných príjmov, ktorú naposledy zverejnil na začiatku roka 2017. Upravená ambícia zohľadňuje sústavný rast spoločnosti v cloude, solídne tempo v softvéri a rozšírenie prevádzkového zisku. Napriek negatívnemu vplyvu menových kurzov v roku 2017 sa SAP naďalej snaží o dosiahnutie nasledovných výsledkov v roku 2020:

 • non-IFRS príjmy z predplatného cloudu a podpory: 8,0 – 8,5 miliardy eur
 • non-IFRS celkové príjmy 28 – 29 miliárd eur
 • non-IFRS prevádzkový zisk  8,5 – 9 miliárd eur
 • SAP očakáva, že podiel predvídateľných príjmov (čo je súčet príjmov z predplatného cloudu a podpory a príjmov zo softvérovej podpory) dosiahne 70 – 75 % v roku 2020.

mediamedia, s.r.o.

Všetky autorove články
SAP Cloud softver 2018

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať