Spoločnosť HP predstavila ambiciózne nové záväzky na podporu cirkulárnej a nízkouhlíkovej ekonomiky

Tlačové správy
0

Spoločnosť HP Inc. (NYSE: HPQ) vydala svoju správu 2018 Sustainable Impact Report, v ktorej okrem iného predstavila záväzok do roku 2025 zvýšiť obsah recyklovaných plastov v produktoch svojho portfólia tlačiarní a osobných počítačov na 30 %, čo je najambicióznejší záväzok tohto druhu v rámci daného odvetvia a potvrdzuje vedúcu pozíciu spoločnosti v tejto oblasti. Správa informuje o postupe a krokoch spoločnosti HP v oblasti trvalej udržateľnosti a vyzdvihuje prínosy korporátnych investícií do planéty, ľudí a komunít. Programy Sustainable Impact v roku 2018 priniesli spoločnosti 972 mil. USD nových výnosov, čo predstavuje medziročný nárast o 35 %.

"Spoločnosti hrajú pri riešení spoločenských problémov zásadne dôležitú úlohu a my sa v HP neustále vyvíjame a prispôsobujeme tak, aby sme mohli vychádzať v ústrety potrebám meniaceho sa sveta," uviedol Dion Weisler, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti HP Inc. "To nie je nejaká dobročinná nadstavba - to je obchodný imperatív. Značky, ktoré sa snažia robiť viac, než len predávať svoje produkty, majú pre zákazníkov, akcionárov a spoločnosť ako celok najväčšiu hodnotu. Spoločne s našimi partnermi budeme stavať na našom pokroku a hľadať nové inovatívne spôsoby, ako premeniť výzvy dneška na príležitosti zajtrajška."

Globálne riešenie plastového odpadu

Nový cieľ HP v oblasti obsahu plastového recyklátu stavia na dlhodobých aktivitách spoločnosti. V roku 2018 spoločnosť HP použila vo výrobkoch HP 21 250 ton recyklovaného plastu - vrátane viac ako 8 000 ton v osobných počítačoch (nárast o 3,5 % oproti roku 2017), viac ako 4 700 ton v tlačiarňach (nárast o 280 % oproti roku 2017) a viac ako 8 000 ton v originálnych atramentových a tonerových kazetách HP.

"Pokrok a naša spoločenská zodpovednosť si žiada, aby sme zmenili každý aspekt nášho podnikania, aby sme našli nové spôsoby, ako zlepšiť život pre každého a všade," povedala Erika Lindauerová, generálna riaditeľka HP pre Slovensko a Česko. "Z recyklovaného plastu vyrábame prémiové produkty s dlhou životnosťou a transformujeme našu činnosť s cieľom podporiť efektívnejšie, cirkulárne a nízkouhlíkové hospodárstvo. Aj malá zmena, keď sa urobí v globálnom meradle, môže mať obrovský vplyv."

V rámci svojich záväzkov spoločnosť HP pokračuje v investíciach a iniciatívach globálneho nákupu s cieľom zabrániť tomu, aby plastový odpad končil v našich riekach a moriach. Spoločnosť HP už zakúpila približne 700 000 libier plastového odpadu, ktorý by inak skončil v oceáne (ocean-bound). Tento odpad, ktorý je to ekvivalentom viac ako 25 miliónov PET fliaš, HP spracováva do svojich tlačových kaziet a hardvérových produktov. Tento rok spoločnosť uviedla na trh EliteDisplay E273d - prvý monitor na svete vyrobený s podielom "oceánskeho" plastu[1]. Spoločne so svojimi partnermi, napríklad firmou Nextwave Plastics, sa HP snaží rozšíriť spracovanie plastov, ktoré by inak skončili v oceáne, a na tento účel stavia globálny dodávateľský reťazec.

V spolupráci s Dr. Jennou Jambeck a Dr. Chrisom Cuomo z University of Georgia, HP sponzoruje revolučný výskum v oblasti nezastupiteľnej úlohy žien v recyklácii a riadenia odpadov, najmä plastov, ktoré by inak skončili v oceáne. Výskum sa zameriava na ženy, ktoré "bojujú" v predných líniách recyklácie plastového odpadu a bude slúžiť ako základ pre budúce projekty a iniciatívy v oblasti neformálneho zberu odpadov, budovanie dodávateľských reťazcov zameraných na tento typ odpadu a rodovej rovnosti na celom svete. Tento výskum momentálne prebieha a jeho výsledky by mali byť publikované na začiatku roka 2020.

Viac možností pre zákazníkov, menšia záťaž pre životné prostredie

Spoločnosť HP nedávno oznámila, že v spolupráci časopisom ELLE využije svoje schopnosti v oblasti udržateľnej tlače a bude sa podieľať na vydaní prvého "ekologického" módneho magazínu, ktorého obálka bude vyrobená zo 100 % z recyklovaných materiálov a 30 % recyklovaných materiálov pre stránky časopisu.

Spoločnosť HP tiež oznámila inovatívne partnerstvo so SmileDirectClub, priekopníkom v oblasti "diaľkovej stomatológie" (teledentistry) a lídrom v segmente neviditeľných ortodontických strojčekov. SmileDirectClub výrazne rozširuje výrobu neviditeľných strojčekov vďaka 3D tlačovým riešeniam HP Jet Fusion a stáva sa tak najväčším výrobcom produktov tlačených touto technológiou. V rámci rozšírenia spolupráce obe spoločnosti oznámili nový recyklačný program: odrezky z 3D tlače a použité strojčeky idú na recykláciu do HP, kde sa menia na peletky pre tradičné striekané odlievanie, ktoré sa tak stáva ekologickejším procesom.

Aktualizácia štandardu v oblasti diverzity a inklúzie

Záväzok spoločnosti HP v oblasti diverzity a inklúzie začína pri samotnom vedení spoločnosti: predstavenstvo HP napĺňa ideu diverzity viac, než predstavenstvo akejkoľvek inej technologickej spoločnosti v USA. Spoločnosť HP investuje do podpory a rozvoja v duchu diverzity a v roku 2018 sa 59 % nových zamestnancov regrutovalo z menej bežne zastúpených skupín. Spoločnosť HP rozširuje tento záväzok aj na svojich dodávateľov. V roku 2018 spoločnosť HP zaplatila 423 miliónov dolárov malým podnikom za ich produkty a služby[2] a 219 miliónov firmám vedeným ženami a príslušníkmi menšín[3] [4].

Podpora rozvoja miestnych komunít na celom svete

Vzdelávanie je základným ľudským právom a spoločnosť HP verí, že technológia je dôležitým faktorom, ktorý môže vyrovnať postavenie ľudí v spoločnosti - znižuje sociálne rozdiely a pomáha nedostatočne zastúpeným a inak marginalizovaným skupinám. Počas roka 2017 spoločnosť HP podporila viac ako 21 miliónov detí a dospelých študentov v duchu cieľa zabezpečiť do roku 2025 lepšie vzdelávanie 100 miliónom ľudí.

Prostredníctvom dobrovoľníckej pomoci, korporátnej filantropie a progamov HP Foundation sa snažíme byť katalyzátorom pozitívnej zmeny v komunitách, kde žijeme, pracujeme a podnikáme. V porovnaní s rokom 2017 vzrástol objem dobrovoľníckej pomoci o 62 % - 6 400 zamestnancov venovalo približne 140 000 hodín zo svojho času dobrovoľníckej práci v 48 krajinách, čo predstavuje ekvivalent 4,3 milióna dolárov[5]. Okrem toho spoločnosť HP pomáha miestnym komunitám prostredníctvom svojej nadácie HP Foundation a zbierok zamestnancov: táto podpora dosiahla 23,21 milióna dolárov. V rokoch 2016-2025 sa spoločnosť HP zaväzuje prispieť do nadácie HP Foundation a v rámci iniciatív zamestnaneckej filantropie sumou vo výške 100 miliónov dolárov[6].

Spoločnosť HP Inc. (NYSE: HPQ) vydala svoju správu 2018 Sustainable Impact Report, v ktorej okrem iného predstavila záväzok do roku 2025 zvýšiť obsah recyklovaných plastov v produktoch svojho portfólia tlačiarní a osobných počítačov na 30 %, čo je najambicióznejší záväzok tohto druhu v rámci daného odvetvia a potvrdzuje vedúcu pozíciu spoločnosti v tejto oblasti. Správa informuje o postupe a krokoch spoločnosti HP v oblasti trvalej udržateľnosti a vyzdvihuje prínosy korporátnych investícií do planéty, ľudí a komunít. Programy Sustainable Impact v roku 2018 priniesli spoločnosti 972 mil. USD nových výnosov, čo predstavuje medziročný nárast o 35 %.

"Spoločnosti hrajú pri riešení spoločenských problémov zásadne dôležitú úlohu a my sa v HP neustále vyvíjame a prispôsobujeme tak, aby sme mohli vychádzať v ústrety potrebám meniaceho sa sveta," uviedol Dion Weisler, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti HP Inc. "To nie je nejaká dobročinná nadstavba - to je obchodný imperatív. Značky, ktoré sa snažia robiť viac, než len predávať svoje produkty, majú pre zákazníkov, akcionárov a spoločnosť ako celok najväčšiu hodnotu. Spoločne s našimi partnermi budeme stavať na našom pokroku a hľadať nové inovatívne spôsoby, ako premeniť výzvy dneška na príležitosti zajtrajška."

Globálne riešenie plastového odpadu

Nový cieľ HP v oblasti obsahu plastového recyklátu stavia na dlhodobých aktivitách spoločnosti. V roku 2018 spoločnosť HP použila vo výrobkoch HP 21 250 ton recyklovaného plastu - vrátane viac ako 8 000 ton v osobných počítačoch (nárast o 3,5 % oproti roku 2017), viac ako 4 700 ton v tlačiarňach (nárast o 280 % oproti roku 2017) a viac ako 8 000 ton v originálnych atramentových a tonerových kazetách HP.

"Pokrok a naša spoločenská zodpovednosť si žiada, aby sme zmenili každý aspekt nášho podnikania, aby sme našli nové spôsoby, ako zlepšiť život pre každého a všade," povedala Erika Lindauerová, generálna riaditeľka HP pre Slovensko a Česko. "Z recyklovaného plastu vyrábame prémiové produkty s dlhou životnosťou a transformujeme našu činnosť s cieľom podporiť efektívnejšie, cirkulárne a nízkouhlíkové hospodárstvo. Aj malá zmena, keď sa urobí v globálnom meradle, môže mať obrovský vplyv."

V rámci svojich záväzkov spoločnosť HP pokračuje v investíciach a iniciatívach globálneho nákupu s cieľom zabrániť tomu, aby plastový odpad končil v našich riekach a moriach. Spoločnosť HP už zakúpila približne 700 000 libier plastového odpadu, ktorý by inak skončil v oceáne (ocean-bound). Tento odpad, ktorý je to ekvivalentom viac ako 25 miliónov PET fliaš, HP spracováva do svojich tlačových kaziet a hardvérových produktov. Tento rok spoločnosť uviedla na trh EliteDisplay E273d - prvý monitor na svete vyrobený s podielom "oceánskeho" plastu[1]. Spoločne so svojimi partnermi, napríklad firmou Nextwave Plastics, sa HP snaží rozšíriť spracovanie plastov, ktoré by inak skončili v oceáne, a na tento účel stavia globálny dodávateľský reťazec.

V spolupráci s Dr. Jennou Jambeck a Dr. Chrisom Cuomo z University of Georgia, HP sponzoruje revolučný výskum v oblasti nezastupiteľnej úlohy žien v recyklácii a riadenia odpadov, najmä plastov, ktoré by inak skončili v oceáne. Výskum sa zameriava na ženy, ktoré "bojujú" v predných líniách recyklácie plastového odpadu a bude slúžiť ako základ pre budúce projekty a iniciatívy v oblasti neformálneho zberu odpadov, budovanie dodávateľských reťazcov zameraných na tento typ odpadu a rodovej rovnosti na celom svete. Tento výskum momentálne prebieha a jeho výsledky by mali byť publikované na začiatku roka 2020.

Viac možností pre zákazníkov, menšia záťaž pre životné prostredie

Spoločnosť HP nedávno oznámila, že v spolupráci časopisom ELLE využije svoje schopnosti v oblasti udržateľnej tlače a bude sa podieľať na vydaní prvého "ekologického" módneho magazínu, ktorého obálka bude vyrobená zo 100 % z recyklovaných materiálov a 30 % recyklovaných materiálov pre stránky časopisu.

Spoločnosť HP tiež oznámila inovatívne partnerstvo so SmileDirectClub, priekopníkom v oblasti "diaľkovej stomatológie" (teledentistry) a lídrom v segmente neviditeľných ortodontických strojčekov. SmileDirectClub výrazne rozširuje výrobu neviditeľných strojčekov vďaka 3D tlačovým riešeniam HP Jet Fusion a stáva sa tak najväčším výrobcom produktov tlačených touto technológiou. V rámci rozšírenia spolupráce obe spoločnosti oznámili nový recyklačný program: odrezky z 3D tlače a použité strojčeky idú na recykláciu do HP, kde sa menia na peletky pre tradičné striekané odlievanie, ktoré sa tak stáva ekologickejším procesom.

Aktualizácia štandardu v oblasti diverzity a inklúzie

Záväzok spoločnosti HP v oblasti diverzity a inklúzie začína pri samotnom vedení spoločnosti: predstavenstvo HP napĺňa ideu diverzity viac, než predstavenstvo akejkoľvek inej technologickej spoločnosti v USA. Spoločnosť HP investuje do podpory a rozvoja v duchu diverzity a v roku 2018 sa 59 % nových zamestnancov regrutovalo z menej bežne zastúpených skupín. Spoločnosť HP rozširuje tento záväzok aj na svojich dodávateľov. V roku 2018 spoločnosť HP zaplatila 423 miliónov dolárov malým podnikom za ich produkty a služby[2] a 219 miliónov firmám vedeným ženami a príslušníkmi menšín[3] [4].

Podpora rozvoja miestnych komunít na celom svete

Vzdelávanie je základným ľudským právom a spoločnosť HP verí, že technológia je dôležitým faktorom, ktorý môže vyrovnať postavenie ľudí v spoločnosti - znižuje sociálne rozdiely a pomáha nedostatočne zastúpeným a inak marginalizovaným skupinám. Počas roka 2017 spoločnosť HP podporila viac ako 21 miliónov detí a dospelých študentov v duchu cieľa zabezpečiť do roku 2025 lepšie vzdelávanie 100 miliónom ľudí.

Prostredníctvom dobrovoľníckej pomoci, korporátnej filantropie a progamov HP Foundation sa snažíme byť katalyzátorom pozitívnej zmeny v komunitách, kde žijeme, pracujeme a podnikáme. V porovnaní s rokom 2017 vzrástol objem dobrovoľníckej pomoci o 62 % - 6 400 zamestnancov venovalo približne 140 000 hodín zo svojho času dobrovoľníckej práci v 48 krajinách, čo predstavuje ekvivalent 4,3 milióna dolárov[5]. Okrem toho spoločnosť HP pomáha miestnym komunitám prostredníctvom svojej nadácie HP Foundation a zbierok zamestnancov: táto podpora dosiahla 23,21 milióna dolárov. V rokoch 2016-2025 sa spoločnosť HP zaväzuje prispieť do nadácie HP Foundation a v rámci iniciatív zamestnaneckej filantropie sumou vo výške 100 miliónov dolárov[6].

HP Inc.

Všetky autorove články
recyklacia HP ekonomika plasty zivotneprostredie

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať