Image
28.6.2019 0 Comments

Spoločnosť HP predstavila ambiciózne nové záväzky na podporu cirkulárnej a nízkouhlíkovej ekonomiky

Spoločnosť HP Inc. (NYSE: HPQ) vydala svoju správu 2018 Sustainable Impact Report, v ktorej okrem iného predstavila záväzok do roku 2025 zvýšiť obsah recyklovaných plastov v produktoch svojho portfólia tlačiarní a osobných počítačov na 30 %, čo je najambicióznejší záväzok tohto druhu v rámci daného odvetvia a potvrdzuje vedúcu pozíciu spoločnosti v tejto oblasti. Správa informuje o postupe a krokoch spoločnosti HP v oblasti trvalej udržateľnosti a vyzdvihuje prínosy korporátnych investícií do planéty, ľudí a komunít. Programy Sustainable Impact v roku 2018 priniesli spoločnosti 972 mil. USD nových výnosov, čo predstavuje medziročný nárast o 35 %.

"Spoločnosti hrajú pri riešení spoločenských problémov zásadne dôležitú úlohu a my sa v HP neustále vyvíjame a prispôsobujeme tak, aby sme mohli vychádzať v ústrety potrebám meniaceho sa sveta," uviedol Dion Weisler, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti HP Inc. "To nie je nejaká dobročinná nadstavba - to je obchodný imperatív. Značky, ktoré sa snažia robiť viac, než len predávať svoje produkty, majú pre zákazníkov, akcionárov a spoločnosť ako celok najväčšiu hodnotu. Spoločne s našimi partnermi budeme stavať na našom pokroku a hľadať nové inovatívne spôsoby, ako premeniť výzvy dneška na príležitosti zajtrajška."

Globálne riešenie plastového odpadu

Nový cieľ HP v oblasti obsahu plastového recyklátu stavia na dlhodobých aktivitách spoločnosti. V roku 2018 spoločnosť HP použila vo výrobkoch HP 21 250 ton recyklovaného plastu - vrátane viac ako 8 000 ton v osobných počítačoch (nárast o 3,5 % oproti roku 2017), viac ako 4 700 ton v tlačiarňach (nárast o 280 % oproti roku 2017) a viac ako 8 000 ton v originálnych atramentových a tonerových kazetách HP.

"Pokrok a naša spoločenská zodpovednosť si žiada, aby sme zmenili každý aspekt nášho podnikania, aby sme našli nové spôsoby, ako zlepšiť život pre každého a všade," povedala Erika Lindauerová, generálna riaditeľka HP pre Slovensko a Česko. "Z recyklovaného plastu vyrábame prémiové produkty s dlhou životnosťou a transformujeme našu činnosť s cieľom podporiť efektívnejšie, cirkulárne a nízkouhlíkové hospodárstvo. Aj malá zmena, keď sa urobí v globálnom meradle, môže mať obrovský vplyv."

V rámci svojich záväzkov spoločnosť HP pokračuje v investíciach a iniciatívach globálneho nákupu s cieľom zabrániť tomu, aby plastový odpad končil v našich riekach a moriach. Spoločnosť HP už zakúpila približne 700 000 libier plastového odpadu, ktorý by inak skončil v oceáne (ocean-bound). Tento odpad, ktorý je to ekvivalentom viac ako 25 miliónov PET fliaš, HP spracováva do svojich tlačových kaziet a hardvérových produktov. Tento rok spoločnosť uviedla na trh EliteDisplay E273d - prvý monitor na svete vyrobený s podielom "oceánskeho" plastu[1]. Spoločne so svojimi partnermi, napríklad firmou Nextwave Plastics, sa HP snaží rozšíriť spracovanie plastov, ktoré by inak skončili v oceáne, a na tento účel stavia globálny dodávateľský reťazec.

V spolupráci s Dr. Jennou Jambeck a Dr. Chrisom Cuomo z University of Georgia, HP sponzoruje revolučný výskum v oblasti nezastupiteľnej úlohy žien v recyklácii a riadenia odpadov, najmä plastov, ktoré by inak skončili v oceáne. Výskum sa zameriava na ženy, ktoré "bojujú" v predných líniách recyklácie plastového odpadu a bude slúžiť ako základ pre budúce projekty a iniciatívy v oblasti neformálneho zberu odpadov, budovanie dodávateľských reťazcov zameraných na tento typ odpadu a rodovej rovnosti na celom svete. Tento výskum momentálne prebieha a jeho výsledky by mali byť publikované na začiatku roka 2020.

Viac možností pre zákazníkov, menšia záťaž pre životné prostredie

Spoločnosť HP nedávno oznámila, že v spolupráci časopisom ELLE využije svoje schopnosti v oblasti udržateľnej tlače a bude sa podieľať na vydaní prvého "ekologického" módneho magazínu, ktorého obálka bude vyrobená zo 100 % z recyklovaných materiálov a 30 % recyklovaných materiálov pre stránky časopisu.

Spoločnosť HP tiež oznámila inovatívne partnerstvo so SmileDirectClub, priekopníkom v oblasti "diaľkovej stomatológie" (teledentistry) a lídrom v segmente neviditeľných ortodontických strojčekov. SmileDirectClub výrazne rozširuje výrobu neviditeľných strojčekov vďaka 3D tlačovým riešeniam HP Jet Fusion a stáva sa tak najväčším výrobcom produktov tlačených touto technológiou. V rámci rozšírenia spolupráce obe spoločnosti oznámili nový recyklačný program: odrezky z 3D tlače a použité strojčeky idú na recykláciu do HP, kde sa menia na peletky pre tradičné striekané odlievanie, ktoré sa tak stáva ekologickejším procesom.

Aktualizácia štandardu v oblasti diverzity a inklúzie

Záväzok spoločnosti HP v oblasti diverzity a inklúzie začína pri samotnom vedení spoločnosti: predstavenstvo HP napĺňa ideu diverzity viac, než predstavenstvo akejkoľvek inej technologickej spoločnosti v USA. Spoločnosť HP investuje do podpory a rozvoja v duchu diverzity a v roku 2018 sa 59 % nových zamestnancov regrutovalo z menej bežne zastúpených skupín. Spoločnosť HP rozširuje tento záväzok aj na svojich dodávateľov. V roku 2018 spoločnosť HP zaplatila 423 miliónov dolárov malým podnikom za ich produkty a služby[2] a 219 miliónov firmám vedeným ženami a príslušníkmi menšín[3] [4].

Podpora rozvoja miestnych komunít na celom svete

Vzdelávanie je základným ľudským právom a spoločnosť HP verí, že technológia je dôležitým faktorom, ktorý môže vyrovnať postavenie ľudí v spoločnosti - znižuje sociálne rozdiely a pomáha nedostatočne zastúpeným a inak marginalizovaným skupinám. Počas roka 2017 spoločnosť HP podporila viac ako 21 miliónov detí a dospelých študentov v duchu cieľa zabezpečiť do roku 2025 lepšie vzdelávanie 100 miliónom ľudí.

Prostredníctvom dobrovoľníckej pomoci, korporátnej filantropie a progamov HP Foundation sa snažíme byť katalyzátorom pozitívnej zmeny v komunitách, kde žijeme, pracujeme a podnikáme. V porovnaní s rokom 2017 vzrástol objem dobrovoľníckej pomoci o 62 % - 6 400 zamestnancov venovalo približne 140 000 hodín zo svojho času dobrovoľníckej práci v 48 krajinách, čo predstavuje ekvivalent 4,3 milióna dolárov[5]. Okrem toho spoločnosť HP pomáha miestnym komunitám prostredníctvom svojej nadácie HP Foundation a zbierok zamestnancov: táto podpora dosiahla 23,21 milióna dolárov. V rokoch 2016-2025 sa spoločnosť HP zaväzuje prispieť do nadácie HP Foundation a v rámci iniciatív zamestnaneckej filantropie sumou vo výške 100 miliónov dolárov[6].

Spoločnosť HP Inc. (NYSE: HPQ) vydala svoju správu 2018 Sustainable Impact Report, v ktorej okrem iného predstavila záväzok do roku 2025 zvýšiť obsah recyklovaných plastov v produktoch svojho portfólia tlačiarní a osobných počítačov na 30 %, čo je najambicióznejší záväzok tohto druhu v rámci daného odvetvia a potvrdzuje vedúcu pozíciu spoločnosti v tejto oblasti. Správa informuje o postupe a krokoch spoločnosti HP v oblasti trvalej udržateľnosti a vyzdvihuje prínosy korporátnych investícií do planéty, ľudí a komunít. Programy Sustainable Impact v roku 2018 priniesli spoločnosti 972 mil. USD nových výnosov, čo predstavuje medziročný nárast o 35 %.

"Spoločnosti hrajú pri riešení spoločenských problémov zásadne dôležitú úlohu a my sa v HP neustále vyvíjame a prispôsobujeme tak, aby sme mohli vychádzať v ústrety potrebám meniaceho sa sveta," uviedol Dion Weisler, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti HP Inc. "To nie je nejaká dobročinná nadstavba - to je obchodný imperatív. Značky, ktoré sa snažia robiť viac, než len predávať svoje produkty, majú pre zákazníkov, akcionárov a spoločnosť ako celok najväčšiu hodnotu. Spoločne s našimi partnermi budeme stavať na našom pokroku a hľadať nové inovatívne spôsoby, ako premeniť výzvy dneška na príležitosti zajtrajška."

Globálne riešenie plastového odpadu

Nový cieľ HP v oblasti obsahu plastového recyklátu stavia na dlhodobých aktivitách spoločnosti. V roku 2018 spoločnosť HP použila vo výrobkoch HP 21 250 ton recyklovaného plastu - vrátane viac ako 8 000 ton v osobných počítačoch (nárast o 3,5 % oproti roku 2017), viac ako 4 700 ton v tlačiarňach (nárast o 280 % oproti roku 2017) a viac ako 8 000 ton v originálnych atramentových a tonerových kazetách HP.

"Pokrok a naša spoločenská zodpovednosť si žiada, aby sme zmenili každý aspekt nášho podnikania, aby sme našli nové spôsoby, ako zlepšiť život pre každého a všade," povedala Erika Lindauerová, generálna riaditeľka HP pre Slovensko a Česko. "Z recyklovaného plastu vyrábame prémiové produkty s dlhou životnosťou a transformujeme našu činnosť s cieľom podporiť efektívnejšie, cirkulárne a nízkouhlíkové hospodárstvo. Aj malá zmena, keď sa urobí v globálnom meradle, môže mať obrovský vplyv."

V rámci svojich záväzkov spoločnosť HP pokračuje v investíciach a iniciatívach globálneho nákupu s cieľom zabrániť tomu, aby plastový odpad končil v našich riekach a moriach. Spoločnosť HP už zakúpila približne 700 000 libier plastového odpadu, ktorý by inak skončil v oceáne (ocean-bound). Tento odpad, ktorý je to ekvivalentom viac ako 25 miliónov PET fliaš, HP spracováva do svojich tlačových kaziet a hardvérových produktov. Tento rok spoločnosť uviedla na trh EliteDisplay E273d - prvý monitor na svete vyrobený s podielom "oceánskeho" plastu[1]. Spoločne so svojimi partnermi, napríklad firmou Nextwave Plastics, sa HP snaží rozšíriť spracovanie plastov, ktoré by inak skončili v oceáne, a na tento účel stavia globálny dodávateľský reťazec.

V spolupráci s Dr. Jennou Jambeck a Dr. Chrisom Cuomo z University of Georgia, HP sponzoruje revolučný výskum v oblasti nezastupiteľnej úlohy žien v recyklácii a riadenia odpadov, najmä plastov, ktoré by inak skončili v oceáne. Výskum sa zameriava na ženy, ktoré "bojujú" v predných líniách recyklácie plastového odpadu a bude slúžiť ako základ pre budúce projekty a iniciatívy v oblasti neformálneho zberu odpadov, budovanie dodávateľských reťazcov zameraných na tento typ odpadu a rodovej rovnosti na celom svete. Tento výskum momentálne prebieha a jeho výsledky by mali byť publikované na začiatku roka 2020.

Viac možností pre zákazníkov, menšia záťaž pre životné prostredie

Spoločnosť HP nedávno oznámila, že v spolupráci časopisom ELLE využije svoje schopnosti v oblasti udržateľnej tlače a bude sa podieľať na vydaní prvého "ekologického" módneho magazínu, ktorého obálka bude vyrobená zo 100 % z recyklovaných materiálov a 30 % recyklovaných materiálov pre stránky časopisu.

Spoločnosť HP tiež oznámila inovatívne partnerstvo so SmileDirectClub, priekopníkom v oblasti "diaľkovej stomatológie" (teledentistry) a lídrom v segmente neviditeľných ortodontických strojčekov. SmileDirectClub výrazne rozširuje výrobu neviditeľných strojčekov vďaka 3D tlačovým riešeniam HP Jet Fusion a stáva sa tak najväčším výrobcom produktov tlačených touto technológiou. V rámci rozšírenia spolupráce obe spoločnosti oznámili nový recyklačný program: odrezky z 3D tlače a použité strojčeky idú na recykláciu do HP, kde sa menia na peletky pre tradičné striekané odlievanie, ktoré sa tak stáva ekologickejším procesom.

Aktualizácia štandardu v oblasti diverzity a inklúzie

Záväzok spoločnosti HP v oblasti diverzity a inklúzie začína pri samotnom vedení spoločnosti: predstavenstvo HP napĺňa ideu diverzity viac, než predstavenstvo akejkoľvek inej technologickej spoločnosti v USA. Spoločnosť HP investuje do podpory a rozvoja v duchu diverzity a v roku 2018 sa 59 % nových zamestnancov regrutovalo z menej bežne zastúpených skupín. Spoločnosť HP rozširuje tento záväzok aj na svojich dodávateľov. V roku 2018 spoločnosť HP zaplatila 423 miliónov dolárov malým podnikom za ich produkty a služby[2] a 219 miliónov firmám vedeným ženami a príslušníkmi menšín[3] [4].

Podpora rozvoja miestnych komunít na celom svete

Vzdelávanie je základným ľudským právom a spoločnosť HP verí, že technológia je dôležitým faktorom, ktorý môže vyrovnať postavenie ľudí v spoločnosti - znižuje sociálne rozdiely a pomáha nedostatočne zastúpeným a inak marginalizovaným skupinám. Počas roka 2017 spoločnosť HP podporila viac ako 21 miliónov detí a dospelých študentov v duchu cieľa zabezpečiť do roku 2025 lepšie vzdelávanie 100 miliónom ľudí.

Prostredníctvom dobrovoľníckej pomoci, korporátnej filantropie a progamov HP Foundation sa snažíme byť katalyzátorom pozitívnej zmeny v komunitách, kde žijeme, pracujeme a podnikáme. V porovnaní s rokom 2017 vzrástol objem dobrovoľníckej pomoci o 62 % - 6 400 zamestnancov venovalo približne 140 000 hodín zo svojho času dobrovoľníckej práci v 48 krajinách, čo predstavuje ekvivalent 4,3 milióna dolárov[5]. Okrem toho spoločnosť HP pomáha miestnym komunitám prostredníctvom svojej nadácie HP Foundation a zbierok zamestnancov: táto podpora dosiahla 23,21 milióna dolárov. V rokoch 2016-2025 sa spoločnosť HP zaväzuje prispieť do nadácie HP Foundation a v rámci iniciatív zamestnaneckej filantropie sumou vo výške 100 miliónov dolárov[6].

Autor: HP Inc.

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

Tlačové správy

4G sieť Telekomu je k dispozícii už aj pre predplatené karty Juro

19.09.2019 22:03

Predplatená karta Juro dostala očakávanú kľúčovú novinku. Odteraz už budú môcť zákazníci využívať dáta aj v 4G sieti. Novým zákazníkom, ktorí si kupujú predplatenú kartu Juro po 15.9.2019, bude aktiv ...

Tlačové správy

Atos vstúpil do globálneho združenia Identity Defined Security Alliance, aby posilnil bezpečnostné stratégie zamerané na správu

19.09.2019 14:30

Atos, globálny líder v digitálnej transformácii, oznámil svoj vstup do Identity Defined Security Alliance. Aliancia organizáciám pomáha využiť existujúce investície do kybernetickej bezpečnosti, tak a ...

Tlačové správy

Správa KuppingerCole Analysts Executive View: ESET je top vo výkone

19.09.2019 13:09

BRATISLAVA – ESET, globálny líder v kybernetickej bezpečnosti, bol v správe KuppingerCole ESET Executive View opísaný ako „top performer“. Správa analyzuje riešenie pre firemnú bezpečnosť ESET Endpoin ...

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

AMCHAM 2019

Najnovšie videá

SlovakiaTech 2019

IT GALA stvorec 2019