Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Špionážne odpočúvanie

0

Odjakživa platilo, že ten, kto má správne informácie v správnom čase, získava prevahu, a to bez ohľadu na to, či ide o vojenskú, priemyselnú, alebo technologickú špionáž.

Miniaturizácia sprístupnila techniku na sledovanie a odpočúvanie, ktorá bola pred pár desaťročiami dostupná len špeciálnym službám, prakticky každému. K dispozícii sú popri snímačoch zvuku a obrazu aj siete mobilných operátorov, schopné vysokorýchlostného prenosu údajov, takže nainštalovať odpočúvacie zariadenie, špionážne ploštice, lokalizátor GPS alebo špionážne minikamery zvládne každý, kto je technicky aspoň trochu zdatný.

V článku sa na problematiku odpočúvania pozrieme z dvoch uhlov pohľadu. Najskôr z pohľadu záujemcu o informácie, ktorý sa snaží do predmetného priestoru umiestniť odpočúvacie zariadenie. Potom z pohľadu zástupcu firmy, ktorý sa usiluje, aby priestory, kde sa konajú dôležité interné porady, boli „čisté“, teda bez odpočúvacích zariadení. Viac pozornosti budeme venovať odpočúvacím zariadeniam. Možno si poviete, že v ére všadeprítomného videa je to anachronizmus, ale opak je pravda. Na prenos zvuku je potrebný podstatne menší dátový tok ako na prenos videa, takže zariadenie, ktoré tieto dáta vysiela, spotrebuje menej energie a zvuk má vo väčšine prípadov aj väčšiu informačnú hodnotu.

Špeciálne odpočúvacie a monitorovacie zariadenia sú v súčasnosti také malé, že ich možno umiestniť prakticky do akéhokoľvek bytového doplnku či predmetu osobnej spo­treby, samozrejme, najlepšie v súlade s daným účelom. Miestnosti moderných budov sú prešpikované rôznymi elektronickými doplnkami, takže nie je problém zabudovať mikrofón či kameru hoci do detektora dymu, senzora na automatické zapínanie osvetlenia a podobne.

Ako funguje „ploštica“

Ako príklad miniatúrneho profesionálneho odpočúvacieho prístroja predstavíme zariadenie 3KL, ktoré má veľmi citlivý mikrofón, takže zachytí aj veľmi slabé zvuky. Dokonca aj šepot sa dá počuť na 2 – 3 metre a bežný rozhovor aj na 10 metrov. Pri pohľade na zariadenie s rozmermi 50 × 16 × 16 mm sa možno pousmejete nad prívlastkom miniatúrny. Rozmery sú však vynútené veľkosťou batérie. Ak je odpočúvacie zariadenie autonómne, musí mať zdroj energie, aby mohlo fungovať dostatočne dlho. Väčšinou sa využíva lítiová batéria s napätím 3,6 V, ktorá zabezpečí fungovanie počas 7 dní. Batéria musí napájať mikrofónový predzosilňovač a rádiový vysielač, pričom najviac prúdu odoberá práve rádiový vysielač. Ploštica má dosah v otvorenom priestore do 1500 metrov, v urbanizovanej oblasti 200 – 300 metrov, čo si už vyžaduje určitý vysielací výkon. Údaj o dosahu komerčne dostupnej ploštice v zastavanom priestore môžeme potvrdiť. Počuteľnosť aj na 300 metrov bola veľmi dobrá a zvuk je vďaka modulácii WGM čistý, zrozumiteľný, bez šumu. Na testovanie dosahu ploštice som použil kvalitný prijímač, ktorý je určený na skenovanie a počúvanie v rádiových pásmach CB, VHF, UHF, Marine alebo PMR s frekvenčným rozsahom 25 až 512 MHz. Skener umožňuje naprogramovať až 80 frekvencií.

Počas prevádzky ploštice som nameral odber 16 mA, čo pri sedemdňovom fungovaní (168 hodín) znamená, že batéria musí mať kapacitu minimálne 2700 mAh. Tieto odpočúvacie zariadenia fungujú v pásme 430 – 440 MHz, takže bežným prijímačom sa vysielaný signál počúvať nedá a nemusíte sa báť, že signál z odpočúvania zachytí nepovolaná osoba. Na štítku každého zariadenia je uvedená frekvencia s presnosťou na tri desatinné miesta. Výrobca udáva, že stabilita nosnej frekvencie je 0,0001 MHz, takže netreba mať obavy, že sa prístroj preladí.

Prevažnú väčšinu objemu odpočúvacieho zariadenia zaberá batéria. Pokiaľ by stačila doba prevádzky rádovo niekoľko hodín, môže byť zariadenie napájané z malej batérie a rozmery ploštice s rovnakou elektronickou výbavou budú rádovo menšie. Samozrejme, ideálny prípad je, ak sa dá ploštica zabudovať do nejakého zariadenia, z ktorého bude môcť byť aj napájaná. Príkladom sú rôzne svietidlá, termostaty, predlžovačky či iné zariadenia.

Umiestnenie mikrofónu do miestnosti nie je technický problém, no na druhej strane nie je veľký problém takéto zariadenie odhaliť. Moderné technológie však nie sú bezmocné ani vtedy, ak sa do miestnosti nedá dostať a niečo tam inštalovať. K dispozícii sú vibračné mikrofóny využívajúce šírenie zvuku v stenách. Iné riešenie využíva snímanie zvuku pomocou laserového lúča odrazeného od okna. Zvukové vlny v miestnosti totiž rozochvejú klasické sklo. Moderné viackomorové okná však túto techniku odpočúvania účinne eliminujú.


Zariadenie na vyhľadávanie skrytého odpočúvania a kamier

Monitorovanie používania počítača

Pri používaní počítača sa všetko dôležité vrátane zadávania hesiel či písania utajovaných informácií odohráva medzi stoličkou a klávesnicou. Preto pri klasických PC sa používa špeciálny medzikus, takzvaný keylogger, ktorý zaznamená všetko, čo bolo na klávesnici napísané. V súčasnosti sú takmer všetky klávesnice pripojené cez USB, takže aj keyloggery sa inštalujú na toto rozhranie. S napájaním nie je v tomto prípade žiadny problém, keylogger sa napája z portu USB. Pri externých klávesniciach pripojených cez bluetooth je situácia jednoduchšia, monitorovacie zariadenie môže byť kdekoľvek v dosahu rádiovej komunikácie. Ani masívny odklon od klasických desktopových pracovných staníc k notebookom nepredurčil túto metódu na vyhynutie, iba sťažil inštaláciu. K dispozícii je niekoľko konštrukčných riešení na kábel, ktorý spája blok klávesnice s matičnou doskou.

Vyčistenie priestoru

Na odpočúvanie možno použiť širokú paletu zariadení, ktoré sa líšia spôsobom napájania, režimom vysielania, druhom použitej modulácie, vysielacou frekvenciou a výkonom, veľkosťou, spôsobom kamufláže. Z toho vyplýva, že nie je jednoduché takéto zariadenia odhaliť a účinné zariadenia na hľadanie ukrytých odpočúvacích zariadení či skrytých kamier sú pomerne drahé. Platí jednoduchá matematika, že cena zariadení na indikáciu odpočúvacích zariadení a cena času špecialistov na „vyčistenie“ daných priestorov musia prevážiť hodnotu potenciálne získaných informácií. Samozrejme, na trhu pôsobia špecializované bezpečnostné agentúry, ktoré vaše priestory odborne prehľadajú, ich služby však nie sú lacné a je nepraktické volať ich do firmy pred každou kľúčovou poradou alebo rokovaním.

Pri zvažovaní, či je alebo nie je potrebné daný priestor „vyčistiť“ od prípadných monitorovacích zariadení, vstupuje do hry aj motivácia. Inak povedané, na sledovanie musí byť dôvod, no ten môže byť banálnejší, než si myslíte. Môže ísť o priemyselnú špionáž, aktivity súkromného detektíva, snahu o získanie informácií použiteľných na vydieranie a podobne. Aktivity v tomto smere môžete v špecifických prípadoch očakávať nielen od konkurencie, ale aj od bulvárnych médií. Indikátory skrytých elektronických zariadení dokážu pomerne spoľahlivo detegovať všetko elektronické dianie vo vašom bezprostrednom okolí. Upozornia na všetky ploštice, vysielače, mobilné telefóny, ale aj pokazené mikrovlnné rúry... A nemusí to byť len na firemnej úrovni. Ak profesor na skúške použije takéto zariadenie, študent je prakticky bez šance.

Napriek tomu, že odpočúvanie môže veľakrát poskytnúť viac informácií než obraz z kamery, je dôležitá aj detekcia skrytých kamier, možno viac v súvislosti s tým, aby pri možnostiach fotoaparátov a kamier súčasných smartfónov bolo možné v určitých priestoroch vynútiť zákaz fotografovania a filmovania. Ak má návštevník pri vstupe do takéhoto priestoru povinnosť odovzdať smartfón, treba zabezpečiť dodržanie takéhoto príkazu a odhaliť, ak niekto pri vstupe do chráneného priestoru mobil alebo fotoaparát neodovzdá. Podľa dostupných informácií naj­účinnejšie detekčné zariadenia využívajú špecifické optické spektrum povrchu polovodičových snímacích čipov kamier. Preto je úplne jedno, či je kamera zapnutá alebo nie. To, že sa to dá, som si overil pred niekoľkými rokmi pri slávnostnej večeri, ktorú v sieni Hornej snemovne britského parlamentu usporiadal pre IT novinárov jeden z lordov – lobista nemenovanej IT firmy. Nemuseli sme nič odovzdávať, ale môj pokus urobiť v salóniku potajomky fotku bol okamžite odhalený a pracovník bezpečnostnej služby mi smartfón ihneď odobral. Ešte účinnejšie sa s touto problematikou dokázali vyrovnať v privátnych herniach v metropolách hazardu. Musíte odovzdať všetku elektroniku, a keď sa pracovníci bezpečnosti uistia, že nemáte kardiostimulátor ani nič podobné, musíte prejsť cez hrubý rám, v ktorom (elektromagnetickým impulzom, subsonicky, mikrovlnami...?) zničia akékoľvek elektronické zariadenie, ktoré máte pri sebe. Doplatil na to môj MP3 prehrávač, ktorý som zabudol vo vrecku. Domnienku o súčinnosti elektromagnetického impulzu a sonických kmitov s nízkou frekvenciou vyvolal fakt, že po prenesení rámom prístroj nefungoval a mal prasknutý displej.

Zariadenia na odhaľovanie odpočúvacích zariadení využívajúcich analógový aj digitálny bezdrôtový prenos majú spravidla rozsah detekcie 50 MHz až 4 GHz vrátane pásiem, na ktorých sú prevádzkované GSM zariadenia, bluetooth, Wi-Fi a DECT. Dôležité je, aby zariadenie dokázalo detegovať signály z ukrytých rádiových „ploštíc“, bezdrôtových kamier, odpočúvania GSM, lokalizátorov GPS či mobilných telefónov. Pri zariadeniach určených na prehľadanie priestorov, kde záleží na informačnej bezpečnosti, prípadne v objektoch so zvláštnym režimom, ako sú väznice, úrady, ministerstvá či súdy, je dôležitá citlivosť a spoľahlivosť detekcie a takéto zariadenia logicky nie sú lacné.

Prítomnosť zariadenia vysielajúceho rádiový signál je indikovaná zvukovým signálom alebo vibráciami, takže detekcia môže byť diskrétna. Najmodernejšie odpočúvacie zariadenia nevyužívajú kontinuálny analógový prenos, ale zvukový signál konvertujú do digitálnej podoby, komprimujú ho a vysielajú v podobe občasných krátkych blokov správ trvajúcich len niekoľko milisekúnd. Ak sa trafíte do vysielacieho okna, zariadenie odhalí aj takýto prenos. Problém nie je ani odhalenie zariadení vysielajúcich cez Wi-Fi či bluetooth, ktoré bežné rádiové detektory zistiť nedokážu z dôvodu nízkej intenzity signálu a špecifickej modulácie. V závislosti od nastavenej citlivosti možno signál detegovať vo vzdialenosti 0,5 až 2 metre. Detekcia je podľa režimu zvuková, keď sa reprodukuje demodulovaný signál, alebo keď signál presiahne určitú úroveň, prístroj začne vibrovať.


Rozmery ploštice sú dané veľkosťou batérie

Postup vyhľadávania odpočúvacích zariadení

Na vyhľadávanie si treba vybrať vhodný čas, taký, keď sa predpokladá, že by mohlo byť aktivované odpočúvanie. Môžete napríklad imitovať fiktívnu poradu najužšieho vedenia, pritom by o tom, že porada nie je reálna, nemal nik ďalší vo firme vedieť. Všetko zorganizujte tak, aby ste čo najvernejšie imitovali bežné podmienky vrátane rozhovorov, ktoré prebudia zariadenia aktivovateľné hlasom. Následne prehľadajte miestnosť a počítajte s tým, že k potenciálnym miestam, kde by mohla byť ploštica ukrytá, sa treba priblížiť na 20 – 50 cm. Prípadne vypnite Wi-Fi router, počítače aj bluetoothové zariadenia, teda všetky známe vysielače. Ak má zariadenie viac antén, pričom jedna z nich je spravidla viacsmerová alebo určená pre pásmo Wi-Fi a bluetooth, prepínajte medzi anténami, aby ste odhalili prípadné nelegálne Wi-Fi alebo bluetoothové zariadenia. Ak je detegované podozrivé miesto, podrobne ho prehľadajte. Treba počítať s tým, že tam môže byť viac odpočúvacích zariadení, pričom jedno z nich bude ukryté len tak ledabolo a bude plniť úlohu takzvanej návnady.

 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať