SAMSUNG_0920_B SAMSUNG_0920_B SAMSUNG_0920_B Advertisement

Sony vydalo aktualizáciu firmvéru pre NEX-7

0
Spoločnosť Sony zverejnila na svojej stránke bezplatnú aktualizáciu firmvéru pre registrovaných majiteľov fotoaparátu Sony NEX-7. Najnovšia aktualizácia firmvéru vylepšuje prevádzkové funkcie a rozširuje kreatívne možnosti tohto digitálneho fotoaparátu s vymeniteľnými objektívmi. Majitelia NEX-7 sa tak môžu tešiť na ostrejšie a kvalitnejšie fotografie.

Aktualizácia je dostupná formou bezplatného stiahnutia pre všetkých zaregistrovaných majiteľov fotoaparátu NEX-7 a prináša nasledujúce užitočné vylepšenia:

  • Aktivácia / deaktivácia tlačidla MOVIE: TlačidloMOVIE v zadnej časti fotoaparátu je možné deaktivovať, vďaka čomu môžete zabrániť neželanému spusteniu snímania videa počas fotografovania.
  • Rozšírenie bracketingu expozície: Rozsah volieb pre bracketing expozície sa rozšíri o kroky 1,0 EV, 2,0 EV a 3,0 EV. (Kroky pre prírastok bracketingu boli doposiaľ len 1/3 EV alebo 2/3 EV). V režime bracketingu pri automatickej expozícii (AEB) nasníma fotoaparát NEX-7 vysokou rýchlosťou sériu troch snímok s rôznymi hodnotami expozície a umožní tak fotografovi vybrať si tú najlepšiu z nich.

S touto aktualizáciou získavajú používatelia aj ďalšie vylepšenia, ktoré zlepšujú ovládanie a zjednodušujú používanie fotoaparátu NEX-7. Medzi ne patrí zdokonalený automatický náhľad na snímaný záber, zvýšenie obrazovej kvality pri používaní širokouhlých objektívov a kvalitnejšia indikácia pri nastavovaní oblasti automatického zaostrovania s flexibilným bodovým meraním (Flexible Spot AF Area).

Zaregistrovaní majitelia fotoaparátu NEX-7 si môžu firmvér fotoaparátu aktualizovať od 18. októbra na stránke http://www.sony.sk/support/sk/product/NEX-7/updates

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať