Image
9.4.2019 0 Comments

Software Asset Management – optimálne riadenie a správa firemných softvérových prostriedkov

Vývoj v IT priemysle je rýchly a nákladný, preto je potreba Software Asset Managementu (SAM) v akejkoľvek podobe čoraz naliehavejšia. Vývoj výkonnejšieho hardvéru a jeho dostupnosť ide ruka v ruke s vývojom sofistikovanejšieho a bezpečnejšieho softvérového vybavenia.

S výkonnejšími a bezpečnejšími softvérovými vybaveniami súvisia zvyšujúce sa náklady na prevádzku informačných systémov, ktoré treba optimalizovať. Pri ideálnom stave je prostriedkom na dosiahnutie pracovného výkonu, pre ktorý je dimenzovaný, revízia hardvéru. Pri takomto postupe sa v záujme zachovania kvality obsluhovaného servisu neodporúča žiadna ďalšia optimalizácia.

Priestor na uvoľnenie zdrojov je na softvérovej úrovni. Licenčné podmienky sú záväzný právny dokument. Určujú, za akých podmienok autor poskytuje súhlas s použitím jeho produktu – softvéru. Licencia môže byť viazaná na hardvér, na rozsah či spôsob použitia s časovým ohraničením či s inými obmedzeniami. Zásadný rozdiel medzi domácim a podnikovým riešením je neporovnateľný dosah v prípade preukázaného porušenia licenčných podmienok.

T-Systems Slovakia má v oblasti informačných a komunikačných technológií dlhoročné skúsenosti, poskytuje servisné služby firmám na celom svete, medzi ktoré patrí aj SAM servis. Pre firemných zákazníkov, ktorí obsluhujú stovky či tisíce systémov, je implementácia SAM servisu veľmi dôležitá. Porušenie zmluvných podmienok môže viesť k priamym stratám vo viacmiliónových pokutách a k nepriamym stratám – poškodeniu dobrého mena. Je prirodzené, že tabuľkové riešenia nie sú aplikovateľné v prostredí veľkých podnikov, preto sa odporúča využitie špecializovaných komerčných nástrojov. Dôležité je, aby boli nástroje akceptované výrobcami v prípadoch auditovania. V tomto segmente je výrobcami dobre akceptovaná FLEXERA.

Implementácia FLEXERA toolu prebieha postupne a počet zákazníkov využívajúcich tento nástroj sa zvyšuje. Princíp spočíva v inventarizácii hardvérových a softvérových dát, ktoré možno zbierať v závislosti od požiadavky zákazníka, a to od minútovej po mesačnú periódu. V rámci výstupu pre zákazníka je k dispozícii end2end servis, kompletná technická podpora v zákazníckom prostredí, licenčný balance, license optimization report a mnoho ďalších služieb. Zákazník získava vďaka autodiscovery presný prehľad o využití softvéru, zároveň aj prehľad o nedostatku či prebytku licencií oproti rôznym metrikám.

SAM tooly spracúvajú len dáta spojené s licencovaním, vo vymedzenom čase aktivujú softvérové a hardvérové skenovanie a získané dáta odosielajú v malej dávke do používateľského rozhrania toolu. Zákaznícke firemné dáta uložené na systémoch nie sú žiadnym spôsobom dotknuté, komunikácia medzi endpoint systémom a dátovým kolektorom prebieha výhradne po zabezpečenej komunikačnej linke.

Zavedením software asset managementu si zákazník zabezpečuje plnenie a využívanie licencií. Vhodnou optimalizáciou dokáže ušetriť až 30 % nákladov na nákup licencií, automatizáciou zefektívniť správu infraštruktúry, minimalizovať finančné riziko a spravovať kontrakty.


Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Mohlo by Vás zaujímať

ITPro

NAS od Synology pre nadšencov, podnikateľov, malé firmy a tímy

08.04.2019 15:47

Aj malé firmy, živnosti a slobodné povolania často potrebujú ukladať veľké množstvo údajov. Paralelne so súčasným trendom ukladania údajov do cloudu narastajú požiadavky na úložný priestor, predovšetk ...

ITPro

Kvalitný systém CRM je veľká konkurenčná výhoda pre všetky firmy

08.04.2019 15:43

Riadenie vzťahov so zákazníkmi je súhrn obchodných, servisných, komunikačných a marketingových procesov podporovaných zákaznícky orientovanou kultúrou spoločnosti a modernými technológiami CRM. Cieľom ...

ITPro

Scam vydiera Slovákov pornografiou, nedajte sa oklamať

08.04.2019 15:34

Slovenskí používatelia by v týchto dňoch pri otváraní svojich e-mailov mali byť opatrní. Viacerým sa totiž v schránke okrem bežnej pošty objavila aj podvodná správa (scam), ktorá sa ich snaží vystraši ...

q

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Informačná a kybernetická bezpečnosť prakticky

Najnovšie videá

IXPO 2019


PC forum button