Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Softvér ODOO na riadenie vzťahov so zákazníkmi pre malé a stredné firmy

0

Malé firmy sa spočiatku snažia vystačiť si s jednoduchou IT podporou biznisu. Typický príklad je systém „všetko v Exceli“ alebo takzvané „Excel-entné firmy“. Takýto systém však stačí skutočne len pre živnosť či malé rodinné firmy, aj to len na začiatku podnikania, keď firma spracúva malé počty a malé objemy obchodných prípadov. Veľmi rýchlo však zistí, že jej takýto systém už nestačí. Situácia sa spravidla rieši tak, že po prvotnom prieskume trhu vhodných aplikácií si firma zaobstará pre ňu vhodné aplikácie na podporu biznisu. Niektoré firmy sa budú prioritne orientovať podľa ceny a pre každý proces kúpia samostatnú aplikáciu. Zrejme ako prvú kúpia aplikáciu na účtovníctvo, neskôr si zaobstarajú aplikácie na evidenciu dochádzky, skladové hospodárstvo, vozidlový park, obchod a vzťahy so zákazníkmi (CRM). Takéto aplikácie sú relatívne lacné a ich implementácia je rýchla a jednoduchá. Nevýhodné je, že vznikne heterogénna infraštruktúra aplikácií, ktoré nedokážu spolupracovať a vymieňať si údaje. Firma po kratšom alebo dlhšom čase zistí, že ani takéto riešenie jej nevyhovuje. Po špirále sa vlastne dostala do bodu, kde bola nedávno, keď jej prestal stačiť Excel. V tomto okamihu stojí na rázcestí a nevie, ako postupovať ďalej. Buď si dá navrhnúť systém podľa vlastných požiadaviek, ale takýto vývoj je veľmi drahý (náklady sa pohybujú v desiatkach tisíc eur) a vývoj trvá pomerne dlho, alebo môže použiť vhodný systém ERP a prispôsobiť ho svojim požiadavkám. Samozrejme, firma môže siahnuť po klasickom riešení od tradičného dodávateľa (SAP, Oracle...), otázka je, či nájde vhodný licenčný model, na ktorý jej vystačia financie. Ani nehovoriac o nákladoch na prípadné prispôsobenie.

Schodnejšie riešenie – a nielen pre firmy zo segmentu SMB – je ODOO, pokrývajúce funkcionalitu ERP, projektového riadenia, CRM, HR, skladového hospodárstva vrátane modulu na vytvorenie vlastného e-shopu, ktorý bude automatický napojený na všetky ostatné aplikácie. V konečnom dôsledku potom môžete cez jednu modulárnu aplikáciu riadiť celú firmu. Moderný ERP umožňuje plánovanie a riadenie všetkých hlavných podnikových procesov s využitím štandardizovaných prístupov čiže prístupov, ktorých funkčnosť bola overená v mnohých firmách.

Výhoda systémov ERP je v tom, že pokrývajú 90 – 95 % procesov firmy, ktoré sú viac alebo menej štandardné – objednávky, fakturácie, skladové hospodárstvo. Zvyšných 5 – 10 % funkcionality, ktorá je typická pre danú firmu, sa dorába v etape prispôsobovania. Napríklad uskladnenie položiek, ktoré sa zo skladu odoberajú spravidla spolu, tak, aby boli blízko seba a aby skladník potom pri kompletizovaní typickej požiadavky na výdaj nemusel chodiť alebo jazdiť po sklade niekoľkokrát z jedného konca na druhý. Alebo ak požiadavka obsahuje položky, ktoré sú umiestnené v rôznych častiach skladu, prispôsobený modul IT podpory skladu navrhne skladníkovi optimálnu trasu, po ktorej stačí raz prejsť, aby skompletizoval objednávku. Výhodou riešenia ODOO je komplexnosť aj tesná integrácia, napríklad z modulu CRM možno plynulo prejsť do fakturácie. Na doplnenie ODOO je bývalé riešenie OpenERP a TinyERP. Má za sebou niekoľkoročný stabilný vývoj. Celý zdrojový kód je napísaný v Pythone a na ukladanie údajov sa využíva databáza Postgres SQL.

ODOO využíva, ako jedno z mála riešení tohto typu, model open source, teda voľne šíriteľný zdrojový kód. V praxi to znamená, že podobne ako pri najpopulárnejšej open source platforme Linux ani pri ODOO neexistuje firma alebo organizácia, ktorá by toto riešenie globálne zastrešovala. Belgická firma Odoo S.A. len vyvíja jadro riešenia a koordinuje projekt. Okolo tohto riešenia sa však vytvorila silná komunita vývojárov a IT špecialistov, takže nie je problém nájsť firmu alebo nezávislého vývojára, ktorý by vám riešenie nakonfiguroval, prípadne prispôsobil vašim požiadavkám. Firma Odoo síce nerieši prispôsobenie ani podporu, ale má navyše v každom štáte partnerskú firmu, na ktorú sa môžu obrátiť zákazníci alebo záujemcovia o toto riešenie. Na Slovensku je to spoločnosť IMPLEMENTO.

Zodpovedný pracovník, napríklad vedúci obchodného oddelenia, vytvorí jednotlivé sekcie procesu. Tie si môžeme veľmi zjednodušene predstaviť ako stĺpce tabuľky. Napríklad prvá sekcia môže byť typu to-do, teda aké úkony treba urobiť, v druhej sekcii sú rozpracované a v tretej sekcii hotové úlohy. Keď niektorý z obchodníkov nájde v sekcii to-do obchodný prípad alebo úlohu, na ktorej chce pracovať, presunie ju do sekcie rozpracované. Samozrejmá je možnosť e-mailovej komunikácie priamo z používateľského rozhrania modulu CRM. Obchodník bude mať komplexný prehľad o komunikácii s príslušným zákazníkom, čo kedy a ako vybavoval. Zároveň si môže obchodník naplánovať ďalšiu aktivitu s príslušným klientom. Šéf obchodného oddelenia bude mať zároveň prehľad, ako efektívne pracujú jeho jednotliví podriadení. Môže takisto sledovať úspešnosť v jednotlivých fázach obchodu a pracovať na zlepšení u každého obchodníka individuálne. Integrácia s kalendárom zabezpečí, že v nastavenom čase, napríklad o týždeň, dostane obchodník pripomenutie, aby sledoval cenovú ponuku, prípadne realizoval iný potrebný úkon. Používateľské rozhranie je veľmi jednoduché a intuitívne a intuitívna je aj logika jednotlivých úkonov, takže na zvládnutie ODOO nie sú potrebné školenia. Podobne aj zvládnutie vývoja modulov si od vývojára vyžaduje podstatne menšie úsilie ako pri iných systémoch, pretože sa realizuje v Pythone.

Podnikový informačný systém ODOO možno nainštalovať aj na lokálny počítač alebo server, prípadne ho môžu firmy využívať ako cloudovú službu. Zákazník si môže vybrať poskytovateľa cloudovej služby, kde bude riešenie hostované, napríklad Amazon EC3, Microsoft Azure a podobne. K aplikácii potom pristupuje cez webové rozhranie. Riešenie ODOO sa vyvíja paralelne v dvoch verziách. Jedna je podniková, vyvíjaná firmou Odoo, a druhá verzia je komunitná. Tá je voľne šíriteľná a úplne bezplatná, čo znamená, že sa neplatia žiadne licenčné poplatky a voľne sú k dispozícii všetky moduly. Ak sa firma rozhodne implementovať túto verziu, musí sa v týchto veciach obrátiť na členov komunity, prípadne na partnerskú firmu v danom regióne.

„Na Slovensku je v malých a stredných firmách obľúbenejšia lacnejšia komunitná verzia. Aj napriek rozsiahlejším úpravám tejto verzie na mieru pre klienta je takéto riešenie často za tretinovú cenu v porovnaní s kúpou tradičného systému,“ vysvetľuje obchodný riaditeľ spoločnosti IMPLEMENTO Miroslav Mihálik

V rámci neplatenej licencie je umožnené používateľom vytvárať a modifikovať moduly systému podľa vlastných potrieb. Výhodná je kooperácia vývojárov systému a používateľov, ktorí majú možnosť pravidelne medzi sebou komunikovať, pomáhať si navzájom pri práci so systémom. Napriek tomu stojí za úvahu, či nie je efektívnejšie prejsť na podnikovú verziu. Za používanie Enterprise verzie sa platia licenčné poplatky na mesačnej báze, ale tie sú relatívne nízke. Licenčný poplatok za modul CRM vychádza na menej ako 10 eur mesačne.

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
ODOO softver ERP

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať