Čo dokáže soft robotika

0
Súčasná úroveň vedeckého poznania a dnes dostupné technológie vytvárajú hypotézu, podľa ktorej sa toto storočie bude raz charakterizovať ako vek poddajnej alebo jemnej či mäkkej, prípadne ohybnej hmoty. Typickým predstaviteľom je soft robotika, predstavujúca širokú oblasť modelov, materiálov, technológií a aplikácií. Väčšinou ide zatiaľ o neveľké prototypy z poddajného mäkkého materiálu, deformovateľné, fungujúce bez externého zdroja energie, naprogramované na jednu činnosť. Okrem toho môžu mať zabudované aj rôzne senzory, ktoré dokážu snímať pohyb, tlak, dotyk alebo teplotu. Mäkké roboty majú väčšiu flexibilitu a prispôsobivosť pri plnení úloh, ako aj vyššiu bezpečnosť pri práci v blízkosti človeka. Tieto vlastnosti ich predurčujú na využitie v oblasti medicíny, environmentalistiky, bezpečnosti, výroby a pod.   Translácia a rotácia Posuňte si stoličku, na ktorej sedíte, trochu ďalej od stola.  Teraz otočte hlavu okolo zvislej osi, ktorá prechádza vašou hlavou a srdcom, o deväťdesiat stupňov v smere chodu hodinových ručičiek. Ak máte poruke minerálku, odskrutkujte vrchnák a napite sa. Na zdravie! Čo sa stalo? Práve ste vykonali dva základné robotické pohyby, ktorými sú posunutie a otočenie (translácia a rotácia). Z nich zložený pohyb je napríklad skrutkový pohyb. Aj ten ste si práve zopakovali s minerálkou. Pri týchto pohyboch sa nemení tvar ani veľkosť transformovaného objektu, prípadne jeho častí. Takto veľmi zjednodušene možno charakterizovať klasického „tuhého“ robota. A ako správne chápať v daných súvislostiach pojem mäkký, poddajný? Poddajná robotika zahŕňa oveľa viac ako len mäkké či ohybné roboty. Patrí sem aj jemnosť v materiáli, geometria dizajnu, spôsob vzniku. Hlavným cieľom poddajnej robotiky je napodobňovanie prírody a vytváranie nových aplikácií v širokom spektre oblastí použitia, siahajúcich od spotrebiteľských cez biomedicínske, športové až po oblasť zdravotnej starostlivosti. Ak ste systematicky založení, možno by ste teraz radi videli zoznam ... Zobrazit Galériu

Iveta Markechová

Všetky autorove články
robot stroj technika 3D tlač

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať