Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Smartfón v biznise: Monitorovanie pohybu zamestnancov

0
Veľa pracovníkov vykonáva svoje pracovné úlohy samostatne, bez priameho kontaktu s kolegami či nadriadenými. Pracujú v interiéri alebo vonku, typický príklad sú zamestnanci v priemyselných areáloch, na stavbách, v lese či v poľnohospodárstve. Takisto bezpečnostná služba, údržbári a opravári, pracovníci kontrolujúci rôzne zariadenia v teréne, ale hoci aj pracovníci, ktorí odpisujú stav elektromerov, poštári, roznášači propagačných materiálov a podobne. Z prehľadu povolaní vyplýva, že samostatnú prácu v teréne vykonávajú tak malí živnostníci, ako aj pracovníci veľkých firiem. Aby bolo samostatné vykonávanie práce v teréne efektívne, vyžaduje si organizácia ich práce priestorovú koordináciu. Tento typ prepravných a koordinačných úloh sa rieši už od nepamäti, no až moderné smartfóny s možnosťou neustáleho pripojenia k internetu umožňujú prakticky bez dodatočných nákladov efektívne koordinovať činnosť jednotlivých pracovníkov. Záznamy trás pracovníkov umožňujú jediným pohľadom skontrolovať, či bola daná geopriestorová úloha splnená. Zároveň takýto systém plní úlohu kontroly dochádzky. Jednoducho možno zistiť, kedy pracovník začal pracovať, koľko času strávil na danom mieste a podobne. Aplikácie na podporu geopriestorových úloh môžu mať aj rôzne modifikácie, napríklad týkajúce sa práce vo veľkých objektoch a halách, kde navigácia GPS nefunguje. Údržbár pri kontrole musí napríklad zosnímať QR kódy pri jednotlivých zariadeniach, ktoré v stanovených intervaloch kontroluje, prípadne sa na tento účel využívajú sofistikovanejšie riešenie na princípe iBeaconov, teda malých rádiomajákov vysielajúcich signál bluetooth, ktorý smartfón po priblížení deteguje a spracuje. Teoreticky sa pomocou smartfónu a viacerých vhodne rozmiestnených iBeaconov dá monitorovať aj poloha osoby so smartfónom v teréne, presnosť však kolíše v rozmedzí 1 až 5 metrov z dôvodu interferencie signálov v miestnosti. Preto sa na koordináciu práce v interiéri, napríklad pri záchranných operáciách v dyme, využ ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
monitorovanie dochadzky

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať