Smart parking: Jednoduchá technológia, z ktorej profitujú všetci

0

Siete pre internet vecí v súčasnosti ponúkajú množstvo riešení na uľahčenie každodenného života. Jeden z najväčších problémov obyvateľov miest je bezpochyby parkovanie. Predstavte si situáciu, keď viete, kde je voľné miesto na parkovanie, skôr, ako sa vydáte na cestu, a môžete si ho aj pohodlne zarezervovať. Umožňuje to systém inteligentnej detekcie obsadenosti parkovacích miest. Systémy vydržia až niekoľko rokov na batériách a vo svojej základnej forme ponúkajú možnosť kontinuálneho zberu dát z využitia parkovacích miest, ktoré možno využiť na úpravu tarifnej politiky miest alebo porovnanie dát z platobných terminálov s reálnym využitím parkovacích plôch.

Mestám môže systém pomôcť s parkovaním na miestach, kde platí zákaz. V prípade takého parkovania na vyhradených miestach bude upovedomená mestská polícia a nedisciplinovaní vodiči už nebudú blokovať výjazdy z brán alebo chodníky.

Mestá budú profitovať

Vodiči nerešpektujúci dopravné značenie a vyhradené parkovacie miesta znepríjemňujú fungovanie každého mesta. Auto blokujúce premávku, jej viditeľnosť či výjazd záchranárov, policajtov alebo hasičov môže nielen komplikovať dopravu, ale aj ohrozovať ľudské životy zablokovaním výhľadu na priechode pre chodcov.

Tieto problémy sú ľahko a rýchlo riešiteľné prostredníctvom správne umiestnených senzorov. Ak senzor deteguje vozidlo stojace na zakázanom mieste, vyšle správu kompetentným osobám, najčastejšie mestskej polícii. Tá na základe tejto správy môže lokalizovať a rýchlo riešiť vzniknutý problém. Nedochádza tak k strate času a nevznikajú nadbytočné náklady na pohonné hmoty. Hliadky môžu hrať na istotu.

Návratnosť takéhoto riešenia je pre mestá taká rýchla, až sme sa sami čudovali a prepočítavali sme ju na viackrát. V stredne veľkom meste na strednom Slovensku s približne 55-tisíc obyvateľmi sa nachádza asi 260 miest so zakázaným alebo obmedzeným parkovaním. Pri priemernej výške pokuty 25 eur je odhadovaná návratnosť investície 3 až 5 mesiacov. Pri parkovaní na mieste vyhradenom pre invalidov je výška pokuty 150 eur a investícia sa vráti v 2 pokutách.

Na miestach s frekventovanejším výskytom porušovania tohto zákazu sa pokojne môže stať, že na návrat investície bude treba čakať len do druhého dňa po inštalácii. Z takto získaných dodatočných prostriedkov môže mesto budovať nové parkoviská a zvyšovať tak komfort jeho obyvateľov. Tomu sa v praxi hovorí Smart City.

Osadenie senzorov je relevantné aj pre rezidentov a prenajímateľov parkovacích miest. Hádam nikto si neželá, aby po pracovnom dni napriek tomu, že si platí parkovacie miesto, musel hľadať, kam zaparkuje dovtedy, kým bude zle parkujúce vozidlo odtiahnuté. Takouto formou možno poskytovať aj nové služby občanom a udržať ich parkovacie miesta voľné. Hovorí sa aj o krátkodobom prenájme parkovacích miest formou zdieľanej ekonomiky, akú poznáme z platforiem ako Airbnb.

Inteligentné parkovanie je už aj na Slovensku

Téma parkovania rezonuje takmer na každej konferencii o Smart Cities či o doprave. Našťastie aj na Slovensku sú už spoločnosti a mestá, ktoré sa ňou aktívne zaoberajú. Príkladom je mesto Trnava, kde je senzormi osadených a monitorovaných viac ako 30 parkovacích miest vyhradených pre invalidov.

Dobrá správa je, že parkovacie senzory nebudeme musieť dovážať zo zahraničia. Aj u nás na Slovensku sú spoločnosti, ktoré sa rozhodli vydať sa touto cestou. Alebo zaparkovať v tejto oblasti by bolo lepšie? Každopádne už dnes tu máme minimálne dve firmy, ktoré vyrábajú inovatívne parkovacie senzory. Jednej z nich sa podaril aj husársky kúsok a oproti konkurencii vytvorila absolútne unikátne zariadenie.

Je ním parkovací senzor v netradičnom tvare, ktorého inštalácia netrvá dlhšie ako 5 minút a zvládne ju aj úplný laik. S použitím bežného vrtáka technik vyvŕta dieru v strede parkovacieho miesta, vloží do nej senzor a zaleje špeciálnou gumou. A je to hotové. Predchádzajúce zariadenia si vyžadovali úplné rozkopanie parkovacích miest, a tak bolo niekoľkonásobne drahšie ich nainštalovať.

Dúfajme, že v dobre nastavenej stratégii sa bude pokračovať tak na úrovni súkromného, ako aj verejného sektora. Spolupráca je v tomto odvetví zásadná. Ale už dnes vieme, že existujú úspešné príklady a do budúcnosti sa plánujú ďalšie projekty, ktoré budú aj touto formou zveľaďovať slovenské mestá a približovať ich smerom k Smart City.

 

 

Juraj Timko, SimpleCell

Všetky autorove články
smart parking

Pridať komentár