SAMSUNG_0920_B SAMSUNG_0920_B SAMSUNG_0920_B Advertisement

Smart metering a internet vecí

0

Približne pred rokom sme uviedli článok o novinke v oblasti merania spotreby elektriny koncovými odberateľmi. Ohlas na článok nám dal signál, že o problematiku je záujem, a tak prinášame informácie o vývoji v tejto oblasti. Koncom budúceho roka uplynie termín zaväzujúci distribučné spoločnosti vo vyhláške o implementácii inteligentných meracích systémov (IMS), ako na Slovensku označujeme technológiu vo svete známu pod pojmom smart metering. Implementácia IMS na Slovensku prebieha od roku 2014 (podľa vyhlášky MH SR číslo 358/2013 z 28. 10. 2013), teda už piaty rok. Medzitým sa objavilo mnoho noviniek. Búrlivo sa rozvíja svet IoT (internet vecí) a dostupnými sa stávajú riešenia inteligentných domácností, ale aj miest. Rozvíja sa aj európska legislatíva a prináša priestor na rozvoj nových hráčov na energetickom trhu, ako prosumer (aktívny odberateľ elektriny) a agregátor (obchodník s flexibilitou). Tento vývoj prináša nové možnosti aj na využitie IMS.

Množstvo prvkov na podporu IoT je aj takých, ktoré umožňujú riadiť zariadenia, do ktorých sú inštalované. Ak sú zariadenia spo­trebičmi elektriny (a ktoré nie sú?), stávajú sa potenciálne poskytovateľom flexibility odberu elektriny. Ak sú riaditeľné, ich odber sa môže meniť na základe pokynu zvonku, teda „na diaľku“, prostredníctvom komunikácie na báze Wi-Fi, bluetooth, rádia a podobne.

Na riadenie zariadení s IoT sú na trhu aplikácie označované ako inteligentná domácnosť. Napríklad schopnosť online aktivovať kúrenie z aplikácie podľa obvyklého času príchodu rodiny domov, prípadne na základe pokynu vyslaného z mobilu, ale aj na základe pokynu z iného systému, ktorý má v rukách agregátor. Samozrejme, iba za predpokladu, že sa s ním dohodneme, čo bude mať aj finančný rozmer. Dohoda môže mať aj takú podobu, že agregátor môže „cvičiť“ s naším ohrevom teplej vody, ako chce, ale musíme mať napríklad od 15:00 v pracovné dni a od 8:00 cez voľné dni až do 22:00 teplotu vody v zásobníku najmenej 45 °C. Zásobník znesie najvyššiu teplotu vody 85 °C. Tu sa črtá flexibilita, ktorú komerčne použije agregátor na to, aby s využitím flexibility množstva iných partnerov vytvoril regulačný potenciál, s ktorým môže obchodovať. 

Okrem ohrevu vody poskytuje rodinný dom množstvo iných flexibilít. A nielen rodinný dom, ale v podstate každý odberateľ elektriny. A kto ním dnes nie je? Podmienkou je, aby išlo o objekt riadený vhodnou aplikáciou a aby jednotlivé spotrebiče (aspoň tie veľké) boli vybavené IoT a komunikovali s domácim počítačom trvale pripojeným na internet. Samozrejme, nevyhnutný predpoklad je aj zapojenie agregátora a uzavretie dohody o tom, v akom rozsahu môže disponovať flexibilitou vašich spotrebičov. Agregátor potrebuje aj informáciu o stave vašich spotrebičov, teda o tom, akú flexibilitu ponúkajú, o koľko môžu zvýšiť alebo znížiť svoj odber.

 Takto si vieme predstaviť činnosti agregátora, ktorý dokáže uplatniť na trhu s elektrinou regulačnú rezervu vytvorenú z flexibility jednotlivých partnerov. Pri volatilite trhu s elektrinou, kde sa neustále mení situácia podľa zaťaženia či množstva vyrobenej elektriny z niektorých obnoviteľných zdrojov (ak fúka vietor, je veľa elektriny z veterných elektrární, ak náhle prestane, prebytok sa môže zmeniť na nedostatok), má agregátor veľký priestor na obchodovanie s aktuálnou flexibilitou, ktorú má k dispozícii.

Problém je v tom, ako preukáže svojim obchodným partnerom, ktorí od neho flexibilitu kúpili, že skutočne poskytol regulačnú rezervu, ktorú zobchodoval. Tu by mohli pomôcť IMS. Dokážu bez problémov poskytnúť 15-minútové odpočty odberu alebo dodávky elektriny. Z toho sa dá preukázať zmena, ktorú agregátor predal svojim partnerom. A IMS toho dokážu oveľa viac, môžu prejsť aj do režimu poskytovania odpočtov za kratší interval, napríklad 3 minúty, a poskytnúť tak hodnoverné informácie na vyhodnotenie zmeny.

Tieto úvahy narážajú na viacero prekážok a treba zohľadniť aktuálny stav. Ťažkostí je viac, nielen v technologickej a legislatívnej oblasti. Nemalý problém je aj mentálne nastavenie odberateľov elektriny. Všetci žijeme podľa hesla „môj dom – môj hrad“ a nevnímame pozitívne, ak niekto do nášho domáceho prostredia zasahuje. Predstava, že si niekto „cvičí“ s mojou mrazničkou, asi zaskočí každého z nás. No ak sa s tým dokážeme zmieriť, v konečnom dôsledku prospejeme nielen sebe, ale aj životnému prostrediu, pretože zrejme nebude treba spáliť toľko uhlia v elektrárni. Malý výkon mrazničky a veľký nováckej elektrárne je možno na prvý pohľad nezmyselné porovnávať, ale stotisíc mrazničiek je už iná vec. No a ak bude mraznička hodinu bez elektriny, teplota sa v nej zvýši o nepodstatnú hodnotu, ktorá nebude mať vplyv na kvalitu uložených potravín. Vývoj technológií a komerčné využitie IoT poskytuje obrovský potenciál, čo je hnací motor ekonomiky financujúcej rozvoj týchto zariadení. Možno konštatovať, že síce IoT rastie rýchlo, ale ešte mu dlho potrvá, kým dospeje a spoločnostiam umožní vidieť zisk, ktorý prináša. Súbežne s rozvojom IoT je nevyhnutné, aby sa hýbala aj legislatíva. Tá je nanešťastie vždy o niekoľko krokov pozadu, no aspoň by nemala byť prekážkou rozvoja spoločnosti.

František Pecho
výkonný riaditeľ sekcie riadenia Slovenského elektroenergetického dispečingu, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

 

Zobrazit Galériu

František Pecho

Všetky autorove články
Smart metering internet veci

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať