ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 ACER_09_SWIFT5 Advertisement

Smart WC bude monitorovať exkrementy. Používateľov identifikuje pomocou fotografie zadku

Technológie
3

Inteligentná toaleta, ktorú navrhli výskumníci zo Stanfordovej univerzity, pomocou senzorov, detekcie farby a ďalších možností ponúka „dlhodobú analýzu výlučkov používateľa prostredníctvom zhromažďovania údajov a pomocou modelov ľudského zdravia“.

Ako to celé funguje?
Skener najprv preskúma váš zadok, aby vás identifikoval. Tlakový senzor potom sleduje, ako dlho sedíte a ako dlho vám úkon trvá. Ďalší senzor monitoruje šírku a silu prúdu moču, zatiaľ čo detektor farieb identifikuje, či je váš výstup v zdravom rozsahu.  Napokon posledný senzor identifikuje tvar a povahu tuhých exkrementov. Podľa vedcov sú dlhodobo zhromažďované údaje tohto typu obzvlášť užitočné na hodnotenie vzťahu medzi rizikovými faktormi a vývojom choroby a výsledkov liečby v rôznych časových intervaloch.

Dlhodobé údaje o týchto parametroch majú hodnotu, výskumníci preto urobili prieskum s cieľom zistiť, či používatelia akceptujú tento druh toaliet zhromažďujúcich údaje. Na otázku odpovedalo 300 ľudí, pričom viac ako 50 percent respondentov prijalo túto myšlienku veľmi kladne alebo skôr kladne. Prevažná väčšina obáv sa týkala ochrany súkromia a zabezpečenia dát s systéme toalety, uvádzajú autori štúdie. Štúdia bola publikovaná v časopise Nature Biomedical Engineering.

Zdroj: popularmechanics.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
smart domacnost

3 komentáre

Presne ako sa piše vyššie reakcia na: Smart WC bude monitorovať exkrementy. Používateľov identifikuje pomocou fotografie zadku

9.4.2020 21:04
Potom by niekde bolo na nejakom blogu o internetovej bezpečnosti ako uniklo na internet 25 milionov zadkov aj z menami a adresou
Reagovať

zly datum reakcia na: Smart WC bude monitorovať exkrementy. Používateľov identifikuje pomocou fotografie zadku

9.4.2020 13:04
Neomeskali ste sa s tym clankom 8 dni?
Reagovať

Sporná idea reakcia na: Smart WC bude monitorovať exkrementy. Používateľov identifikuje pomocou fotografie zadku

9.4.2020 10:04
Navrhované Smart WC bude príliš hlboko zasahovať do intimity používateľov. Bezpečnostné diery v mnohých systémoch obecne nedávajú dostatočné záruky proti potenciálnemu zneužitiu tejto technológie.
Tiež sa ponúka myšlienka posielania údajov tretím stranám, ktoré by mohli využívať tieto dáta na zasielanie reklám produktov presne zacielených na zdravotný stav používateľa.
Toto sa nedá uspokojivo riešiť žiadnymi licenčnými podmienkami, ako máme možnosť sledovať, tretie strany sa prakticky vyskytujú hádam vo všetkých takýchto podmienkach.

Udržať zdravie to je predovšetkým o prevencii. V tomto smere je už množstvo poznatkov, ibaže ľudia ich často ignorujú a nevyužívajú v dennom živote.
Smart WC aj z toho pohľadu chápem ako technológiu, ktorá používateľov odkláňa od prevencie a smeruje ich skôr ku postoju "niekto to zistí a bude konať namiesto mňa".
Možné pozitíva táto technológia môže priniesť napr. v nemocniciach, možno doma pri ošetrovaní dlhodobo vážne chorých, kde je nevyhnutné monitorovať zdravotný stav pacienta priebežne a rýchlo prijať potrebné opatrenie. Ale aj tak sú na zváženie potenciálne mínusy, ktoré opisujem vyššie.

Smart WC ako celok vnímam ako "krok vedľa" s nebývalým zásahom do súkromia používateľov.
Reagovať

Pridať komentár