Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Samsung_01A2021 Advertisement

Smart Home: Elektrická energia, teplo a voda

0
Monitorovanie spotreby energií Ekologické povedomie a ceny energií a vody sú dostatočný motivačný faktor na úspory. Aby ste mohli spotrebu energií vo svojom dome či byte korigovať, potrebujete zmerať, aký energetický dosah má príslušná zmena. Určite sa vyplatí znížiť teplotu vykurovaných miestností, prípadne teplotu, na ktorú sa ohrieva teplá úžitková voda, ale od určitej hranice začnete pociťovať výraznejšie zníženie komfortu, než je vplyv daného opatrenia na úsporu energií. Preto je dôležité mať možnosť merať a predovšetkým porovnávať spotrebu v období pred regulačným zásahom a po ňom. „Napríklad zmena nastavenia termostatu na ohrievači teplej úžitkovej vody zo 75 na 65 stupňov má za následok úsporu až 30 percent energie na tento účel,“ vysvetľuje Martin Budaj, managing director zo spoločnosti Domotron. „Znížením teploty v ohrievači sa znížia aj straty prestupom a vyžarovaním tepla.“ Veľké množstvo spotrebičov v domácnosti sa bežne nevypína, ale iba prepína do režimu stand-by. Napríklad televízory sa dajú vďaka tomuto režimu zapnúť pomocou diaľkového ovládača. Tieto spotrebiče však neustále konzumujú elektrickú energiu. Sofistikované riešenia dokážu zmerať a vyhodnotiť spotrebu takýchto zariadení a následne vďaka vypínaným obvodom počas vašej neprítomnosti tieto prístroje odstaviť od elektrickej siete a obmedziť tak zbytočné výdavky. Rovnakým problémom môže byť únik vody. Kvapkajúci kohútik odhalí každý, ale problém môže byť rafinovanejší, napríklad únik vody cez práčku pre chybu na napúšťacom ventile alebo v záhradnom zavlažovacom systéme, kde netesnosť systému pod zemou odhalíte až pri faktúre za vodné a stočné. Rôzne typy elektromerov umožňujúcich prenos nameraných údajov do riadiacej jednotky Vodomer – meradlo tohto typu sa dá použiť na studenú aj teplú vodu Najčastejšie sa monitoruje spotreba elektriny, plynu a vody. Okrem výnimiek, ktoré de facto potvrdzujú pravidlo, nemožno elektronicky odčítať údaje z oficiálneho certifikovaného meradla, ktoré je ... Zobrazit Galériu

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať