Smart Health: Meranie krvného tlaku

0
Vzhľadom na našu orientáciu na technológie nebudeme riešiť, prečo je meranie krvného tlaku dôležité a aké riziká a problémy prináša vysoký či nízky tlak. Zameriame sa na princíp a spôsoby merania. Základné pojmy a princíp Prúdenie krvi v krvnom obehu je z hydrodynamického hľadiska pomerne náročná záležitosť. Srdcový sval funguje ako pumpa, ktorá pracuje na princípe striedania dvoch dejov: systoly a diastoly. Počas systoly, teda zmrštenia sa krv zo srdca vytláča a počas diastoly čiže uvoľnenia či ochabnutia sa srdce plní krvou. Pravidelné striedanie systoly a diastoly sa nazýva srdcový cyklus. Okrem srdcového svalu má vplyv na krvný obeh aj elasticita tepien. Cievy sa pôsobením tlaku rozširujú a ich pružnosť udržuje tlak a prúdenie krvi aj počas diastoly. Z fyziologického hľadiska teda rozlišujeme krvný tlak na systolický, čo je maximálny tlak na vrchole systoly srdcovej komory a jeho normálna hodnota je 120 mm Hg = 16 kPa, a diastolický, teda minimálny tlak v čase diastoly, normálna hodnota je 70 mm Hg = 9,3 kPa. Rozdiel medzi systolickým a diastolickým tlakom sa nazýva tlaková alebo pulzová amplitúda. Ešte sa berie do úvahy tlak stredný čiže priemerný tlak v priebehu celého srdcového cyklu. Pretože diastola trvá dlhšie ako systola, viac sa blíži diastolickému tlaku a presne sa dá určiť integráciou plochy tlakovej krivky. Približne sa vypočíta ako súčet dvoch tretín diastolického tlaku a jednej tretiny systolického tlaku alebo súčet diastolického tlaku a jednej tretiny pulzového tlaku (Cheitlin a kol., 2005). Pulzový́ tlak, nazývaný́ aj tlaková amplitúda, je daný rozdielom systolického a diastolického tlaku. Typická hodnota stredného krvného tlaku je 90 mm Hg = 12 kPa. Krvný tlak na zápästí sa dá merať aj pomocou špeciálnych hodiniek Doma alebo u lekára? Krvný tlak si môžete zmerať sami v pokoji doma alebo vám ho môžu zmerať v lekárskej ordinácii. Obidva spôsoby majú svoje výhody a nevýhody. Meranie u lekára sa robí osvedčeným prístrojom a vykoná ho vyškolený ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Smart Health

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať